Śmigielski Adam

Adam Śmigielski (1892-1976) Urodził się 24.12.1892 w Lubiniu (pow. Kościan) jako syn Wincentego i Zofii z d. Walewicz. W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się kompanii powstańczej w Dolsku pow. Śrem, która następnie weszła w skład batalionu śremskiego (Chosłowski). W składzie 3 Kompanii tego batalionu bierze udział z bronią w ręku w działaniach bojowych […]

Stencel Ksawery

Ksawery Stencel (1898 – 1979) Urodził się 03.12.1898 w Gostomku (obecnie pow. kościerski). Syn Ksawerego i Marty Literskiej. Uczęszczał do 4-klasowej szkoły w Zdunowicach. Po ukończeniu szkoły zamieszkał u wujka w miejscowości Łubiana. 10.10.1916 został powołany do armii niemieckiej (141. pułk piechoty w Grudziądzu). Następnie został wcielony do kompanii polowej tego samego pułku i wyjechał […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]

Waszak Marcin

Marcin Waszak (1901-1984) Urodził się 02.10.1901 r. w Sokołowie jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny Marciniak. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 a następnie w walkach o linię Noteci. Po zakończeniu Powstania pozostał w […]

Melewski Stanisław

Stanisław Melewski (1900 – 1973) Urodził się 29 października 1900 r. w Sokołowie pow. Września, w rodzinie Józefa i Marii z domu Remisz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Strzałkowie. W 1916 r. rozpoczął praktykę leśną w Radłowie w powiecie wrzesińskim, a po jej ukończeniu został wcielony do armii niemieckiej, w której służył od czerwca do […]

Woźniak Franciszek

Franciszek Woźniak (1892-1958) Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Skokach (pow. wągrowiecki) jako syn Józefa i Apolonii Szelągiewicz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Skokach, a następnie terminował jako malarz pokojowy w Murowanej Goślinie. W 1912 został powołany do służby w armii niemieckiej i zwolniony do cywila 4 grudnia 1918. 27 grudnia zgłosił akces do […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o linię Noteci – do końca stycznia 1919. Dalej […]

Woźniak Józef

Józef Woźniak (1896 – 1978) Józef Woźniak urodził się 04.02.1896 w Słomowie. Był synem Antoniego i Balbiny z d. Kosmala. Ukończył 4-klasową szkołę podstawową w Słomowie. Następnie uczęszczał do szkoły dokształcającej we Wrześni, jednocześnie ucząc się zawodu krawca u mistrza krawieckiego. Po ukończeniu nauki pracował w swoim zawodzie jako czeladnik. W 1916 r. powołany został […]

Walczak Czesław

Czesław Walczak (1888 – 1961) Czesław Walczak urodził się we Wrześni 31.05.1888 jako syn Antoniego i Stanisławy Gołębiewskiej. Od 20.11.1918 r. brał udział w akcjach przygotowawczych do Powstania Wlkp. na terenie Wrześni, następnie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w składzie 2. komp. Wrzesińskiej uczestniczył w walkach wrzesińskiego batalion pod dowództwem Wiewiórowskiego względnie Nowaka o […]

Sobczak Kazimierz

Kazimierz Sobczak (1899 – 1971) Urodził się w dniu 26.02.1899 r. w Nekli jako syn Ignacego i Józefy z domu Królak. W Nekli ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W 1907 r. brał udział w strajku szkolnym w Bierzglinku. Jako żołnierz pruski zdezerterował z bronią w ręku i wstąpił w dniu 19.01.1919 r. ochotniczo do wrzesińskiego […]