Wietrzykowski Stanisław

Stanisław Wietrzykowski (1896 – 1967)

Urodził się 14.10.1896 r. w Trzemesznie jako Wojciecha i Antoniny z d. Dzikowskiej.

Brał udział w strajku szkolnym w Trzemesznie. Po ukończeniu szkoły powszechnej był uczniem zecerskim.

W 1915 r. został powołany do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W 1919 wstąpił ochotniczo do 10. pułku strzelców wielkopolskich i pozostał w 68 pp po przemianowaniu jednostki. Był podoficerem kulturalno-oświatowym, a następnie szefem kancelarii dowództwa pułku.

W 1933 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Brał udział w kampanii wrześniowej, po czym pracował jako dozorca we Wrześni. Był członkiem Tajnej Organizacji Narodowej i 11 listopada 1941 roku został aresztowany przez gestapo. Po zwolnieniu  w czerwcu 1942 pracował jako księgowy w firmie budowlanej w Słupcy.

Po wojnie członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Po wyzwoleniu pracował w Starostwie Powiatowym we Wrześni jako referent wydziału wojskowego (1945), referent karno-administracyjny (1945-1946) oraz społeczno-polityczny (1946-1949). Od 1 sierpnia 1949 zajmował stanowisko kierownika Wydziału Handlu.

Był żonaty z Anielą Jędraszak i miał dwóch synów Wojciecha i Jerzego.

Zmarł we Wrześni 11 czerwca 1967 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Stanisław Wietrzykowski - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzykowski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)