Donaj Jan

Jan Donaj (1895-1967) Jan Donaj (1895-1967) Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie (ówczesny powiat śmigielski, obecnie wolsztyński ,gmina Przemęt) jako syn Andrzeja i Marianny zdomu Józefczak.Pochodził zrodziny ziemiańskiej, która ma korzenie francuskie. Rodzina była wielodzietna, miał 8 braci i 4 siostry.Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim […]

Jakubowski Wacław

Wacław Jakubowski (1898 – 1964) Urodził się 7.09.1898 w Sokolnikach jako syn Ludwika i Franciszki z d. Michalskiej.Został zweryfikowany jako powstaniec 19.09.1934 należał do Koła Opławiec pow. Bydgoszcz (numer weryfikacyjny 11592). Starał się o Medal Niepodległości, jednak jego wniosek został w 1938 r. odrzucony. Był drogomistrzem. Mieszkał w miejscowości Opławiec pow. Bydgoszcz. Zmarł 8.09.1964 w […]

Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß […]

Baranowski Franciszek

Franciszek Baranowski (1894 – 1945) Urodził się 4.09.1894 w Bugaju jako syn Wojciecha i Julianny z d. Sypniewskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej w Miłosławiu rozpoczął praktykę w zakładzie ślusarsko-mechanicznym p. Matuszewskiego w Miłosławiu, uczęszczając jednocześnie do tamtejszej szkoły rzemieślniczej. W latach 1909-1911 uczęszczał do Szkoły Handlowej w Gnieźnie. W roku 1912 rozpoczął pracę w fabryce […]

Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1898 – 1991) Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był […]

Kozielczyk Jan

Jan Kozielczyk (1898 – 1973) Jan Kozielczyk urodził się 29.09.1898 w Niesłabinie (pow. Śrem) jako syn Walentego i Marianny z d. Stachowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.16874). Stopień wojskowy – ułan. Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Borzykowo 03.10.1936 r. Zweryfikowany powstaniec z dnia 26.11.1936 (nr […]

Przybylski Szczepan

Szczepan Przybylski (1899 – 1940) Urodził się 15 grudnia 1899 we Wrześni, syn Wawrzyna i Katarzyny Marciniak. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w latach 1906 – 1914 we Wrześni i Czekuszewie. W powstaniu wielkopolskim walczył pod Lesznem. Uczestnik wojny polsko bolszewickiej najpierw w 1 pułku strzelców wielkopolskich, a później w składzie 7 kompani 55 pułk piechoty […]

Szreybrowski Mieczysław Wincenty

Mieczysław Wincenty Szreybrowski (1896-1930) Urodził się 23.12.1896 w Opolu w rodzinie kupieckiej jako syn Mariana Wacława i Marii z Gomerskich. Po przeniesieniu się rodziny do Poznania był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny i należał do skautingu. W latach 1915-1917 służył w pruskim 73 pp w Hanowerze. Odniósł ciężkie rany i leczył się w Poznaniu. W okresie […]

Krasicki Kazimierz

Kazimierz Karsicki (1899 – 1964) Kazimierz Krasicki urodził się 28.06.1899 w Gozdowie-Młyn (pow. Września) jako syn Witolda i Józefy z d. Błociszewskiej. Ojciec Witold Krasicki zmarł w 1910 r. Kazimierz miał wtedy 11 lat.W Poznaniu ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej. Do 1918 roku pracował w banku jako woźny. Od 18.11.1918 wstąpił do tworzących się w […]

Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]