Nowaczyk Michał

Michał Nowaczyk (1888-1945)

Urodził się w Grójcu (pow. Środa) 10 sierpnia 1888 jako syn Jakuba i Józefy z d. Janasik.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 roku do tworzących się w Poznaniu luźnych oddziałów powstańczych, z których powstał II batalion poznański. Po opanowaniu Ławicy 05.01.1919 r. wspólnie z oddziałami ppor. Kopy batalion ten wyruszył na front na odcinek Nakło – Kcynia – Szubin – Chodzież dla wzmocnienia i zluzowania walczących tam oddziałów lokalnych. W batalionie tym pełnił funkcję dowódcy plutonu, wyróżniając się w akcjach bojowych. Podczas akcji batalionu 07.02.1919 zmierzającej do powstrzymania uderzenia niemieckiego z Bydgoszczy na Szubin – Nakło wyróżnił się zdobywając śmiałym uderzeniem półplutonu z 1 lkm. ważną dla tej akcji wieś Chobielin i odpierając następnie przeciwuderzenia Grenzschutzu. Wyróżnił się następnie również z swym plutonem 6 komp .w walkach o Paterek w dniach 10 i 11 lutego. W okresie walk pozycyjnych dokonał z kapralem Degą przeprawiwszy się z 18 ludźmi i 2 lkm przez Noteć dokonał śmiałego wypadu na niemiecką placówkę w leśniczówce Paulina. Placówka ta została zlikwidowana i zabrano 8 jeńców, 12 karabinów i różny sprzęt wojenny.

Jako żołnierz 10 pułku strzelców wielkopolskich walczył w 1919 na froncie ukraińskim i był obrońcą Lwowa, a w 1920 brał udział w walkach na froncie białoruskim. Po ustaniu walk otrzymał przydział do 68 pp we Wrześni, gdzie w stopniu chorążego był administratorem koszar.

W kampanii wrześniowej dotarł wraz z pułkiem do Warszawy, gdzie służył w 72 batalionie wartowniczym.

W grudniu 1939 jego rodzina została wysiedlona z Wrześni do Sokołowa Podlaskiego, a następnie przebywał w Górze Kalwarii, Grójcu i w Warszawie. Był członkiem Armii Krajowej i miał pseudonim „Zawzięty”. Działał czynnie na rzecz inwalidów polskich września 1939 i wspomagał ich materialnie. 29 czerwca 1943 został aresztowany i uwięziony na Pawiaku, a następnie skazany na pobyt w obozie Auschwitz. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach po wyzwoleniu obozu.

Był żonaty z Maria Purol i miał czterech synów.

Odznaczony pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,

Michał Nowaczyk 
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk - siedzi na pierwszym planie z szablą
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk – siedzi na pierwszym planie z szablą (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk - symboliczny grób na cmentarzu parafialnym we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Nowaczyk – symboliczny grób na cmentarzu parafialnym we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk). Biogram uzupełniony został o informacje ze strony http://powstancy-wielkopolscy.pl dotyczące udział w powstaniu wielkopolskim.