Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru […]

Jakubowski Tadeusz

Tadeusz Jakubowski (1896 – 1967) Urodził się 15.10.1896 we Wrocławiu jako syn Anastazego i Konstancji z d. Cichockiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych od 29.12.1918 r. do dnia 14.1.1919 r. w Kompanii Miłosławskiej w walkach o Gniezno, Strzelno, Kruszwicę i Inowrocław. Później walczył z dywizją piechoty na froncie północnym. Pozostał […]

Maliński Władysław

Władysław Maliński (1898 – 1965) Urodził się w dniu 13.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Melanii z domu Zdzierskiej (Zdziarskiej). Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 30.12.1918 r. do 20.02.1919 r. W dniach 31.12.1918 r. i 1-3.01.1919 r. uczestniczył w rozbrajaniu ponad  300 żołnierzy Grenschutzu zamieszkałych w domach i szkole w […]

Ostojski Wacław

Wacław Ostojski (1893 – 1977) Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i […]

Malinowski Władysław Hieronim

Hieronim Malinowski (1896 – 1989) Urodził się 19.09.1896 w Gutowie Małym jako syn Jakuba i Władysławy z d. Białeckiej. Uczestniczył w strajku szkolnym 1906/1907. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w oswobodzeniu koszar we Wrześni a następnie walczył w szeregach  kompanii wrzesińskiej. Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim. Otrzymał przydział do 3. Pułku Ułanów […]

Łyskawa Jan

Jan Łyskawa (1898 – 1962) Urodził się 7.03.1898 w Obłaczkowie jako syn Józefa i Marianny z d. Ludwiczak. Od 02.02.1919 brał udział w Powstaniu Wlkp. Został wcielony do 4. kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył pod Szubinem, Paterkiem, Czarnkowem, Rynarzewem pod dowództwem komendanta Nowaka. W lutym 1919 r. w Ludwikowie został ranny. Następnie brał udział w wojnie […]

Sobocińska Marianna

Marianna Sobocińska (1898 – 1974) Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie (pow. gnieźnieński) jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W […]

Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971) Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska. W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), […]

Lisiecki Hieronim

Hieronim Lisiecki (1899 – 1980) Syn Andrzeja i Katarzyny z domu Bałek. Ur. 27.01.1899 r. w Szubinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w którym zdał tzw. małą maturę. Następnie wcielony do armii niemieckiej. Od marca 1917 r. walczył na froncie zachodnim we Francji. Tam też został ranny w dłoń, na […]