Gaweł Stanisław

Stanisław Gaweł (1895 – 1981) Urodził się 27.04.1895 r. w Dzierżnicy jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Z 2. kompanią wrzesińską brał udział w potyczce pod Zdziechową i w bitwie o Szubin. Tam został ranny i wzięty przez Niemców do niewoli. Przebywał w […]

Frąckowiak Stanisław

Stanisław Frąckowiak (1900 – 1961) Urodził się 13.11.1900 w Zasutowie jako syn Telesfora i Franciszki z d. Witczak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487. 12520). Następnie służył w 61 pp. Zdemobilizowany w stopniu strzelca. Pracował jako maszynista. Mieszkał w miejscowości Sarnów (gmina Łagisza, pow. Będzin). Ożenił się w 1922 z Karoliną […]

Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967) Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz. Ukończył szkołę powszechną w Gułtowach a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do jej zakończenia. Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w […]

Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976) Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności. Jako ochotnik brał udział w […]

Graczyk Leon

Leon Graczyk (1899 – 1975) Urodził się w Pierzchnicy w powiecie średzkim w dniu 30.01.1899 r. jako syn Andrzeja i Marianny z d. Waligóra. W dniu 5.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Pułku Artylerii Polnej w Sołaczu w Poznaniu pod dowództwem por. Cegielskiego i brał udział w walkach pod Nakłem i Szubinem. Pod koniec stycznia […]

Erzepki Władysław

Władysław Erzepki (1901 – 1981) Urodził się 15.03.1901 w Karminie (pow. szamotulski) jako syn Stanisława i Weroniki Runowskiej. Wstąpił ochotniczo do szeregów powstańczych dnia 9.01.1919r. do 2. kompanii wrzesińskiej. W styczniu 1919 r. walczył o Nakło, Kcynię, Szczepice pod dowództwem por. Nowaka. W lutym 1919 r. o Paterek, Rynarzewo, Szubin walczył pod dowództwem por. Bąka […]

Erzepki Franciszek

Franciszek Erzepki (1891 – 1961) Urodził się 28.11.1898 w Karminie (pow. szamotulski) jako syn Stanisława i Weroniki Runowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12228). Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Następnie – podobnie jak wielu żołnierzy Armii Wielkopolskiej – brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r., walcząc na Podolu i […]

Łachajczak Stanisław

Stanisław Łachajczak (1898 – ?) Urodził się w dniu 12.11.1898 w Wierzycach jako syn Ksawerego i Elżbiety z d. Michalak. W Powstaniu Wielkopolskim służył w oddziałach średzkich. Mieszkał w Nekli. Zdemobilizowany z wojska w stopniu szeregowca. W lutym 1925 r. w Czerniejewie zawarł związek małżeński z Konstancją Pałuczak. Mieszkał wtedy w Grabach. Z zawodu był […]

Molik Jan

Jan Molik (1897 – 1972) Urodził się 20.10.1897 r. w Runowie powiat Śrem w wielodzietnej rodzinie Walentego i Franciszki. W roku 1918 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Z zawodu był rolnikiem. W 1923 r. ożenił się z Agnieszką Orwat (6.01.1906 – 18.02.1986) z Targowej Górki, i tu osiadł na stałe. Z tego związku urodziło się […]