Lista ZBoWiD Września

Album „Wrzesińscy Kombatanci” został opracowany oraz wykonany w wyniku działania Związku Inwalidów Wojennych PRL Oddział we Wrześni.

Album zawiera nazwiska kombatantów powiatu wrzesińskiego m. in. listę powstańców wielkopolskich utworzoną na podstawie ewidencji Zarządu Koła ZBoWiD we Wrześni.

Opracowanie i dobór materiałów – Alojzy Dębina-Pluciński. Wydano w październiku 1987 r.