Nowicki Józef

Urodził się 9.09.1896 r. w Poznaniu (Górczyn) jako syn Macieja i Wiktorii z domu Kozłowskiej (ponownie zamężnej Baranowskiej). Wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w okresie młodzieńczym, między innymi w 1912 r. mieszkał w Nekli, skąd wywędrował do Poznania a stąd następnie do Jagodna koło Środy i dalej ponownie do Poznania. W dniu 28.10.1915 r. został pobrany […]

Sobczak Antoni

Urodził się 18.05.1890 r. w Otocznej jako syn Ignacego i Józefy z domu Królak. Biorąc udział w I wojnie światowej, wcielony do służby w Armii Niemieckiej, został w stopniu Gefreiter ranny w 1917 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp., gdzie był starszym sanitariuszem. Pracował jako kolejarz na dworcu w Gułtowach. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Plewkiewicz Stefan Józef Jan

Urodził się 28.12.1901 r. w Słomczycach jako syn Jana Władysławai Józefy z domu Sawickiej. Około 10.12.1918 r. rozpoczął zbieranie broni i amunicji oraz magazynowanie żywności, równocześnie organizował powstanie na odcinku czarnkowskim. Około 20.12.1918 r. rozpoczął akcję rozbrajania okolicznych kolonistów. Dnia 29.12.1918 r. rozpoczął wraz z innymi towarzyszami przejmowanie urzędów i magazynów. Dnia 30.12.1918 r. został […]

Rewers Franciszek

Urodził się 18.01.1899 r. w Kornatach jako syn Piotra i Józefy z domu Zielińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W dniu 1.06.1917 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Służył w 258. Kompanii Sanitarnej w Poznaniu. Po przeszkoleniu jako sanitariusz został wysłany na front zachodni, do 258. Szpitala Polowego. Od 1918 r. był przeszkolony […]

Moellenbrock Tadeusz Maksymilian

Tadeusz Maksymilian Moellenbrock (1894-1976) Urodził się w dniu 29 maja 1894 r. jako syn Józefa Moellenbrocka, z zawodu zarządcy, administratora gorzelni, i Stanisławy Tomaszewskiej w Dzierzążnie (wówczas Schiersdorf) pow. Mogilno. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Poznaniu. Ukończył je w 1914 r. Od kwietnia 1915 r. powołany do służby wojskowej brał udział […]

Januchowski Walenty

Urodził się 25.01.1891 r. w Ochodzy koło Wągrowca jako syn Wojciecha i Katarzyny z domu Macioszek. Rodzice pobrali się w Wągrowcu w 1883 r. Wcielony do Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej został dwukrotnie ranny: 1.służąc w stopniu Musketier’a w 4. Kompanii Infanterie Regiment nr 49 z Gniezna podczas walk w listopadzie 1914 r., 2.lekko […]

Stawniak Władysław

Władysław Stawniak (1897 – 1970) Urodził się 12.06.1897 r. w Strzałkowie jako syn Antoniego (1877 – 1954) i Marii z domu Wojciechowskiej. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był sanitariuszem w Armii Niemieckiej. Z wojny wrócił w listopadzie 1918 r. W czasie akcji powstańczej w Poznaniu od 27.12.1918 r. do 6.01.1919 r. brał udział z narażeniem własnego […]