Kurowski Aleksander

Aleksander Kurowski (1879-1958) Urodził się 11 lutego we Wrześni jako syn szewca Tomasza i Antoniny Rogowskiej. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Od 1899 służył w armii pruskiej, a następnie pracował w biurze notarialnym. W wojnie 1914 1918 walczył jako żołnierz armii pruskiej na froncie francuskim. Od sierpnia 1917 był dowódca kompanii w Jeleniej Górze. 29 […]

Kwapiszewski Kazimierz

Kwapiszewski Kazimierz (1888 – 1958) Urodził się 30.01.1888 w miejscowości Skrzynka (pow. gnieźnieński) jako syn Walentego i Anny z d. Kozaneckiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 (numer weryfikacyjny 1686). Odznaczony Medalem Niepodległości (syg. akt 24/1528) dnia 25 X 1932. W okresie międzywojennym pracował w Policji Państwowej (starszy posterunkowy) w Gnieźnie, […]

Gaweł Kazimierz

Kazimierz Gaweł (1900 – 1969) Kazimierz Gaweł urodził się 10.02.1900 w Chociczy Wielkiej jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Batalionie Wrzesińskim w II kompanii pod dowództwem Wiewiórowskiego. Uczestniczył w walkach o Zdziechowę, Szubin, Rynarzewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do dnia […]

Mikołajczak Andrzej

Andrzej Mikołajczak (1900-1920) Był żołnierzem 4 kompanii 1 batalionu 69 pułku strzelców wielkopolskich. 13 sierpnia 1920 zmarł w Skalmierzycach, gdy jako ranny był transportowany do szpitala we Wrześni. 16 sierpnia 1920 został pochowany w pojedynczym grobie w Nowej Wsi Królewskiej. Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Jarosław Dominik Górski

Górski Władysław

Władysław Górski (1897 – 1919) Urodził się 01.04.1897 r. w Mielżynie jako 2 z 5 dzieci rolnika Feliksa Górskiego i Józefy z Czerniaków. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Witkowie (wpis w kronice parafii Mielżyn). Powstaniec wielkopolski. Szeregowy Batalionu Gnieźnieńskiego. Poległ 31.01.1919 r. pod Rynarzewem. Pochowany 26 lutego. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mielżynie. Na podstawie […]

Cnotliwy Józef

Józef Cnotliwy (1888 – 1961) Urodził się 16.02.1888 w Bieganowie jako syn Michała i Katarzyny z d. Grabarczyk. Walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od dnia 31 grudnia 1918 r. do dnia 18 lutego 1919 r. Dnia 31 grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego na terenie miasta Ostrowa, gdzie brał […]

Dera Władysław

Władysław Dera (1899-1974) Władysław Dera urodził się 13.06.1899 w Gutowie Małym jako syn Antoniego i Wiktorii Nowakowskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 29.12.18 do 20.02.19 r. Walczył w 2. Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Robakowskiego przy oswabadzaniu Wrześni, następnie brał udział w walkach Mogilno – Strzelno – […]

Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976) Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. Z armii pruskiej […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10846). W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w […]

Izydorek Tomasz

Tomasz Izydorek (1877 – 1956) Urodził się 7.12.1877 r. w Psarach Polskich jako syn szewca Wawrzyna i Michaliny z d. Nowaczyk. Szeregowiec. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dow. ppłk. Nowaka w oddziale wrzesińskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich – I.487.14204). Zdemobilizowany 15.04.1919 r. z Budzynia. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. Zweryfikowany jako powstaniec (numer […]