Nowak Jan

Jan Nowak (1902-1964) Urodził się w dniu 22.01.1902 r. w Biechowie jako syn Walentego i Marii z domu Patrzykąt. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Biechowie, a po jej ukończeniu pracował w miejscowym majątku. W 1919 r. został powołany do Batalionu Średzkiego. Służył na froncie północnym i południowym pod Miejską Górką, Żarnowem pow. Rawicz, oraz Szubinem, […]

Bączkowski Marcin

Marcin Bączkowski (1888-1948) Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana i Reginy z d. Korszlak.Zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chmielewską (1885-1985). Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii. Przydzielony wojskowo był do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim […]

Zawacki Wacław

Wacław Zawacki (1897 – 1986) Urodził się w dniu 31.08.1897 r. w Białym Piątkowie jako syn Władyslawa i Marianny z domu Lussa. W czasach swojej młodości Wacław Zawacki był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Powołany do Armii Niemieckiej uczestniczył w I wojnie Światowej i został w 1917 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompanii […]

Defitowski Feliks

Feliks Defitowski (1894 – 1962) Urodził się w dniu 2.11.1894 w Budziłówku jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Stachowiak. W 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim m. in. pod Verdun i nad Sommą. Od połowy listopada 1918 r. pełni służbę w wrzesińskich oddziałach Służby Straży i Bezpieczeństwa, przygotowujących późniejsze […]

Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w […]

Piątek Andrzej

Andrzej Piątek (1901-1950) Urodził się w dniu 25.10.1901 r. w Bylinie powiat Środa Wlkp. jako syn Wawrzyna i Stanisławy z domu Owczarzak. Szkołę powszechną ukończył w Komornikach powiat Środa Wlkp. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył od 27.01.1919 r. w 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach na froncie południowym w okolicach Leszna. Następnie […]

Sikorski Leon

Leon Sikorski (1894-1964) Urodził się w dniu 20.03.1894 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Agnieszki z domu Stępniak. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Z zawodu był kolejarzem. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. do którego wstąpił (jako Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.) w dniu 1.03.1937 r. Zmarł w dniu 7.04.1964 […]