Rewers Franciszek

Urodził się 18.01.1899 r. w Kornatach jako syn Piotra i Józefy z domu Zielińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W dniu 1.06.1917 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Służył w 258. Kompanii Sanitarnej w Poznaniu. Po przeszkoleniu jako sanitariusz został wysłany na front zachodni, do 258. Szpitala Polowego. Od 1918 r. był przeszkolony […]

Pawlaczyk Wincenty

Wincenty Pawlaczyk (1898 – 1971) Wincenty Pawlaczyk urodził się 26.05.1898 w Grzybowie Chrzanowice jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Dutkiewicz. W 1916 został powołany do armii niemieckiej. W pierwszych dniach grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się na terenie powiatu wrzesińskiego kompanii Straży i Bezpieczeństwa, a następnie od 28.12.1918 do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Brał […]

Pachowiak Jakub

Jakub Pachowiak (1900 – 1966) Urodził się 16 lipca 1900 r. w Biskupicach Wlkp. k. Pobiedzisk, jako syn robotnika rolnego Walentego i Cecylii z d. Roszek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Psarach Polskich k. Wrześni. Po ukończeniu szkoły pracował jako młodociany robotnik rolny. W czerwcu 1918 r. został przymusowo wcielony do armii pruskiej i po […]

Ostojski Nicefor

Nicefor Ostojski (1883 – ?) Nicefor Ostojski urodził się 10.02.1883 r. w Witaszycach jako syn Franciszka i Michaliny z d. Reszelskiej. W okresie poprzedzającym Powstanie Wielkopolskie w Marzeninie powołał do życia Straż Bezpieczeństwa i został jej pierwszym komendantem. Z chwilą wybuchu powstania z miejscowych ochotników zawiązał powstańczy pluton marzeniński. Ożenił się z Leokadią Błaszak. Od […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Nowakowski Franciszek

Franciszek Nowakowski (1890 – 1963) Urodził się w Kiączynie (pow. Szamotuły) 01.10.1890 r. jako syn Walentego i Emilii Szulczewskiej. Wstąpił ochotniczo 27-12-1918 do tworzących się oddziałów powstańczych w powiecie Poznań Zachód (oddział porucznika Kopy w Dopiewie), z którym brał udział w zdobywaniu lotniska Ławica oraz w działaniach na odcinku Wolsztyn i Zbąszyń do 20-02-1919. Po […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1895 – 1972) Józef Olejniczak urodził się 12.03.1895 w Obłaczkowie jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Wańskiej. Dnia 28.12.1918 wstąpił  jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej, w której pod dowództwem ppor. Nowaka z bronią w ręku brał udział przy zajęciu Wrześni, a następnie w walkach pod Szubinem, Kcynią, Rynarzewem. Zwolniony 12.06.1919. Dnia 21.07.1920 […]

Maciejewski Stefan

Stefan Maciejewski ( 1893-1957) Urodził się w dniu 2.08.1893 r. we Wrześni jako syn Piotra i Petroneli z domu Sommerfeld. Mimo słabego zdrowia wstąpił w połowie listopada 1918 do Wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa, a od 28.12.1918 przyłączył się do Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego (Wiewiórowski i Nowak), w którym brał udział z bronią w ręku w […]

Melewski Stanisław

Stanisław Melewski (1900 – 1973) Urodził się w dniu 29.10.1900 r. w Sokołowie jako syn Józefa i Marii z domu Remisz. W dniu 16.11.1918 r. wstąpił do Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Po przydzieleniu do 2. Kompanii brał czynny udział w walkach pod Zdziechową, Gnieznem, Szubinem i w Inowrocławiu, jak również przy zajmowaniu koszar na Sołaczu. W […]