Nowak Jan

Jan Nowak (1902-1964) Urodził się w dniu 22.01.1902 r. w Biechowie jako syn Walentego i Marii z domu Patrzykąt. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Biechowie, a po jej ukończeniu pracował w miejscowym majątku. W 1919 r. został powołany do Batalionu Średzkiego. Służył na froncie północnym i południowym pod Miejską Górką, Żarnowem pow. Rawicz, oraz Szubinem, […]

Orłowski Stefan

Stefan Orłowski urodził się 28.08.1895 w Psarach Polskich jako syn Antoniego i Józefy z d. Pieczyńskiej. Do 14 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Janowie. Następnie wyuczył się w Strzałkowie zawodu murarza. Następnie wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii i tam pracował do wybuchu wojny. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. 28.12.1918 wstąpił […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1896 – 1978) Józef Olejniczak urodził się 22.02.1896 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Michała i Wiktorii Pyzdrowskiej. Uczęszczał do szkoły w Kaczanowie i Biechowie. W maju 1916 został powołany do armii niemieckiej i po przeszkoleniu wysłany na front francuski, gdzie przydzielono go do 144. pułku piechoty, a następnie do 449. pułku piechoty. […]

Mikołajczak Władysław

Władysław Mikołajczak (1896-1978) Władysław Mikołajczak urodził się 24.09.1896 w Pleszewie. Był synem Józefa i Stanisławy z d. Marciniak. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Pleszewie. Po jej ukończeniu pracował jako posłaniec w pleszewskim browarze. We wrześniu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej do 71. pułku piechoty i wysłany na front zachodni. Tam został ciężko ranny. […]

Zawacki Wacław

Wacław Zawacki (1897 – 1986) Urodził się w dniu 31.08.1897 r. w Białym Piątkowie jako syn Władyslawa i Marianny z domu Lussa. W czasach swojej młodości Wacław Zawacki był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Powołany do Armii Niemieckiej uczestniczył w I wojnie Światowej i został w 1917 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompanii […]

Adamczak Andrzej

Andrzej Adamczak (1890-1974) Urodził się 21 listopada 1890 w Jeziorkach k. Poznania jako syn Michała i Marianny z d. Krupka. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Jeziorkach. W 1908 r. wyjechał do Niemiec. Pracował w Gelsenkirchen, Essen, Bochum i Hamburgu. W styczniu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej. Brał udział w walkach na froncie zachodnim, […]

Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975) Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej. W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego. W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej […]

Defitowski Feliks

Feliks Defitowski (1894 – 1962) Urodził się w dniu 2.11.1894 w Budziłówku jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Stachowiak. W 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim m. in. pod Verdun i nad Sommą. Od połowy listopada 1918 r. pełni służbę w wrzesińskich oddziałach Służby Straży i Bezpieczeństwa, przygotowujących późniejsze […]

Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w […]