Gacek Teodor

Teodor Gacek (1889 – 1976) Urodził się 13.03.1889 r. w Pianówce (Guhren) koło Lubasza (Czarnków) jako syn Adama i Marianny z domu Tuczyńskiej. Wstąpił do oddziałów Powstania Wlkp. które organizował Mikołaj Szypa, późniejszy dowódca 3. Kompanii II Baonu Czarnkowskiego i walczył jako dowódca plutonu w bitwie ulicznej w Czarnkowie i na śluzie na Noteci w […]

Kantorczyk Leon

Leon Kantorczyk (1887 – 1968) Urodził się 12.05.1887 r. w Szemborowie jako syn Michała i Rozalii z domu Sikora. Mieszkał w Gostycynie (Tuchola). Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 8.10.1936 r. pod numerem 19584. Należał do koła Unisław Związku Powstańców Wlkp. Zmarł 04.10.1968 w Starogardzie Gdańskim i spoczywa na tamtejszym […]

Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]

Czerniak Walerian

Walerian Czerniak (1896 – 1972) Urodził się 19.03.1896 r. w Sokolnikach jako syn Wawrzyna i Franciszki z domu Paszkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Po wybuchu Powstania Wlkp. rozbrajał niemieckich osadników i żołnierzy w rejonie Sokolnik w powiecie wrzesińskim, a następnie przystąpił jako ochotnik do kawalerii powstańczej w Gnieźnie 3. Pułk Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 17 […]

Staszak Kazimierz

Kazimierz Staszak (1899 – 1991) Urodził się 27.02.1899 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Józefa i Marianny z domu Pałczyńskiej. Z zawodu był rzeźnikiem. Służąc w Armii Niemieckiej, został ranny w lutym 1917 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp., ochotniczo walcząc od 6.1.1919 r. pod dowództwem por. Talarczyka. Po powstaniu wcielony został do 5 Dywizji […]

Prętkowski Franciszek

Franciszek Prętkowski (1898 – 1990) Urodził się 10.01.1898 r. w Psarach Polskich jako syn Józefa (1868 – 1951) i Małgorzaty (1874 – 1961) z domu Karólak. Do szkoły uczęszczał we Wrześni. Brał udział w strajku dzieci wrzesińskich w 1906 r. Za udział w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” został karnie usunięty ze szkoły. W okresie I wojny […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Rewers Telesfor

Telesfor Rewers (1878 – 1960) Urodził się 3.01.1878 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Antoniego i Wiktorii z domu Antczak. W 1908 ożenił się W Sokolnikach z Heleną Paszkiewicz (1888-1977). Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r.wstępując ochotniczo do tworzącego się powstańczego batalionu wrzesińskiego pod dowództwem Wiewiórowskiego. W jego składzie brał […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]

Stanisławski Bronisław

Bronisław Stanisławski (1890 – 1957) Urodził się 25.09.1890 r. w Graboszewie jako syn Kazimierza i Stanisławy z domu Rajkowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Został zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Z zawodu był siodlarzem. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich. Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 6.02.1934 i zarejestrowany pod nr 7848. Należał […]