Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru […]

Maliński Władysław

Władysław Maliński (1898 – 1965) Urodził się w dniu 13.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Melanii z domu Zdzierskiej (Zdziarskiej). Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 30.12.1918 r. do 20.02.1919 r. W dniach 31.12.1918 r. i 1-3.01.1919 r. uczestniczył w rozbrajaniu ponad  300 żołnierzy Grenschutzu zamieszkałych w domach i szkole w […]

Sobocińska Marianna

Marianna Sobocińska (1898 – 1974) Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie (pow. gnieźnieński) jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W […]

Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971) Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska. W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), […]

Krygier Leon

Leon Krygier (1898 – 1955) Urodził się 25.06.1898 r. w Szemborowie jako syn Mikołaja i Heleny z domu Kantorczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie tapicera. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej, skąd w dniu 14.12.1918 r. został zwolniony. Brał udział w Powstaniu Wlkp. na terenie powiatu wrzesińskiego. Od dnia 22.01.1919 […]

Kapella Kazimierz

Kazimierz Kapella (1884 – 1942) Urodził się w dniu 21.02.1884 r. w Radłowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Polowczyk. Ojciec był urzędnikiem gospodarczym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gnieźnie i Janowcu. Od 1902 należał do Towarzystwa Sokół w Gnieźnie a później w Berlinie. Od 1905 do 1907 r. służył w armii niemieckiej (54 […]

Hyżorek Franciszek

Franciszek Hyżorek (1895 – 1950) Urodził się w dniu 28.01.1895 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Stachowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie Kompanii Miłosławskiej. Walczył pod Zdziechową, Szubinem. Następnie wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w maju 1921 roku w stopniu szeregowca z […]

Gulczyński Czesław

Czesław Gulczyński (1899 – 1981) Urodził się 9.06.1899 r. w Skarboszewie jako syn rolnika Józefa i Marcjanny Rewers. Podczas I wojny światowej w 1918 r. został ciężko ranny. Po jej zakończeniu zgłosił się ochotniczo do Kompanii Strzałkowskiej. Zdemobilizowany w 1922 r. z 8. pułku saperów stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Zamieszkał w Łagiewkach pod […]

Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1897 – 1945) Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubonieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii z domu Szczepańskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czarnotkach. Gdy miał 16 lat uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pracy w cukrowni w Środzie Wlkp. Doznał obrażeń obu nóg. Przez okres dwóch […]