Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w […]

Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Miękus Józef

Urodził się w Kościankach 19.08.1895 r. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Raczak. Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej w Kaiser Franz Garde Grenadier-Regiment nr 2, został w 1916 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany został w stopniu szeregowca. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 11.04.1934 r. pod nr […]

Słabęcki Mieczysław

Mieczysław Słabęcki (1896 – 1939) Urodził się 18 stycznia 1896 r. w Łojewie koło Inowrocławia, jako jeden z dziewięciorga dzieci Wojciecha i Franciszki z d. Halgiera. Uczył się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1906 r. uczestniczył w szkolnym strajku. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu i Gnieźnie. W 1915 r. powołany został do […]

Banaszewski Wacław

Wacław Banaszewski (1893 – ?) Urodził się 26.09.1893 r. w Gałęzewie jako syn Kazimierza i Konstancji z domu Antczak. Od stycznia 1919 r. brał udział w Powstaniu Wlkp. przy rozbrajaniu żandarmerii niemieckiej w Skalmierzycach. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Został zweryfikowany jako powstaniec przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 17.10.1936 r. pod nr 19760. Członek […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]

Winkler Wincenty

Wincenty Winkler (1899 – 1940) Urodził się 1.04.1899 r. w Wilster (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy) jako syn Władysława i Władysławy z Zielińskich. Szkołę ludową ukończył w Strzałkowie. W listopadzie 1917 r. został wcielony do armii niemieckiej. Służył w Feldartillerie-Regiment von Podbielski (1. Niederschlesisches) nr 5 w Szprotawie. W jego składzie walczył na froncie zachodnim. 14.08.1918 r. został […]

Andryszak Ignacy

Ignacy Andryszak (1898 – 1944) Urodził się 11.01.1898 r. w Strzałkowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Kułtoniak. W dniu 10.02.1919 r. wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i walczył z bronią w ręku na froncie wielkopolskim pod Rawiczem i Międzychodem służąc w 3 Baterii 1. Pułku Artylerii Ciężkiej Wlkp.(późniejszy 14. Pułk Artylerii Ciężkiej). […]

Marcinkowski Mieczysław

Mieczysław Marcinkowski (1877 – 1938) Urodził się w dniu 31.12.1877 r. w Pawłowie (Gniezno) jako syn nauczyciela Ignacego Marcinkowskiego i Eleonory z domu Czerwińskiej. Z zawodu był kupcem w specjalności drogista. W dniu 19.11.1895 r. przeniósł się do Środy. Należał do Towarzystwa Młodych Drogerzystów w Poznaniu, w którym pełnił funkcję skarbnika. Odbył służbę wojskową w […]

Hulewicz Witold Grzegorz Andrzej

Witold Grzegorz Andrzej Hulewicz (1895 – 1941) Urodził się 26.11.1895 r. w Kościankach. Był synem Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina i Heleny z Kaczkowskich, pianistki. Uczęszczał do gimnazjum w Trzemesznie i Śremie. Członek skautingu i Towarzystwa Tomasza Zana. W sierpniu 1914 r. powołany został do wojska z przydziałem do oddziałów telegraficznych. Skierowany został na front francuski. […]