Walczak Czesław

Czesław Walczak (1888 – 1961) Czesław Walczak urodził się we Wrześni 31.05.1888 jako syn Antoniego i Stanisławy Gołębiewskiej. Od 20.11.1918 r. brał udział w akcjach przygotowawczych do Powstania Wlkp. na terenie Wrześni, następnie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w składzie 2. komp. Wrzesińskiej uczestniczył w walkach wrzesińskiego batalion pod dowództwem Wiewiórowskiego względnie Nowaka o […]

Graczyk Stefan

Stefan Graczyk (1898 – 1982) Urodził się 03.07.1898 roku w Marzeninie jako syn Franciszka i Stanisławy z d. Czerniak. Dnia 30.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzonego Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Został przydzielony do 2. Kompanii, której dowódcą był Ignacy Wietrzyński. Brał udział w potyczce pod Zdziechową oraz Szubinem. W składzie 2. Pułku Artylerii Polowej toczył walki pod […]

Balcerek Józef

Józef Balcerek (1899 – 1978) Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Gorańcu pow. Gniezno jako syn Andrzeja i Stanisławy zd. Pieczyńskiej. W 1917 został powołany do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu został skierowany na front zachodni, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). Uczestniczył w zdobywaniu  koszar […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Staszak Antoni

Antoni Staszak (1900 – 1974) Antoni Staszak urodził się 13.05.1900 we Wrześni. Syn Józefa i Józefy z d. Boreckiej. 28.12.1918  wstąpił jako ochotnik do powstańczego batalionu wrzesińskiego, z którym brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem i w początkowych walkach na linii Noteci. W końcu stycznia przesunięty został do batalionu pleszewskiego, z którym brał […]

Kulczak Nikodem

Nikodem Kulczak (1896 – 1979) Urodzony 13 września 1896 r. w Gutowie Małym (pow. wrzesiński) jako syn Marcina i Marianny Pietrzak. W 1915 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim. 28 grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańcze go i walczył pod Zdziechową, Szubinem, Żninem i na linii Noteci, a następnie […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o linię Noteci – do końca stycznia 1919. Dalej […]

Górski Jakub

Jakub Górski (1900-1981) Urodził się 13 lipca 1900 w Cotoniu (pow. żniński) w rodzinie robotnika Tomasza i Marii Górskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie rzeźnickim. W 1918 został powołany do pruskiego 41 pp w Tylży. 27 grudnia 1918 wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobyciu lotniska na Ławicy (w […]

Ciszak Antoni

Antoni Ciszak (1897 – 1977) Żołnierz zawodowy, powstaniec wielkopolski, działacz społeczny, regionalista. Syn Józefa, urodzony 20 maja 1897 roku w Michałowie (pow. gostyński). Był najmłodszym synem z sześciorga dzieci Józefa i Marii Jakubczak. W latach 1903-1910 uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum w Gostyniu. W 1914 przerwał naukę, by podjąć pracę w rodzinnym […]

Lorek Walenty

Walenty Lorek (1898 – 1971) Urodził się 11 lutego 1898 r. w m. Olbina Pakosław (pow. rawicki) jako syn rolnika Wawrzyńca i Antoniny Janury. Ukończył szkołę powszechną i kurs handlowy. W 1914 wyjechał do Westfalii. gdzie pracował w przemyśle i uczył się muzyki. Od marca do grudnia 1918 służył w armii pruskiej w 159 batalionie […]