Urbaniak Leon

Leon Urbaniak (1900 – ?) Urodził się 25.03.1900 r. w Szamarzewie. Miejsce i data śmieci nie jest znana. Syn Wawrzyna (Lorenz) i Franciszki (z d. Radniecka) Urbaniak. W oddziałach powstańczych od grudnia 1918 r. Uczestniczył w oswobodzeniu Gniezna. Następnie walczył w okolicach Szubina. W lutym 1919 r. wziął udział w krwawej bitwie na przedpolach m. […]

Wróblewski Ludwik

Ludwik Wróblewski (1899-1970) Urodził się 23 lipca 1899 w Marzeninie (pow. wrzesiński) w wielodzietnej rodzinie rolniczej Tomasza i Rozalii Mańkowskiej. Ukończył 4-klasową szkołę powszechną, a później wyjechał w celach zarobkowych do Niemiec i pracował w kopalni w Altenbochum. Był tam aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W styczniu 1919 otrzymał rozkaz wyjazdu do kraju. Przez władze […]

Benc Józef

Józef Benc (1900 – 1981) Józef Benc urodził się 22.06.1900 w Gozdowie. Jego rodzicami byli Szymon Benc i Elżbieta z d. Zając. Dnia 03.01.1919 wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych w Poznaniu i przydzielony został do oddziału por. Fenrycha. Wysłany został na front pod Szubinem, potem wcielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp, skąd przeniesiono go […]

Pietrowicz Stefan

Stefan Pietrowicz (1895-1945) Urodził się 31.08.1895 r. w Żydowie parafia Malczewo (powiat gnieźnieński). Był synem Michała i Marii z d. Komassa. W 1914 roku ukończył gimnazjum w Gnieźnie. W latach szkolnych był organizatorem tajnych kół gimnazjalnych Towarzystwa Tomasza Zana w Gnieźnie, Wrześni i Trzemesznie. W latach 1914-1916 studiował prawo na Uniwersytecie w Berlinie, angażując się […]

Bigosiński Władysław

Władysław Bigosiński (1895 – 1977) Władysław Bigosiński urodził się 27.05.1895 w Goraninie. Był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Majorczyk. W 1902 roku rozpoczął naukę w szkole w Marzeninie, którą ukończył w roku 1909. Uczestniczył w strajku szkolnym. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w majątku Gulczewo. W 1914 r został powołany do armii niemieckiej, w […]

Kołtoniak Stefan

Stefan Kołtoniak (1897 – 1965) Urodził się 13.07.1897 r. w Żabnie (powiat śremski) jako syn Antoniego i Marianny Gimzickiej. Na początku wielkiej wojny został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W czasie wybuchu powstania znalazł się w Wielkopolsce. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a następnie wrócił do rodziców do Żabna […]

Jaśniewicz Jan

Jan Jaśniewicz (1895 – 1977) Jan Jaśniewicz urodził się 20.11.1895 w Oleśnicy (pow. słupecki) jako syn Antoniego i Marianny z d. Witkowskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Zagórowie. Następnie rozpoczął naukę w zawodzie stelmacha. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do kompanii budzyńskiej. Z kompanią tą brał udział z bronią w ręku w jej działaniach bojowych w odcinku […]

Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]