Wietrzykowski Stanisław

Stanisław Wietrzykowski (1896 – )

Stanisław Wietrzykowski urodził się 14.10.1896 w Trzemesznie jako syn Wojciecha i Antoniny Dzikowskiej.

Podoficer zawodowy 68 pp.

W 1933 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Po wojnie członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.