Jakubowski Stefan

Stefan Jakubowski (1885 – ?)

Urodził się 16.07.1885 r. w Brzeczce jako syn Bogusława i Balbiny z d. Stołowskiej.

Był członkiem Rady Żołniersko – Robotniczej w Miłosławiu. Brał udział w przejęciu koszar we Wrześni. W lutym 1924 wstąpił jako ochotnik do 17 p.a.p. Został przydzielony do 2 baterii I dywizjonu. Z pułkiem tym walczył w okolicach Ostrowa, a później na froncie litewsko-białoruskim.

W okresie międzywojennym był strażnikiem więziennym. Mieszkał w Koronowie.