Budzyński Roman Jan

Jan Roman Budzyński (1882 – 1932)

Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Franciszki z domu Pietraszewskiej.

Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Miłosławiu.

Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako pomocnik pracował tam przez 10 lat.

Od roku 1904 do 1906 r. pełnił służbę w Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12, Frankfurt an der Oder.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Roman Budzyński - zdjęcie udostępnił Jan Schoen
Roman Budzyński – zdjęcie udostępnił Jan Schoen
Roman Budzyński (z szablą) - zdjęcie udostępnił Jan Schoen
Roman Budzyński (z szablą) – zdjęcie udostępnił Jan Schoen
Roman Budzyński - zaświadczenie (udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Roman Budzyński – zaświadczenie (udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Zamieszkał w Miłosławiu, gdzie prowadził swój zakład malarski. Ożeniony z Kazimierą z domu Skrzypczak (1888-1970), z którą miał czworo dzieci.

Roman Budzyński - reklama (udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Roman Budzyński – reklama (udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski figurujący w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Zmarł w dniu 12.11.1932 r. i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu parafialnym w grobie rodzinnym.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Roman Budzyński - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)
Roman Budzyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)
Roman Budzyński - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)
Roman Budzyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)

Września, dnia 13 maja 1919 r.

Ja, Roman Budzyński urodzony dnia 30 lipca 1882 r. w Wygodzie powiat wrzesiński. Ojciec Karol, matka Franciszka z domu Pietraszewska. Żona Kazimiera z domu Skrzypczak. Mam czworo dzieci.

Od 6 do 14 roku uczęszczałem do szkoły elementarnej w Miłosławiu. Potem pracowałem jeden rok w biurze magistrackim, aby się lepiej wprawić w piśmie. Od roku 15. wstąpiłem jako uczeń malarski do Firmy Gosienieckiego w Gnieźnie i pracowałem potem jako pomocnik przez 10 lat. Od roku 1904-1910 [prawdopodobnie 1907 do 1910] pełniłem służbę wojskową przy 12 pułku grenadierów we Frankfurcie nad Odrą [Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12, Frankfurt an der Oder].

W roku 1911 osiedliłem się jako samodzielny [rzemieślnik] w Miłosławiu. Z wybuchem wojny zaciągnięto mnie w szeregi i wysłano na front wschodni, gdzie mnie trzymano do końca października 1918 r.

Przez 1/2 roku pełniłem służbę kwaterunkowego – jestem zatem obeznany z urządzeniem koszar i sprawami kwaterunkowymi.

Z wybuchem rewolucji [rewolucja niemiecka 1918 r.] byłem czynny jako ochotnik w sprawach polskich.

Dopisek na marginesie: „Wstąpiłem jako ochotnik w szeregi kompanii „Wacht und Sicherheitsdienst” (polskie oddziały) w Miłosławiu, z którą brałem czynny udział w walkach pod Strzelnem.”

29 stycznia 1919 r. wstąpiłem dobrowolnie w szeregi Wojsk Polskich we Wrześni.

Od 1.02.1919 r. jestem czynnym w Administracji Garnizonowej we Wrześni.