Pluciński Edward

Edward Pluciński (1896 – ?) Edward Pluciński urodził się 10.10.1896 r. w Marzeninie jako syn Józefa i Marianny z d. Dominiczak. Jako ochotnik w dniu 01.01.1919 wstąpił do Kompanii Wrzesińskiej i z bronią w ręku brał udział w walkach o wyzwolenie miejscowości Zdziechowa, Szubin, Rynarzewo, Margonin. Po zakończeniu powstania pozostał w WP do 31.01.1930 jako […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Olejniczak Bronisław

Bronisław Olejniczak (1891 – 1956) Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej. W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. […]

Pawlaczyk Wincenty

Wincenty Pawlaczyk (1898 – 1971) Wincenty Pawlaczyk urodził się 26.05.1898 w Grzybowie Chrzanowice jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Dutkiewicz. W 1916 został powołany do armii niemieckiej. W pierwszych dniach grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się na terenie powiatu wrzesińskiego kompanii Straży i Bezpieczeństwa, a następnie od 28.12.1918 do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Brał […]

Pachowiak Jakub

Jakub Pachowiak (1900 – 1966) Urodził się 16 lipca 1900 r. w Biskupicach Wlkp. k. Pobiedzisk, jako syn robotnika rolnego Walentego i Cecylii z d. Roszek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Psarach Polskich k. Wrześni. Po ukończeniu szkoły pracował jako młodociany robotnik rolny. W czerwcu 1918 r. został przymusowo wcielony do armii pruskiej i po […]

Benc Józef

Józef Benc (1900 – 1981) Józef Benc urodził się 22.06.1900 w Gozdowie. Jego rodzicami byli Szymon Benc i Elżbieta z d. Zając. Dnia 03.01.1919 wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych w Poznaniu i przydzielony został do oddziału por. Fenrycha. Wysłany został na front pod Szubinem, potem wcielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp, skąd przeniesiono go […]

Owczarzak Józef

Józef Owczarzak (1896 – ?) Józef Owczarzak urodził się we Wrześni 18.01.1896 jako syn Wawrzyna i Zofii z d. Zając. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Strzałkowie pod dowództwem por. Alojzego Nowaka i w jej składzie brał udział w walkach o oswobodzenie Witkowa. Następnie uczestniczył w walkach pod Zdziechową, Szubinem i […]

Ostojski Jan

Jan Ostojski (1894 – 1976) Jan Ostojski urodził się 31.05.1894 r. w Wilkowyi jako syn Franciszka i Michaliny z d. Reszelskiej. W latach 1905-1908 uczestniczył w strajku szkolnym we Wrześni. Od sierpnia 1915 do 1917 przebywał w szpitalu wojskowym we Wrocławiu jako ranny na leczeniu. 14.01.1919 zgłosił się do wojsk powstańczych we Wrześni. Mimo kalectwa […]

Ostojski Wacław

Wacław Ostojski (1893 – 1977) Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i […]