Witkowski Józef

Józef Witkowski (1902-1978) Urodził się w dniu 26.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Marianny z domu Haremskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp w Kompanii Opalenickiej pod dowództwem por. Klimczaka na odcinku Zbąszyń i okolice. W 1920 r. wstąpił do 14. Pułku Artylerii Ciężkiej, późniejszego 7. Pułku Artylerii Ciężkiej. W stopniu szeregowca służył do […]

Szefer Jan

Jan Szefer (1898-) Urodził się w dniu 14.10.1898 r. w Czeszewie jako syn Ignacego i Marianny z domu Bluma. Powołany do Armii Niemieckiej służył podczas I wojny światowej w 5. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 37 i w 1918 r. został ranny. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 r. do dnia 18.2.1919 r. pod […]

Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß […]

Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Hutten-Czapski Franciszek

Franciszek Eustachy Ansgary Hutten-Czapski herbu Leliwa (1873-1953) Urodził się w dniu 20 września 1873 r. w Cerekwicy koło Borku w powiecie jarocińskim, jako dziedzic dóbr Cerekwica i Strzyżewko a syn Bolesława z Kuchar i Marii z domu Skórzewskiej, urodzonej w Nekli. Ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu i zdał maturę w 1893 r. Studiował […]

Szymkowski Stefan

Stefan Szymkowski (1895 – 1945) Urodził się w dniu 30.08.1895 r. w Bugaju jako syn Kazimierza i Heleny z domu Błaszak. Do Powstania Wielkopolskiego przystąpił ochotniczo w szeregach Kompanii Miłosławskiej, która wchodziła w skład Batalionu Wrzesińskiego. Od 1921 r. był leśniczym Leśnictwa Tokary w Nadleśnictwie Konstancjewo, w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w 1933 r. […]

Maciejewski Stefan

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 23.08.1901 r. w Miłosławiu jako syn obuwnika Stanisława i Stanisławy z domu Kowalewskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Miłosławiu, ukończył 6 klas gimnazjum we Wrocławiu, a następnie przez 2 lata studiował leśnictwo w Akademii Leśnej w Eberswalde jako wolny słuchacz. Dnia 28.12.1918 […]

Wolniewicz Władysław

Władysław Wolniewicz (1890 – 1978) Urodził się w dniu 8.07.1890 r. w Gorzycach jako syn Franciszka i Bronisławy z domu Ciszak. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Ukończył gimnazjum w Poznaniu, do 1914 roku przez kilka lat był praktykantem leśnym. Został leśniczym w Kotuszu, powiat Grodzisk. Zmobilizowany do armii niemieckiej walczył podczas I wojny światowej na froncie […]

Wąsiewicz Stefan

Stefan Wąsiewicz (1901 – 1984) Stefan Wąsiewicz urodził się 28.08.1901 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka Wąsiewicza i Jadwigi z d. Maciejewskiej. Zgłosił się w dniu 02.01.1919 do Miłosławskiej Kompanii Powstańczej dowodzonej przez Stanisława Plucińskiego. Brał udział w walkach z Niemcami pod Inowrocławiem. Z zawodu był fryzjerem. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. […]

Rabski Zygmunt

Zygmunt Rabski (1885-1930) Urodził się w dniu 18.12.1885 r. w Miłosławiu jako syn Władysława i Heleny z domu Hübscher. W 1904 r. zdał maturę w poznańskim Gimnazjum Marii Magdaleny. Był członkiem TTZana i Koła Mariackiego. Studia prawnicze odbył we Wrocławiu i Monachium. Był tam członkiem organizacji Związku Młodzieży Polskiej. Uzyskał dyplom doktora praw. Rozpoczął pracę […]