Bigosiński Władysław

Władysław Bigosiński (1895 – 1977) Władysław Bigosiński urodził się 27.05.1895 w Goraninie. Był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Majorczyk. W 1902 roku rozpoczął naukę w szkole w Marzeninie, którą ukończył w roku 1909. Uczestniczył w strajku szkolnym. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w majątku Gulczewo. W 1914 r został powołany do armii niemieckiej, w […]

Jaśniewicz Jan

Jan Jaśniewicz (1895 – 1977) Jan Jaśniewicz urodził się 20.11.1895 w Oleśnicy (pow. słupecki) jako syn Antoniego i Marianny z d. Witkowskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Zagórowie. Następnie rozpoczął naukę w zawodzie stelmacha. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do kompanii budzyńskiej. Z kompanią tą brał udział z bronią w ręku w jej działaniach bojowych w odcinku […]

Bujakiewicz Ignacy

Ignacy Bujakiewicz (1895-1971) Ignacy Bujakiewicz urodził się 30 lipca w Rzemiechowie (pow. krotoszyński) jako syn Marcina i Marianny z d. Ratajczyk. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kuklinowie, a następnie we Wrocławiu. Po jej ukończeniu praktykował w zawodzie ślusarz-mechanik. Od 1914 służył w armii niemieckiej. Walcząc na froncie zachodnim, został ciężko ranny. Przewieziony został do szpitala […]

Frydrychowicz Antoni

Antoni Frydrychowicz (1898 – 1977) Antoni Frydrychowicz urodził się we Wrześni 22.03.1898 roku jako syn Andrzeja i Ludwiki z d. Szwarc. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w oddziałach powstańczych z Wrześni jako dowódca 2 plutonu karabinów maszynowych pod dowództwem W. Wiewiórowskiego i Józefa Trawińskiego. Od 27.12.1918 do początku stycznia 1919 […]

Ruciński Antoni

Antoni Ruciński (1892 – 1946) Antoni Ruciński urodził się 01.01.1892 w Karminku (pow. Pleszew) jako syn Kazimierza i Franciszki z d. Blandzi. Walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział w oswobodzeniu Poznania, następnie uczestniczył w walkach pod Kcynią, Nakłem i Paterkiem. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Następnie służył w 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich […]

Biniek Jan

Jan Biniek (1897 – 1952) Jan Biniek urodził się 06.09.1897 w miejscowości Uciechów (gmina Odolanów, pow. Ostrów Wlkp.) jako syn Józefa i Cecylii z d. Marszałek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Batalionie Ostrowskim. W 1927 r. w USC w Książu zawarł związek małżeński z Antoniną Urbańską. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. […]

Balcerek Józef

Józef Balcerek (1899 – 1978) Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Gorańcu pow. Gniezno jako syn Andrzeja i Stanisławy zd. Pieczyńskiej. W 1917 został powołany do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu został skierowany na front zachodni, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). Uczestniczył w zdobywaniu  koszar […]

Hurysz Michał

Michał Hurysz (1896 – 1980) urodził się 30.07.1896 w Chwalibogowie jako syn Wojciecha i Katarzyny z d. Kłosowska. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. Uczestniczył w walkach pod Żninem i Szubinem, dowódca kompanii por. Fenrych. Zdemobilizowany w 1921r. Podstawa: zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie nr 3195 z 11.08.1958. Zawarł […]

Frąckowiak Ludwik

Ludwik Frąckowiak (1898 – ?) Ludwik Frąckowiak urodził się 02.08.1898 r. w Chwalibogowie jako syn Jana i Katarzyny z d. Jezuita. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka. Uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego we Wrześni oraz w walkach pod Zdziechową i Gnieznem. W 1933 r. […]