Jakubowski Stefan

Stefan Jakubowski (1885 – ?) Urodził się 16.07.1885 r. Był członkiem Rady Żołniersko – Robotniczej w Miłosławiu. Brał udział w przejęciu koszar we Wrześni. W lutym 1924 wstąpił jako ochotnik do 17 p.a.p. Został przydzielony do 2 baterii I dywizjonu. Z pułkiem tym walczył w okolicach Ostrowa, a później na froncie litewsko-białoruskim. W okresie międzywojennym […]

Tomczak Kazimierz

Kazimierz Tomczak (1892 – ?) Urodził się w dniu 22.02.1892 r. w Mielżynku jako syn Edwarda i Anny z domu Steinbart. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 11.11.1918 r. do dnia 15.2.1919 r. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Brał udział w akcjach pod Strzałkowem, Witkowem, Zdziechową, Łabiszynem, Szubinem […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899 – 1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem […]

Dębicki Kazimierz

Kazimierz Dębicki (1877 – 1961) Urodził się w dniu 1.03.1877 r. w Borzykowie jako syn Andrzeja i Agnieszki z domu Nowak. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej służył w 4. Kompanii Landsturm-Bataillon I, Schroda (później nazwana V. 17). Podczas bitwy w lutym 1915 r. dostał się do niewoli. Z niewoli rosyjskiej powrócił w […]

Duszczak Stanisław

Stanisław Duszczak (1898 – ?) Urodził się w dniu 7.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Klementyny z domu Jakubowskiej. Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej był trzykrotnie ranny: raz w 1917 r. i dwukrotnie w 1918 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Miłosławskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Z zawodu […]

Monarcha Marcin

Marcin Monarcha (1894 – 1968) Urodził się 12.10.1894 r. w Chociczy Wielkiej jako syn Jakuba i Marianny z domu Kretkowskiej. Do dnia 13.04.1901 r. uczęszczał do szkoły powszechnej i brał udział w szkolnym strajku. Po powrocie z wojny światowej w dniu 9.11.1918 r. wstąpił w dniu 11.11.1918 r. do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Miłosławiu. Wstąpił ochotniczo […]

Nowak Alojzy

Alojzy Nowak (1894 – 1939) Alojzy Nowak urodził się 20.06.1894 r. w Poznaniu, w Dębcu, a wywodził się z rodziny robotniczej. Rodzicami byli Wawrzyniec i pochodząca z Pniew Weronika z domu Maciejewska. Ojciec był odźwiernym szkolnym, dorabiającym szewstwem na utrzymanie rodziny. Bratem Alojzego był ksiądz Franciszek Nowak, czeszewski proboszcz, znany z powołania 8.12.1918 r. Republiki […]