Andrzejewski Stanisław

Stanisław Andrzejewski (1901 – 1980) Urodził się w dniu 14.11.1901 r. w Szczodrzejewie jako syn Franciszka i Marianny z domu Antkowiak. Wstąpił do oddziałów powstańczych w 1918 w listopadzie w Szczodrzejewie pow. Września. Plutonem dowodził st. sierżant Józef Kurzawa. Przez cały okres powstania był w wyżej wymienionym plutonie i brał udział w następujących walkach: rozbrojenie […]

Śmigielski Adam

Adam Śmigielski (1892-1976) Urodził się 24.12.1892 w Lubiniu (pow. Kościan) jako syn Wincentego i Zofii z d. Walewicz. W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się kompanii powstańczej w Dolsku pow. Śrem, która następnie weszła w skład batalionu śremskiego (Chosłowski). W składzie 3 Kompanii tego batalionu bierze udział z bronią w ręku w działaniach bojowych […]

Wojciechowski Stanisław

Stanisław Wojciechowski (1886 – 1959) Urodził się 05.05.1886 w Jarząbkowie jako syn Wojciecha i Marii z d. Przybylskiej. W 1910 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Wiktorią Sotkiewicz (1988 – 1949). Od 11.11.1918 r. do marca 1919 r. był członkiem Rady Robotniczo – Żołnierskiej na terenie Wrześni. Należał również do pierwszych jej organizatorów. Przez […]

Ptaszyński Wojciech

Wojciech Ptaszyński (1900 – ) Urodził się 14.04.1900 w Nadarzycach jako syn Antoniego i Katarzyny z d. Stefańskiej. Po zdezerterowaniu z armii niemieckiej wstąpił do tworzącego się Batalionu Wrzesińskiego. Walczył z 1. Kompanią, biorąc czynny udział z bronią w ręku w potyczkach pod Szubinem, Kcynią, Łabiszynem i Rynarzewem pod dowództwem por. Nowaka. Od dnia 01.04.1919 […]

Olek Ignacy

Ignacy Olek (1894 – ?) Urodził się 23.07.1894 w Stanisławowie jako syn Jana i Agnieszki z d. Urbaniak. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 10.01.1919 do 15.05.1920 w Kompanii Wrzesińskiej. Szlak boju: Września, Marzenin, Czerniejewo, Żydowo, Gniezno, Trzemeszno, Kcynia, Nakło, Rynarzewo, Bydgoszcz. Wszelkie dokumenty prawdziwości powyższego złożył do weryfikacji członków […]

Zimny Michał

Urodził się 14.09.1894 r. w Bierzglinku, jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Bagrowskiej. Do 1910 r. przebywał w domu przy rodzicach. Następnie rozpoczął pracę w fabryce w której pracował 4 lata. Jako poborowy został wcielony do wojska niemieckiego i służył w nim 5 lat. Po powrocie z wojska zamieszkał z rodzicami w Gulczewie do […]

Kuźniarek Stanisław

Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz. Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości. Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia […]