Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967)

Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna.

Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß w Spandau.

Zdezerterował z wojska i przystąpił do powstańców w Miłosławiu. Brał udział w rozbrajaniu żandarmerii pruskiej w Mikuszewie. W składzie Kompanii Miłosławskiej pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego a następnie Alojzego Nowaka walczył pod Zdziechową, Strzelnem, Kruszwicą, oraz Inowrocławiem w okresie od stycznia do końca lutego 1919 roku.

Po Powstaniu Wlkp. wziął udział w obronie Lwowa oraz wyprawie kijowskiej. Wtedy też zachorował na tyfus.

We Wrześni otworzył swój zakład, który prowadził od 1923 r. Żonaty z Kazimierą z domu Grześ (1901-1988).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.

Zmarł w dniu 23.05.1967 r. w Marzeninie i został pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Andrzej Bydłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydłowski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydlowski - cmentarz parafialny we Wrześni - stary pomnik (autor zdjęcia: Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydlowski – cmentarz parafialny we Wrześni – stary pomnik (autor zdjęcia: Remigiusz Maćkowiak)

Andrzej Bydlowski - cmentarz parafialny we Wrześni  - nowy pomnik ufundowany ze zbiórek przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz FC Września (autor zdjęcia: Remigiusz Maćkowiak)
Andrzej Bydlowski – cmentarz parafialny we Wrześni – nowy pomnik ufundowany ze zbiórek przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz FC Września (autor zdjęcia: Remigiusz Maćkowiak)