Lista Ciszaka

A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie powstania wielkopolskiego 1918/19. Września 1968

Książka, zawiera opis organizacji wrzesińskich oddziałów powstańczych oraz imienny spis powstańców Batalionu Wrzesińskiego. Spis ten ujęty został w dwóch grupach:

  • Lista A – utworzona została na podstawie danych ewidencyjnych zestawionych i ogłoszonych przez Andrzeja Prądzyńskiego w „Orędowniku Wrzesińskim” odnośnie kompanii borzykowskiej, strzałkowskiej, miłosławskiej oraz kompanii wrzesińskich, uzupełnionych przez autora na podstawie innych źródeł.
  • Lista B – utworzona na podstawie zebranych przez autora relacji i stwierdzeń świadków.
    W całości dotyczy to: kompanii wrzesińsko-nekielskiej, grypy artylerzystów, grupy skautów strzałkowskich, oddziału POW w Pyzdrach i Słupcy, który współdziałał z kompaniami SiB oraz wrzesińskim batalionem powstańczym.

Książka zawiera również listę mieszkańców powiatu wrzesińskiego poległych lub zmarłych z odniesionych ran lub chorób nabytych w działaniach bojowych od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. a następnie w działaniach do czasu utworzenia Frontu Wielkopolskiego pod rozkazami Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich tj. do 13.11. 1919 r.