Jóźwiak Leon

Urodził się 15.06.1900 w Stępocinie jako syn Melchiora i Agnieszki z d. Gołębiewskiej. Wcielony do Armii Pruskiej, zdezerterował w 1918 r. Przystąpił do powstańców i brał udział w walkach na froncie południowym w Kompanii Kościańskiej. Po zakończeniu walk powstańczych został wcielony do 3 Pułku Strzelców Wlkp. gdzie został żołnierzem zawodowym, a następnie przeszedł do pracy […]

Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967) Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w walkach pod Nakłem, Szubinem, Rynarzewem). Następnie z 58 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nadany przez Naczelnego Wodza dnia 14.10.1920 r.). Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. W 1925 r. ożenił się z […]

Domagała Wincenty

Urodził się w dniu 15.01.1897 r. w Dochanowie pow. Żnin jako syn Marcina i Antoniny z d. Strzelewicz. Był powstańcem wielkopolskim walczącym w składzie 1. Pułku Artylerii Polowej pod Żninem, Nakłem, Szubinem i Kcynią, a następnie służył w 15. Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu do 1921 r., skąd został zdemobilizowany. W dniu 2.07.1927 r., będąc […]

Braciak Wacław

Urodził się w dniu 18.09.1877 r. w Opatówku, jako syn Walentego i Jadwigi z domu Skrzypczak. Do szkoły ludowej 4-oddziałowej uczęszczał w Opatówku, ukończył ją w 1893 r. Następnie szkolił się w zawodzie jako uczeń kołodziejski w warsztacie mistrza Zbierskiego w Nekli. Szkolenie to ukończył w 1896 r. Imał się różnych prac, by po pewnym […]

Łuczak Tomasz

Urodził się w dniu 9.12.1877 r. w Targowej Górce jako syn Józefa i Agnieszki z domu Jędrasiak. Wstąpił jako ochotnik do Plutonu Kostrzyńskiego przy 2 Kompanii Średzkiej i brał czynny udział w bitwach pod Kcynią, Nakłem, Szczepicami i Studzienką pod dowództwem Józefa Kasprowicza. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Kostrzynie przy ul. Średzkiej 23. Zweryfikowany […]

Luboszczyk Piotr

Piotr Luboszczyk (1895 – 1970) Piotr Luboszczyk urodził się 27.06.1895 r. w Kobylnicy jako syn Macieja i Marianny z d. Olszewskiej. Wstąpił ochotniczo do nekielskiej Kompanii Beutlera, z którą przemierzył szlak bojowy do Szubina. Po Powstaniu Wielkopolskim, w okresie międzywojennym wyjechał, wraz z innymi poszukującymi pracy, do Francji. Ożenił się z Karoliną Józefiną Borzymowską. W […]

Fellmann Antoni

Urodził się 29.12.1891 r. w Kościanie jako syn Andrzeja. Po wcieleniu do wojska pruskiego został skierowany na front południowy, na terytoria byłej Jugosławii, południowej Macedonii, gdzie pełnił służbę jako sanitariusz. Z chwilą zawieszenia broni na frontach wrócił z macierzystą jednostką do Berlina. Tam zastała go rewolucja i stamtąd powrócił z bronią w początkach stycznia 1919 […]

Wysocki Marian Andrzej

Marian Andrzej Wysocki (1894 – 1974) Urodził się w Nekli w dniu 8.11.1894 r., jako syn Marcina i Józefy z domu Dzwoniarskiej. Uczęszczał w latach 1901 – 1908 do szkoły podstawowej, gdzie w latach 1905 – 1907 odmówił przyjęcia książek w języku niemieckim do nauki religii, co uznane zostało za przystąpienie do strajku szkolnego. W […]