Stawicki Stanisław

Stanisław Stawicki (1888 – 1970) Stanisław Stawicki urodził się 07.05.1888 w Błociszewie jako syn Jana i Elżbiety z d. Roszak. Wstąpił ochotniczo do kompanii sulmierzyckiej Kamińskiego. Brał w niej udział z bronią w ręku w działaniach bojowych o Sulmierzyce i okolicę. W ostatnich dniach stycznia brał udział z tym samym oddziałem w walce o Granówiec. […]

Prominski Marcin

Marcin Prominski (1895 – 1981) Urodził się 22.10.1895 w Ołaczewie (pow. średzki) jako syn Józefa i Anny Tomczak. Ochotniczo przystąpił do Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i został w dniu 7.1.1919r. oddelegowany przez intendenturę do piekarni wojskowej przy ul. Solnej, gdzie pracował pod kierownictwem st. sierż. Kopydłowskiego do końca października 1919r. W 1923 w Miłosławiu zawarł […]

Sobolewski Piotr

Piotr Sobolewski (1894 – 1967) Urodził się 30 .01.1894 w Bukownicy (pow. ostrzeszowski) jako syn Pawła i Joanny z d. Rogowicz. Wstąpił do oddziału powstańczego pod dowództwem kaprala Janickiego, który rozbroił żandarmów niemieckich w Bukownicy i okolicy. Następnie oddział ten udał się podwodami do Bobrownika, Kuźnicy i Grabowa nad Prosną i tam również uczestniczył w […]

Janowski Stefan

Stefan Janowski (1902-1984) Urodził się w dniu 18.08.1902 r. w Miłosławiu jako syn Leonarda i Rozalii z domu Mańskiej. Do oddziałów powstańczych wstąpił 14.02.1919 r. w Poznaniu. Brał udział w walkach powstańczych pod Szubinem i Trzemesznem. Na skutek choroby został zwolniony z W.P. w końcu 1920 r. Po zwolnieniu z W.P. pracował u ojca w […]

Matysiak Antoni

Antoni Matysiak (1896 – 1984) Urodził się 08.06.1896 w Obrze (pow. Wolsztyn) jako syn Antoniego i Józefy z d. Durzyńskiej (primo voto Wojtkowiak). W latach 1902-1910 uczęszczał do szkoły powszechnej w Obrze. Brał udział w strajku szkolnym 1906-1907. Następnie wyuczył się zawodu kowala. W 1915 został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front zachodni. […]

Kryszak Stanisław

Stanisław Kryszak (1890 – 1962) Urodził się 24.04.1890 r. w Żabnie (pow. Mogilno) jako syn Klemensa i Władysławy z d. Piniarskiej. Wstąpił ochotniczo do powstańczej kompanii miłosławskiej, która weszła następnie w skład wrzesińskiego batalionu powstańczego pod dow. Wiewiórowskiego. Z oddziałem, wydzielonym ze składu tego batalionu dla wzmocnienia oddziałów, toczących w początku stycznia walki o rejon […]

Balcer Marcin

Marcin Balcer (1896 – 1971) Urodził się 23.10.1896 w Gorzycach Wielkich jako syn Andrzeja i Magdaleny z d. Nych. Ochotniczo wstąpił do tworzącego się oddziału powstańców pod dowództwem por. Szembeka w Ostrowie Wlkp. Walczył w Czarnym Lesie i w Zdunach pod Krotoszynem pod dowództwem sierż. Ibrona. Pod dowództwem por. Kostrzyńskiego brał udział w walkach o […]

Kaczmarek Władysław

Władysław Kaczmarek (1898-1983) Urodził się w dniu 28.06.1898 r. w Bardzie jako syn Ignacego i Józefy z domu Dzierżaczak. Służąc w Armii Niemieckiej w 3. Kompanii Karabinów Maszynowych (3. Maschinengewehr Kompagnie) pułku Garde-Regiment zu Fuß w 1918 r. był ranny. W Powstaniu Wlkp. brał udział w 1. Pułku Strzelców Wlkp. od dnia 5.02.1919 r. Walczył […]

Wąsiewicz Kazimierz

Kazimierz Wąsiewicz (1900-1976) Urodził się w dniu 4.03.1900 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Kazimiery z domu Maciejewskiej. W dniu 27.12.1918 wstąpił do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego na czele której stał komendant Pluciński. W składzie tej kompanii brał udział w walkach o wyzwolenie Wrześni, Gniezna, Zdziechowy, Strzelna, Mogilna i Inowrocławia. Po […]