Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. […]

Sobczak Kazimierz

Kazimierz Sobczak (1899 – 1971) Urodził się w dniu 26.02.1899 r. w Nekli jako syn Ignacego i Józefy z domu Królak. W Nekli ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W 1907 r. brał udział w strajku szkolnym w Bierzglinku. Jako żołnierz pruski zdezerterował z bronią w ręku i wstąpił w dniu 19.01.1919 r. ochotniczo do wrzesińskiego […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Smoczyński Piotr

Piotr Smoczyński (1899 -1962) Piotr Smoczyński urodził się 27.06.1899 r. w Gąsiorowie (pow. Jarocin) jako syn Jakuba i Anastazji Durczak. Od 28.12.1918 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach oddziałów Powstańców Wlkp. na terenie Jarocina, Miejskiej Górki, Krotoszyna, Rawicza. Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 19.09.1934 (nr 11965). Mieszkał we Wrześni. Był  mistrzem […]

Rewers Franciszek

Urodził się 18.01.1899 r. w Kornatach jako syn Piotra i Józefy z domu Zielińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W dniu 1.06.1917 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Służył w 258. Kompanii Sanitarnej w Poznaniu. Po przeszkoleniu jako sanitariusz został wysłany na front zachodni, do 258. Szpitala Polowego. Od 1918 r. był przeszkolony […]

Pluciński Edward

Edward Pluciński (1896 – ?) Edward Pluciński urodził się 10.10.1896 r. w Marzeninie jako syn Józefa i Marianny z d. Dominiczak. Jako ochotnik w dniu 01.01.1919 wstąpił do Kompanii Wrzesińskiej i z bronią w ręku brał udział w walkach o wyzwolenie miejscowości Zdziechowa, Szubin, Rynarzewo, Margonin. Po zakończeniu powstania pozostał w WP do 31.01.1930 jako […]

Kopeć Jan

Urodził się w dniu 01.06.1901 Miławie pow. Mogilno jako syn Jakuba i Heleny Szwarc W dniu 11.02.1919 r. zgłosił się ochotniczo do oddziału pod dowództwem sierż. Wolniewicza i brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku na odcinku frontu zachodniego pod Zbąszyniem a następnie Wolsztynem, Obrą, Kopanicą i Kargową. Po zakończeniu walk powstańczych […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1978) Urodził się w dniu 25.04.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wojciecha i Michaliny z domu Błaszczyk. Będąc w roku 1918 w armii niemieckiej zbiegł (zdezerterował). W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału wrzesińskiego, gdzie brał czynny udział w walkach o wyzwolenie Zdziechowy, Wikowa, Szubina i Budzynia do dnia 31.01.1919 r. […]