Cichowski Władysław

Władysław Cichowski (1879-1940) Urodził się w dniu 4.06.1879 r. w Kromolicach powiat Koźmin jako syn Jakuba i Anieli z domu Dębowskiej. W 1903 r. zdał maturę w Królewskim Katolickim Gimnazjum we Wrocławiu (St.-Matthias-Gymnasium in Breslau).W latach 1903-1906 studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i Gnieźnie. W dniu 10.02.1907 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa […]

Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodzony 29 listopada w Grabowie Królewskim. Był z zawodu cieślą i mieszkał w Gorazdowie. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Jego specjalnością była budowa kościołów (Sokolniki, Wszembórz, Samarzewo i in.). Szczęśliwie uniknął rozstrzelania przez gestapo w 1939 w Sokolnikach, gdzie doszło do poważnych konfliktów narodowościowych. W 1946 doznał, według […]

Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1906 – ?) Urodził się 18 listopada w Książnie (pow. wrzesiński) jako syn Michała i Franciszki Kaźmierczak. Ukończył szkołę powszechną w Orzechowie, a później uczył się w szkole handlowej w Poznaniu. Uczył się samodzielnie gry na różnych instrumentach. W maju 1922 wstąpił na ochotnika do orkiestry 68 pp we Wrześni. Był elewem orkiestrowym, […]

Bogucki Michał

Michał Bogucki (1895 – ?) Michał Bogucki urodził się 27.09.1895 r. we Wszemborzu jako syn Franciszka i Antoniny z d. Wawrzyniak. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił ochotniczo do tworzącego się na terenie Wrześni oddziału powstańczego i brał udział w zdobywaniu […]

Wiśniewski Wincenty

Wincenty Wiśniewski (1897 – ?) Wincenty Wiśniewski urodził się 27.03.1897 w Żydowie (pow. Września) jako syn Macieja i Michaliny z d. Jóźwiak. Mając siedem lat rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole w Nekli. Od 14 roku życia pracował jako robotnik rolny. W 1916 powołany do armii niemieckiej. Po wybuchu powstania wstąpił ochotniczo do Kompanii Kostrzyńskiej. Następnie […]

Nowicki Wojciech

Wojciech Nowicki (1899 – 1984) Wojciech Nowicki urodził się 20.02.1899 w Gorazdowie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Nowaczyk. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku na odcinku bojowym Strzelno – Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Brzoza pod dowództwem por. Mieczysława Słabęckiego. Jego udział w powstaniu poświadczyli: Stanisław Pluciński i Jan […]

Smoczyński Piotr

Piotr Smoczyński (1899 -1962) Piotr Smoczyński urodził się 27.06.1899 r. w Gąsiorowie (pow. Jarocin) jako syn Jakuba i Anastazji Durczak. Od 28.12.1918 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach oddziałów Powstańców Wlkp. na terenie Jarocina, Miejskiej Górki, Krotoszyna, Rawicza. Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 19.09.1934 (nr 11965). Mieszkał we Wrześni. Był  mistrzem […]

Nowicki Marceli

Marceli Nowicki (1894 – 1968) Marceli Nowicki urodził się 06.12.1894 r. w Gorazdowie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Nowaczyk. W 1909 r. ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę ogrodnictwa w Dreźnie. W 1914 r. został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Jako ochotnik […]

Maćkowiak Florian

Florian Maćkowiak (1897 – 1972) Urodził się 27.03.1897 r. w Swarzędzu jako syn Piotra i Stanisławy z d. Fietz. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu. W latach 1906-1907 brał udział w strajku szkolnym. W latach 1911-1914 pobierał naukę w sklepie z odzieżą męską, jednocześnie dokształcając się w szkole handlowej. Dnia 10 marca 1916 r. został […]