Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Zimny Michał

Urodził się 14.09.1894 r. w Bierzglinku, jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Bagrowskiej. Do 1910 r. przebywał w domu przy rodzicach. Następnie rozpoczął pracę w fabryce w której pracował 4 lata. Jako poborowy został wcielony do wojska niemieckiego i służył w nim 5 lat. Po powrocie z wojska zamieszkał z rodzicami w Gulczewie do […]

Kuźniarek Stanisław

Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz. Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości. Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia […]

Tomczak Marian Józef

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. […]

Zieliński Wojciech

Wojciech Zieliński (1899 – 1969) Urodził się 16.03.1899 r. w Chwałkowicach jako syn Michała i Stanisławy z domu Stawniak. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 27.12.1918 r. do 1921 r. Walczył w Kompanii Poznańskiej pod dowództwem por. Krauzego na froncie zachodnim na linii Zbąszyń, Wolsztyn, Grójec, Nowawieś, Kopanica. Po zakończeniu powstania pozostał […]

Kozłowski Władysław

Władysław Kozłowski (1898 – 1971) Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na […]

Miękus Józef

Urodził się w Kościankach 19.08.1895 r. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Raczak. Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej w Kaiser Franz Garde Grenadier-Regiment nr 2, został w 1916 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany został w stopniu szeregowca. Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 11.04.1934 r. pod nr […]

Słabęcki Mieczysław

Mieczysław Słabęcki (1896 – 1939) Urodził się 18 stycznia 1896 r. w Łojewie koło Inowrocławia, jako jeden z dziewięciorga dzieci Wojciecha i Franciszki z d. Halagiera. Uczył się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1906 r. uczestniczył w szkolnym strajku. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu i Gnieźnie. W 1915 r. powołany został do […]

Banaszewski Wacław

Wacław Banaszewski (1893 – ?) Urodził się 26.09.1893 r. w Gałęzewie jako syn Kazimierza i Konstancji z domu Antczak. Od stycznia 1919 r. brał udział w Powstaniu Wlkp. przy rozbrajaniu żandarmerii niemieckiej w Skalmierzycach. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Został zweryfikowany jako powstaniec przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 17.10.1936 r. pod nr 19760. Członek […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]