Wasielewski Adam

Adam Wasielewski (1897 – 1967)

Adam Wasielewski

Adam Wasielewski urodził się 08.12.1897 w Chociczy Wielkiej jako syn Wawrzyna i Stanisławy z d. Staszak.

Wstąpił ochotniczo 21.01.1919 r. do 2 komp. wrzesińskiej (Bartkowiak), w której brał udział podczas działań bojowych o linię Noteci: Rynarzewo, Szubin, Kcynia, Nakło do 20.02.1919 r. Następnie pozostał w służbie w WP do 15.07.1921.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 10919 z dnia 30.05.1934).
Starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał w Chwalibogowie.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.25 z dnia 1958-01-24.

Zmarł 18.11.1967 w Obłaczkowie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wasielewski Adam (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Adam Wasielewski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Adam Wasielewski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)