Wrzesiński słownik biograficzny

Wrzesiński Słownik Biograficzny, pod redakcją Romana Nowaczyka (Stańczyka), Września 2011, Wydawnictwo Kropka J. W. Śliwczyńscy

Słownik zawiera blisko 1100 biogramów osób związanych z ziemią wrzesińską. Autorem większości z nich jest p. Roman Nowaczyk (Stańczyk) – wrzesiński regionalista, autor artykułów z cyklu „Historie w różnym wieku” od 20 lat publikowanych na łamach Wiadomości Wrzesińskich, współautor albumów „Września i Powiat wrzesiński na starych pocztówkach” oraz książki „200 lat Powiatu Wrzesińskiego. Historia i współczesność”.

Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy wydawcy lokalnego tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie” w latach 1990-2020, wydali oprócz Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, bardzo cenne dla wrzesińskiej regionalistyki albumy „Września i powiat na starych pocztówkach”, „Przedwojenna Września na fotografiach Franciszka Włosika”, „Historia Tonsilu” oraz „Kwartalnik wrzesiński”.