Beyga Walenty

Walenty Beyga (1889 – 1957) Walenty Beyga urodził się 09.02.1889 w Grodzisku Wielkopolskim jako syn Franciszka i Marianny z d. Kandulskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Grodzisku Wlkp. rozpoczął naukę w zawodzie kupieckim, praktykując w latach 1903-1906 w Fordonie n/Wisłą. Od 1907 pracował w firmie Czekalski  i w firmie A. Rotenbücher w Międzychodzie, a od […]

Antoszewski Franciszek

Franciszek Antoszewski (1896–1977) Urodził się w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie jako syn bednarza Teofila i Teresy z domu Antoszewskiej [Teofil Antoszewski, syn Tomasza, urodził się w dniu 5.07.1871 r. w Kopcu powiat Gostynin]. Powstaniec wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9315). W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się Oddziału w Miłosławiu pod dowództwem […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Bigosiński Franciszek

Franciszek Bigosiński (1891 – 1958) Urodził się 16.03.1891 roku w Kosowie (powiat gnieźnieński) jako syn Antoniego i Józefy z d. Sobolewskiej. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do 1. kompanii batalionu wrzesińskiego, z którą brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Szubinem – Kcynią – Rynarzewem. W czasie walk pod Szczepicami 30.01.1919 został ranny. Trafił […]

Szymański Stanisław

Stanisław Szymański (1891 -1977) Urodził się 05.05.1891 w Stefanowie (pow. Nowy Tomyśl, gmina Zbąszyń) jako syn Piotra i Franciszki z d. Stacheckiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Od dnia 6.01.1919 r. walczył na odcinku Zbąszyń, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Łomnica, Nowy Tomyśl pod dowództwem Fr. Szulca. Po skończeniu Powstania pozostawał […]

Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978) Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie. W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]

Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979) Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek. W latach 1905-1913 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. W 1917 roku powołany został do armii niemieckiej. Po załamaniu frontu niemieckiego powrócił do Wrześni i wstąpił ochotniczo do Kompanii Wrzesińskiej. Po oswobodzeniu miasta Wrześni i […]

Jerzykiewicz Tadeusz

Tadeusz Jerzykiewicz (1898 – 1976) Urodził się we Wrześni 15.06.1898 jako syn Ludwika Jerzykiewicza i Walentyny z d. Gawlak. Z końcem grudnia 1918 r. wstąpił w szeregi Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. W składzie kompanii karabinów maszynowych tego oddziału brał udział z bronią w ręku w działaniach pod Zdziechową, obu bitwach o Szubin (08.01 i 11.01), a […]