Sobocińska Marianna

Marianna Sobocińska (1898 – 1974) Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie (pow. gnieźnieński) jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W […]

Krygier Leon

Leon Krygier (1898 – 1955) Urodził się 25.06.1898 r. w Szemborowie jako syn Mikołaja i Heleny z domu Kantorczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie tapicera. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej, skąd w dniu 14.12.1918 r. został zwolniony. Brał udział w Powstaniu Wlkp. na terenie powiatu wrzesińskiego. Od dnia 22.01.1919 […]

Koszutski Kazimierz

Kazimierz Koszutski (1892 – 1984) Urodził się 3.02.1892 r. w Gałęzewie jako syn Witolda i Marii z domu Granatowicz. Podczas I wojny światowej, służąc w armii niemieckiej w 7. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 90 z Wismaru, został ranny w 1916 i 1917 r. Do szeregów powstańców wstąpił w dniu 14.01.1919 r. Wcielony do 1. […]

Kapella Kazimierz

Kazimierz Kapella (1884 – 1942) Urodził się w dniu 21.02.1884 r. w Radłowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Polowczyk. Ojciec był urzędnikiem gospodarczym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gnieźnie i Janowcu. Od 1902 należał do Towarzystwa Sokół w Gnieźnie a później w Berlinie. Od 1905 do 1907 r. służył w armii niemieckiej (54 […]

Gulczyński Czesław

Czesław Gulczyński (1899 – 1981) Urodził się 9.06.1899 r. w Skarboszewie jako syn rolnika Józefa i Marcjanny Rewers. Podczas I wojny światowej w 1918 r. został ciężko ranny. Po jej zakończeniu zgłosił się ochotniczo do Kompanii Strzałkowskiej. Zdemobilizowany w 1922 r. z 8. pułku saperów stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Zamieszkał w Łagiewkach pod […]

Gacek Teodor

Teodor Gacek (1889 – 1976) Urodził się 13.03.1889 r. w Pianówce (Guhren) koło Lubasza (Czarnków) jako syn Adama i Marianny z domu Tuczyńskiej. Wstąpił do oddziałów Powstania Wlkp. które organizował Mikołaj Szypa, późniejszy dowódca 3. Kompanii II Baonu Czarnkowskiego i walczył jako dowódca plutonu w bitwie ulicznej w Czarnkowie i na śluzie na Noteci w […]

Kantorczyk Leon

Leon Kantorczyk (1887 – 1968) Urodził się 12.05.1887 r. w Szemborowie jako syn Michała i Rozalii z domu Sikora. Mieszkał w Gostycynie (Tuchola). Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. W 1919 r. w Szemborowie ożenił się z Bronisławą Wińską. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 8.10.1936 r. pod numerem 19584. Należał do koła Unisław Związku Powstańców […]

Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]

Czerniak Walerian

Walerian Czerniak (1896 – 1972) Urodził się 19.03.1896 r. w Sokolnikach jako syn Wawrzyna i Franciszki z domu Paszkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Po wybuchu Powstania Wlkp. rozbrajał niemieckich osadników i żołnierzy w rejonie Sokolnik w powiecie wrzesińskim, a następnie przystąpił jako ochotnik do kawalerii powstańczej w Gnieźnie 3. Pułk Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 17 […]

Staszak Kazimierz

Kazimierz Staszak (1899 – 1991) Urodził się 27.02.1899 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Józefa i Marianny z domu Pałczyńskiej. Z zawodu był rzeźnikiem. Służąc w Armii Niemieckiej, został ranny w lutym 1917 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp., ochotniczo walcząc od 6.1.1919 r. pod dowództwem por. Talarczyka. Po powstaniu wcielony został do 5 Dywizji […]