Donaj Jan

Jan Donaj (1895-1967) Jan Donaj (1895-1967) Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie (ówczesny powiat śmigielski, obecnie wolsztyński ,gmina Przemęt) jako syn Andrzeja i Marianny zdomu Józefczak.Pochodził zrodziny ziemiańskiej, która ma korzenie francuskie. Rodzina była wielodzietna, miał 8 braci i 4 siostry.Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim […]

Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß […]

Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]

Jankowski Wojciech

Urodził się 21.04.1885 r. w Szemborowie jako syn Józefa i Anastazji z domu Pawela. Podczas I wojny światowej będąc w Armii Niemieckiej został w 1916 r. ranny służąc w 12. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 223. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rewizorem wagonów kolejowych. Mieszkał w Poznaniu, przy […]

Tokłowicz Florian

Florian Tokłowicz (1897 – 1954) Urodził się 24.03.1897 r. w Bardzie, w powiecie wrzesińskim, jako syn Antoniego i Marii z Lewandowskich. Ojciec, Antoni Tokłowicz, przybysz z Barda, już w 1989 r. zamieszkiwał w Nekli, prowadząc hotel i restaurację. Florian miał liczne rodzeństwo (dziewięcioro rodzeństwa). Po skończeniu szkoły powszechnej przyuczał się do zawodu rzeźnickiego. W 1915 […]

Glapa Ignacy

Ignacy Glapa (1897-1973) Urodził się w dniu 30.07.1898 r. w Książnie jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Filipiak. 19 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. Eskadry Lotniczej w Poznaniu-Ławicy. Pod dowództwem por. pilota Łuczaka wyruszył z bazą lotniczą do Klęki pow. Jarocin, skąd dokonywane były naloty w czasie walk powstańczych na front zachodni […]

Dębowski Bolesław

Bolesław Dębowski (1894 – ) Urodził się w dniu 26.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Michała i Wiktorii z domu Weichmann. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej. Od października 1918 r. wstąpił do tajnej wówczas organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w Poznaniu. Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako […]

Marciniak Jan

Jan Marciniak (1884-1942) Urodził się w Mikuszewie w dniu 9.12.1884 r. w jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Kościckiej. Podczas I wojny światowej został powołany do slużby w Armii Niemieckiej. Służył w 9. Kompanii Landwehr Infanterie Regiment nr 26 i w 1916 r. został ranny. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. […]

Witczak Piotr

Piotr Witczak (1898 – 1980) Urodził się w Mystkach w dniu 21.06.1898 r. jako syn Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Stankowskiej. Ochotnik – brał udział w walkach w Wrześni, Gnieźnie, Zdziechowie, Kcyni, pod Szubinem i Rynarzewem. Pionier Ziem Odzyskanych. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wówczas w Warszawie. […]