Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1896 – 1978)

Józef Olejniczak urodził się 22.02.1896 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Michała i Wiktorii Pyzdrowskiej.

Uczęszczał do szkoły w Kaczanowie i Biechowie. W maju 1916 został powołany do armii niemieckiej i po przeszkoleniu wysłany na front francuski, gdzie przydzielono go do 144. pułku piechoty, a następnie do 449. pułku piechoty.

Ochotniczo walczył od dnia 24 stycznia do 15 marca 1919 r. w składzie 2 Kompanii wrzesińskiego batalionu powstańczego pod Kcynią, Szubinem, Rynarzewem i Zdunami, a od 15 marca 1919 r. przydzielony został do 8. Pułku Strzelców Wlkp. (62 pp). Walczył pod dowództwem kpt. Bociańskiego, na odcinku frontu Krotoszyn i Wieleń.

W 1922 r. przeniesiony został do 85. Pułku Strzelców Wileńskich, gdzie pełnił służbę zawodową do 1939 r. W latach 1924-1926 był uczestnikiem kursu dla podoficerów zawodowych w Lidzie.

Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. pod Częstochową i przy przeprawie przez Wisłę. Od 1940 r. do 1947 r. przebywał jako internowany na terenie rosyjskim.

Po powrocie do kraju pracował od 1948 r. do 1961 r. w Szkółce „Dębina”.

Był członkiem ZBoWiD Koło Września od 1970 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.06.-0.196 z dnia 1974-03-06.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Bierzglinku 24.05.1978 i pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski