Braciak Wacław

Urodził się w dniu 18.09.1877 r. w Opatówku, jako syn Walentego i Jadwigi z domu Skrzypczak. Do szkoły ludowej 4-oddziałowej uczęszczał w Opatówku, ukończył ją w 1893 r. Następnie szkolił się w zawodzie jako uczeń kołodziejski w warsztacie mistrza Zbierskiego w Nekli. Szkolenie to ukończył w 1896 r. Imał się różnych prac, by po pewnym […]

Andrzejewski Stanisław

Stanisław Andrzejewski (1901 – 1980) Urodził się w dniu 14.11.1901 r. w Szczodrzejewie jako syn Franciszka i Marianny z domu Antkowiak. Wstąpił do oddziałów powstańczych w 1918 w listopadzie w Szczodrzejewie pow. Września. Plutonem dowodził st. sierżant Józef Kurzawa. Przez cały okres powstania był w wyżej wymienionym plutonie i brał udział w następujących walkach: rozbrojenie […]

Budzyński Roman Jan

Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Franciszki z domu Pietraszewskiej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Miłosławiu. Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako pomocnik pracował tam przez 10 lat. […]

Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Zimny Michał

Urodził się 14.09.1894 r. w Bierzglinku, jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Bagrowskiej. Do 1910 r. przebywał w domu przy rodzicach. Następnie rozpoczął pracę w fabryce w której pracował 4 lata. Jako poborowy został wcielony do wojska niemieckiego i służył w nim 5 lat. Po powrocie z wojska zamieszkał z rodzicami w Gulczewie do […]

Kuźniarek Stanisław

Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz. Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości. Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia […]

Tomczak Marian Józef

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. […]

Czarczyński Mieczysław

Mieczysław Czarczyński (1898-1928) Urodził się w dniu 19.12.1898 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Heleny z domu Szymańskiej. Podczas I wojny światowej służył w Armii niemieckiej i został w 1918 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Dowodził plutonem w akcji na Żnin. Był właścicielem […]