Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1978) Urodził się w dniu 25.04.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wojciecha i Michaliny z domu Błaszczyk. Będąc w roku 1918 w armii niemieckiej zbiegł (zdezerterował). W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału wrzesińskiego, gdzie brał czynny udział w walkach o wyzwolenie Zdziechowy, Wikowa, Szubina i Budzynia do dnia 31.01.1919 r. […]

Monarszyński Feliks

Feliks Monarszyński (1865 – 1942) Urodził się w dniu 14.11.1865 r. w Miłosławiu jako syn Mateusza i Heleny z domu Bąkowskiej. W celach zarobkowych wyjeżdżał do Wrześni i USA. W Miłosławiu prowadził działalność handlowo – gastronomiczną. Był współzałożycielem miejscowego gniazda TG „Sokół” i członkiem innych organizacji jak skautów czy Bractwa Kurkowego. Podczas Powstania Wlkp. wstąpił […]