Staszak Kazimierz

Kazimierz Staszak (1899 – 1991) Urodził się 27.02.1899 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Józefa i Marianny z domu Pałczyńskiej. Z zawodu był rzeźnikiem. Służąc w Armii Niemieckiej, został ranny w lutym 1917 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp., ochotniczo walcząc od 6.1.1919 r. pod dowództwem por. Talarczyka. Po powstaniu wcielony został do 5 Dywizji […]

Janowski Stefan

Stefan Janowski (1902-1984) Urodził się w dniu 18.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Leonarda i Rozalii z domu Mańskiej. Do oddziałów powstańczych wstąpił 14.02.1919 r. w Poznaniu. Brał udział w walkach powstańczych pod Szubinem i Trzemesznem. Na skutek choroby został zwolniony z W.P. w końcu 1920 r. Po zwolnieniu z W.P. pracował u ojca w […]

Łachajczak Stanisław

Stanisław Łachajczak (1898 – ?) Urodził się w dniu 12.11.1898 w Wierzycach jako syn Ksawerego i Elżbiety z d. Michalak. W Powstaniu Wielkopolskim służył w oddziałach średzkich. Mieszkał w Nekli. Zdemobilizowany z wojska w stopniu szeregowca. W lutym 1925 r. w Czerniejewie zawarł związek małżeński z Konstancją Pałuczak. Mieszkał wtedy w Grabach. Z zawodu był […]

Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978) Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie. W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w […]

Samelak Florian

Florian Samelak (1893-1964) Urodził się w dniu 20.04.1893 r. w Słomowie powiat wrzesiński jako syn Antoniego i Franciszki z domu Chrzanowskiej z Gozdowa. Był powstańcem wielkopolskim. Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod komendą sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka w okresie od 12. XI. 1918 do 31.111. 1919 r. Zmarł w Racławkach w dniu 26.05.1964 r. i […]

Molik Jan

Jan Molik (1897 – 1972) Urodził się 20.10.1897 r. w Runowie powiat Śrem w wielodzietnej rodzinie Walentego i Franciszki. W roku 1918 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Z zawodu był rolnikiem. W 1923 r. ożenił się z Agnieszką Orwat (6.01.1906 – 18.02.1986) z Targowej Górki, i tu osiadł na stałe. Z tego związku urodziło się […]

Karłowski Tadeusz

Tadeusz Karłowski (1893 – 1946) Urodził się w dniu 24.10.1893 r. w Mystkach jako syn Stanisława i Stefanii z d. Braunek. Brał udział w zdobywaniu Poznania i Biedruska. Z dniem 8.01.1919 r. został wcielony do 1 Kompanii Średzkiej. Potem został przeniesiony do 2 Baterii Konnej, następnej Baterii Zapasowej 14 Pułku Artylerii Polowej (PAP), 7 Dyonu […]

Nowicki Wojciech

Wojciech Nowicki (1900 – 1981) Urodził się w Stroszkach w dniu 21.03.1900 r. jako syn Wawrzyna i Józefy z d. Makowskiej. Walczył ochotniczo od dnia 24.12.1918 na odcinku frontu Drawski Młyn pod Piłą pod dowództwem sierżanta Muszyńskiego. W lutym 1919 r. został wcielony do 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich / 56 Pułk Piechoty/, w którym pełnił […]

Kaczmarek Władysław

Władysław Kaczmarek (1898-1983) Urodził się w dniu 28.06.1898 r. w Bardzie jako syn Ignacego i Józefy z domu Dzierżaczak. Służąc w Armii Niemieckiej w 3. Kompanii Karabinów Maszynowych (3. Maschinengewehr Kompagnie) pułku Garde-Regiment zu Fuß w 1918 r. był ranny. W Powstaniu Wlkp. brał udział w 1. Pułku Strzelców Wlkp. od dnia 5.02.1919 r. Walczył […]

Matuszak Stanisław

Stanisław Matuszak (1899 – 1975) Urodził się w dniu 3.05.1899 r. w Targowej Górce jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Graczyk. Po zakończeniu wojny Niemcy wcielili Stanisława Matuszaka do Grenzschutzu, skąd na froncie pod Krzyżem zbiegł na stronę polską i w dniu 8.01. 1919 r. wstąpił do Kompanii Szamotulskiej w której brał udział w […]