Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]

Jankowski Wojciech

Urodził się 21.04.1885 r. w Szemborowie jako syn Józefa i Anastazji z domu Pawela. Podczas I wojny światowej będąc w Armii Niemieckiej został w 1916 r. ranny służąc w 12. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 223. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był rewizorem wagonów kolejowych. Mieszkał w Poznaniu, przy […]

Słabęcki Mieczysław

Mieczysław Słabęcki (1896 – 1939) Urodził się 18 stycznia 1896 r. w Łojewie koło Inowrocławia, jako jeden z dziewięciorga dzieci Wojciecha i Franciszki z d. Halagiera. Uczył się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1906 r. uczestniczył w szkolnym strajku. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu i Gnieźnie. W 1915 r. powołany został do […]

Bandulik Władysław

Urodził się 20.06.1900 r. w Otocznej jako syn Marcina i Wiktorii z domu Cieślik. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Członek wrzesińskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r., do którego wstąpił 11.01.1935 r. Był robotnikiem. W 1922 we Wrześni zawarł związek małżeński ze Stanisławą Grajek. Zmarł w dniu […]

Plewkiewicz Tadeusz Edward Antoni

Tadeusz Edward Antoni Plewkiewicz (1898 – 1932) Urodził się w dniu 1.01.1898 r. w Słomczycach jako syn Jana Władysława i Józefy z domu Sawickiej. Ojciec kupił dobra Słomczyce (1300 mórg) od Błociszewskiego z Paruszewa w 1896 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Był od 1928 r. wójtem obwodu strzałkowskiego, prezesem Kółka Rolniczego w Ostrowie Kościelnym. […]

Bruczyński Andrzej

Andrzej Bruczyński (1893 – 1977) Urodził się 16.11.1893 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Jana i Katarzyny z domu Wojciechowskiej. W 1906 roku brał udział w strajku dzieci szkolnych we Wrześni. W drugim roku wojny jako absolwent średniej szkoły technicznej został wcielony do lotnictwa. Służył jako mechanik. Jesienią 1918 roku został ranny. Brał udział w […]

Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Zimny Michał

Urodził się 14.09.1894 r. w Bierzglinku, jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Bagrowskiej. Do 1910 r. przebywał w domu przy rodzicach. Następnie rozpoczął pracę w fabryce w której pracował 4 lata. Jako poborowy został wcielony do wojska niemieckiego i służył w nim 5 lat. Po powrocie z wojska zamieszkał z rodzicami w Gulczewie do […]

Kuźniarek Stanisław

Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz. Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości. Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia […]

Tomczak Marian Józef

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. […]