Rewers Józef

Józef Rewers (1900 – 1968)

Urodził się 6.02.1900 r. w Goniczkach jako syn Józefa i Cecylii z domu Kaźmierskiej. Ukończył szkołę powszechną i kurs dla leśniczych.

Służył w Armii Niemieckiej od 14.06.do 10.12.1918 r., z której zdezerterował.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 5.01.1919 r. do dnia zakończenia powstania i brał udział w walkach z Niemcami w Poznaniu, na linii Wronki – Miały pod dowództwem por. Maciejewskiego.

Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy do 1926 r.

Był działaczem Związku Powstańców Wlkp. w kole Sobota – Golęczewo – Zielątkowo.

Podczas II wojny brał udział w walkach nad Bzurą. Trafił do niewoli w obozie jenieckim.

Po wojnie pracował jako leśniczy w nadleśnictwie Biedrusko.

Zmarł 25.05.1968 r. i został pochowany na cmentarzu w Morasku.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.09-0.2 z dnia 9.01.1960 r.

Tekst i zdjęcie na podstwie książki Ryszarda Chruszczewskiego „Mieszkańcy Gminy Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopolskim”. Poznań 2016.

Józef Rewers - cmentarz parafialny Morasko
Józef Rewers – cmentarz parafialny Morasko