Owczarzak Władysław

Władysław Owczarzak (1898 – 1987)

Urodził się 01.06.1898 w Jaksicach (Inowrocław) jako syn Władysława i Teodozji z d. Stanisławskiej.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kwieciszewie, którą ukończył w roku 1912. Następnie rozpoczął naukę w szkole zawodowej i równocześnie uczył się zawodu szewca. W roku 1916 został wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował w 1918 roku.

Na początku stycznia 1919 wstąpił ochotniczo do oddziału w Marzeninie, a następnie do 4. Kompanii Gnieźnieńskiej (dowódca Wachtel), w składzie której brał udział z bronią w ręku w walkach na froncie północnym (Kcynia, Szubin, Rynarzewo, Nakło, Słonawy). Następnie pozostał w służbie czynnej WP do połowy 1921, w 4. Pułku Strzelców Wlkp. Został zdemobilizowany 23.07.1921 i powrócił do rodziców zamieszkałych w Kawęczynie. Po zwolnieniu z wojska pracował jako szewc.

W roku 1926 ożenił się w Czerniejewie z Marianną Derą (1902- 1992) i zamieszkał we Wrześni. Prowadził samodzielny warsztat szewski. Od 1928 do wybuchu wojny pracował w koszarach we Wrześni.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5202 z dnia 19.09.1934).

W 1936 r. starał się o Medal Niepodległości. Kapituła wniosek odrzuciła.

W sierpniu 1939 roku został powołany do wojska z przydziałem do 1. kompanii wartowniczej w Gnieźnie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w składzie 69 pp. Pod Sochaczewem dostał się do niewoli niemieckiej, skąd po przewiezieniu do Kalisza został zwolniony. W 1940 wywieziony został do Niemiec do pracy przymusowej. Do Polski wrócił w 1945 r. Po wyzwoleniu pracował jako szewc w Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”.

Po wojnie członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (08.01.1969 r.)

Członek ZBoWiD Koło Września, do którego wstąpił 03.02.1958.

Zmarł 08.10.1987 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Władysław Owczarzak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Owczarzak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Władysław Owczarzak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Owczarzak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)