Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Kołodzinski Jan

Jan Kołodzinski (1900-1982) Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak. W końcu grudnia 1918 r. wyjechał do Poznania i tam wstąpił do tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodniowym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 ludzi. Walk nie […]

Nowicki Józef

Urodził się 9.09.1896 r. w Poznaniu (Górczyn) jako syn Macieja i Wiktorii z domu Kozłowskiej (ponownie zamężnej Baranowskiej). Wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w okresie młodzieńczym, między innymi w 1912 r. mieszkał w Nekli, skąd wywędrował do Poznania a stąd następnie do Jagodna koło Środy i dalej ponownie do Poznania. W dniu 28.10.1915 r. został pobrany […]

Kretkowski Marcin

Marcin Kretkowski (1890 – 1981) Marcin Kretkowski (1890 – 1981) Urodził się w dniu 16.10.1890 r. w Targowej Górce jako syn Michała i Franciszki z domu Monarcha. W 1904 r. ukończył szkołę podstawową, w której ucząc się, brał udział w strajku Dzieci Wrzesińskich, za co skierowany został do zakładu poprawczego w Bojanicach. Podczas I wojny […]

Sobczak Antoni

Urodził się 18.05.1890 r. w Otocznej jako syn Ignacego i Józefy z domu Królak. Biorąc udział w I wojnie światowej, wcielony do służby w Armii Niemieckiej, został w stopniu Gefreiter ranny w 1917 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp., gdzie był starszym sanitariuszem. Pracował jako kolejarz na dworcu w Gułtowach. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. […]

Tomczak Wincenty

Urodził się 13.07.1900 r. w Noskowie powiat Września – jako syn Jana i Katarzyny z domu Rutkowskiej. Do szkoły podstawowej 4 klasowej niemieckiej uczęszczał w Nekli. Wykształcenie potem uzupełniał zgodnie z wymaganiami. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1914 r. pozostał przy rodzicach aż do dnia 19.03.1917 r., gdy rozpoczął pracę na niemieckiej kolei. W dniu […]

Tomaszewski Józef

Józef Tomaszewski (1896-1944) Urodził się w dniu 28.02.1896 r. w Kaczanowie jako syn Stanisława i Marianny z domu Łopatka. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czeszewie. Został wcielony w 1914 r. do Armii Niemieckiej. Po zawieszeniu broni zgłosił się w dniu 26.11.1918 r. do czeszewskiego oddziału Republiki Czeszewskiej. 6 stycznia 1919 r. wszedł w skład batalionu […]