Bugaj Czesław

Czesław Bugaj (1900 – 1935) Czesław Bugaj urodził się 26.06.1900 r. w Kaczanowie jako syn Szymona i Teodory z d. Sobczak Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił ochotniczo do 1. kompanii wrzesińskiej. Następnie został wcielony do 4. kompanii 4 pułku strzelców wielkopolskich. Brał udział w walkach pod Nakłem i Margoninem. Później […]

Sucholas Stanisław

Stanisław Sucholas (1896 – 1963) Stanisław Sucholas urodził się 25.03.1896 w Maleninie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Wesołek. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział w rozbrojeniu silnej załogi wojska pruskiego w Witkowie pod dowództwem Ignacego Kansta. Następnie z Witkowską Kompanią Powstańczą pod dowództwem Stanisława Połczyńskiego i Ignacego Jezierskiego brał udział walkach o zdobycie […]

Degórski Antoni

Antoni Degórski (1894 – 1958) Antoni Degórski urodził się 04.06.1894 w Plewiskach jako syn Wawrzyńca i Katarzyny z d. Szaj. Brał udział w powstaniu Wielkopolskim w 4. Kompanii Marynarzy – Powstańców im. Adama Białoszyńskiego w Poznaniu. Następnie wcielony został do 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Zdemobilizowany w 1922 r. Ożenił się w 1927 r. w Poznaniu […]

Kempski Franciszek

Franciszek Kempski (1894 – 1939) Franciszek Kempski urodził się 01.10.1894 w Mikstacie jako syn Jana i Marianny z d. Stasior. Wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Poznaniu, z którymi brał udział w działaniach zbrojnych od 6 lutego do połowy kwietnia 1919 r. w składzie 2. batalionu (por. Urbanowicz) 1. Rezerwowego Pułku Strzelców Wielkopolskich (por. […]

Szymkowiak Jan

Jan Szymkowiak (1897 – 1958) Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier. Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039). W 1923 r. zawarł związek małżeński z Janiną Cichą (1904 – 1985), z którą miał […]

Matela Józef

Józef Matela (1897-1968) Urodził się 04.12.1897 w Ostrowie Szlacheckim (pow. wrzesiński) jako syn Antoniego i Franciszki Kaczmarek. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W 1916 został wcielony do pruskiego 29 batalionu pionierów i walczył na froncie francuskim. Wysłany służbowo do Poznania w październiku 1918, 22 listopada związał się z Radą Robotniczą i żołnierską we […]

Nowaczyński Wincenty

Wincenty Nowaczyński (1883-1940) Urodził się 18 marca w Kamionnej (pow. międzychodzki) jako syn rolnika Jana i Nepomuceny z Łuków. W 1903 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Paradyżu i Międzyrzeczu. Po odbyciu służby wojskowej w armii pruskiej był nauczycielem szkół ludowych (1903-1914). Podczas wojny służył w pruskim 333 pp i walczył na terenie Rosji oraz Rumunii, awansując […]

Walczak Bronisław

Bronisław Walczak (1899 – ?) Bronisław Walczak urodził się 25.09.1899 w Sołecznie jako syn Wawrzyna i Antoniny z d. Wolniak. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od dnia 31 stycznia 1919 r. do dnia 18 lutego 1919 r. Walczył pod Zdunami i Kobylągórą pod dowództwem chor. Kupczyka w 5 […]

Frąckowiak Edward

Edward Frąckowiak (1895 – 1966) Edward Frąckowiak urodził się 06.10.1895 w Sołecznie jako syn Stanisława i Franciszki zd. Nowaczyk. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 w luźnych oddziałach gnieźnieńskich przy zdobywaniu koszar piechoty, następnie pełnił służbę wartowniczą. Po zakończeniu Powstania pozostawał w Wojsku Polskim w służbie czynnej […]

Frąckowiak Stefan

Stefan Frąckowiak (1897 – ?) Stefan Frąckowiak urodził się 07.07.1897 w Günnigfeld (Niemcy) jako syn Franciszka i Franciszki z d. Płóciennik. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Wstąpił jako ochotnik do Rozdrażewskiej Kompanii Powstańców, w której brał udział w oswobodzeniu Krotoszyna i w walkach z Niemcami w Chachalni i pod Zdunami. Po wejściu Kompanii Rozdrażewskiej w […]