Węglewski Stanisław

Stanisław Węglewski (1901 – 1979)

Urodził się 09.10.1901 we Wrześni jako syn Stanisława i Marianny z d. Budzyńskiej.

W listopadzie 1918 wstąpił do Tajnej Organizacji na terenie Strzałkowa. Od 28.12.1918 do 20.02.1919 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Witkowem, Zdziechową, Gnieznem, Łabiszynem, Szubinem, Budzyniem.
Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5111 z 30.08.1934).

W 1932 odznaczony Medalem Niepodległości.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06.

W 1967 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1971 otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.

Zmarł 02.07.1979 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Stanisław Węglewski
(zdjęcie udostępnione przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski (zdjęcie udostępnione przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski
(dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski (dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski
(dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski (dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski
(dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Stanisław Węglewski (dokument udostępniony przez Krzysztofa Gibowskiego)
Żołnierze kompanii CKM - pochodzi z książki: J. Tomaszewski "Walki o Noteć"
Żołnierze kompanii CKM – pochodzi z książki: J. Tomaszewski „Walki o Noteć”
Stanisław Węglewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Węglewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Węglewski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Węglewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)