Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß […]

Krasicki Kazimierz

Kazimierz Karsicki (1899 – 1964) Kazimierz Krasicki urodził się 28.06.1899 w Gozdowie-Młyn (pow. Września) jako syn Witolda i Józefy z d. Błociszewskiej. Ojciec Witold Krasicki zmarł w 1910 r. Kazimierz miał wtedy 11 lat.W Poznaniu ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej. Do 1918 roku pracował w banku jako woźny. Od 18.11.1918 wstąpił do tworzących się w […]

Bartkowiak Jan

Jan Bartkowiak (1887 – 1965) Urodził się 19.06.1887 r. w Sarbii, w powiecie szamotulskim, jako syn Marcina i Marianny z d. Łodyga. Po ukończeniu szkoły powszechnej przez kilka lat terminował w zawodzie kupieckim. Przez kolejne dwa lata odbywał obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Od 1912 r. aż do wybuchu I wojny światowej prowadził sprawy […]

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Glapa Ignacy

Ignacy Glapa (1897-1973) Urodził się w dniu 30.07.1898 r. w Książnie jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Filipiak. 19 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. Eskadry Lotniczej w Poznaniu-Ławicy. Pod dowództwem por. pilota Łuczaka wyruszył z bazą lotniczą do Klęki pow. Jarocin, skąd dokonywane były naloty w czasie walk powstańczych na front zachodni […]

Stasik Piotr

Piotr Stasik (1899-1979) Urodził się 19 lipca w Samostrzelu (pow. wyrzyski) jako syn Bartłomieja i Michaliny Budy. Po szkole powszechnej był robotnikiem rolnym na majątku. W 1918 zdezerterował z armii pruskiej i wstąpił do kompanii chobienickiej. Walczył pod Zbąszyniem, Babimostem i Nowym Kramskiem. Po powstaniu służył w 2 pułku strzelców wielkopolskich (56 pp), a następnie […]

Gendek Kazimierz

Kazimierz Gendek (1887 – 1961) Kazimierz Gendek urodził się 14.02.1887 w Goraninie (pow. Gniezno) jako syn Antoniego i Marianny Skarpińskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1918 r. do 20.2.1919 r .W sformowanej Kompanii Wrzesińskiej uczestniczył przy zdobywaniu koszar, w których stacjonował niemiecki baon 46. Pułku Piechoty. Następnie brał udział w walkach […]

Pietrzykowski Franciszek

Franciszek Pietrzykowski (1889-1971) Urodził się 28 stycznia 1889 w m. Wilczków (obecnie pow. sieradzki gmina Goszczanów) jako syn Pawła i Antoniny Kuraś. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako ogrodnik w Kaliszu. W 1910 został powołany do armii rosyjskiej. W 1916 trafił do niewoli niemieckiej, ale w listopadzie 1918 zbiegł i przedostał się do Poznania. Wstąpił […]

Kałążny Andrzej

Andrzej Kałążny (1880 – 1965) Urodził się 06.11.1880 r. w Krotoszynie jako syn Stanisława i Zofii z d. Radajewskiej. W dniu 30.11.1918 r. przystąpił do Straży Ludowej w Krotoszynie. 31.12.1918 r. ochotniczo wstąpił do Baonu Krotoszyńskiego, brał udział w walkach przy wyzwoleniu Krotoszyna, następnie pod Zdunami i Borownicą. Jako kapral dowodził plutonem, który wziął do […]

Witczak Piotr

Piotr Witczak (1898 – 1980) Urodził się w Mystkach w dniu 21.06.1898 r. jako syn Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Stankowskiej. Ochotnik – brał udział w walkach w Wrześni, Gnieźnie, Zdziechowie, Kcyni, pod Szubinem i Rynarzewem. Pionier Ziem Odzyskanych. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wówczas w Warszawie. […]