Braciak Wacław

Urodził się w dniu 18.09.1877 r. w Opatówku, jako syn Walentego i Jadwigi z domu Skrzypczak. Do szkoły ludowej 4-oddziałowej uczęszczał w Opatówku, ukończył ją w 1893 r. Następnie szkolił się w zawodzie jako uczeń kołodziejski w warsztacie mistrza Zbierskiego w Nekli. Szkolenie to ukończył w 1896 r. Imał się różnych prac, by po pewnym […]

Zarzycki Florian

Florian Zarzycki (1894 – ?) Urodził się 26.02.1894 we Wrześni jako syn Romana i Józefy Karpińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany jako powstaniec 9.3.1934 (nr weryfikacyjny 9712). W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Tczewie, ul. Dworcowa 21. Był kierownikiem Komunalnej Kasy Oszczędności. Jego żoną […]

Przybylski Edward

Edward Przybylski (1894 – ?) Urodził się 02.10.1894 roku w Chlebowie. Jego rodzicami byli Stanisław i Franciszka Pankowska. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 20.01.1919 r. we wrzesińskim batalionie powstańczym w stopniu kaprala. Został zweryfikowany jako Powstaniec Wielkopolski 29 marca 1935 roku, co potwierdza Protokół Zarządu Koła w Tczewie. Był podoficerem Straży Granicznej. Mieszkał w […]

Andrzejewski Stanisław

Stanisław Andrzejewski (1901 – 1980) Urodził się w dniu 14.11.1901 r. w Szczodrzejewie jako syn Franciszka i Marianny z domu Antkowiak. Wstąpił do oddziałów powstańczych w 1918 w listopadzie w Szczodrzejewie pow. Września. Plutonem dowodził st. sierżant Józef Kurzawa. Przez cały okres powstania był w wyżej wymienionym plutonie i brał udział w następujących walkach: rozbrojenie […]

Kupś Franciszek

Franciszek Kupś (1899 – ?) Urodził się 28.01.1899 w Bielawach (pow. wrzesiński) jako syn Antoniego i Anny z d. Przybylskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17630). Mieszkał w Chlebowie. W 1922 zawarł związek małżeński z wdową Antoniną Kaniewską z d. Walczak. W 1939 roku należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło […]

Olek Mieczysław

Mieczysław Olek (1885 – ?) Urodził się 05.12.1885 we Wrześni. Jego rodzicami byli Andrzej Olek i Teofila z d. Czarnecka. Wraz ze swoimi braćmi Stanisławem i Wacławem brał czynny udział w służbie patrolującej i odwachowej w miesiącu grudniu 1918 i w styczniu 1919 r. Od 04.02.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło […]

Czarnecki Zygmunt

Zygmunt Czarnecki (1901-1985) Urodził się 27.01.1901 w Kruchowie (obecnie pow. gnieźnieński, gmina Trzemeszno) jako syn nauczyciela Jana Czarneckiego i Stanisławy z d. Januchowskiej. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim. W 1926 r. ukończył studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. Do 1939 był nadleśniczym w lasach prywatnych Mycielskich w Marzelewie k. Wrześni. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa […]