Owczarzak Władysław

Władysław Owczarzak (1898 – 1987)

Urodził się 01.06.1898 w Jaksicach (Inowrocław) jako syn Władysława i Teodozji z d. Stanisławskiej.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kwieciszewie, którą ukończył w roku 1912. Następnie rozpoczął naukę w szkole zawodowej i równocześnie uczył się zawodu szewca. W roku 1916 został wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował w 1918 roku.

Na początku stycznia 1919 wstąpił ochotniczo do oddziału w Marzeninie, a następnie do 4. Kompanii Gnieźnieńskiej (dowódca Wachtel), w składzie której brał udział z bronią w ręku w walkach na froncie północnym (Kcynia, Szubin, Rynarzewo, Nakło, Słonawy). Następnie pozostał w służbie czynnej WP do połowy 1921, w 4. Pułku Strzelców Wlkp. Został zdemobilizowany 23.07.1921 i powrócił do rodziców zamieszkałych w Kawęczynie. Po zwolnieniu z wojska pracował jako szewc.

W roku 1926 ożenił się w Czerniejewie z Marianną Derą (1902- 1992) i zamieszkał we Wrześni. Prowadził samodzielny warsztat szewski. Od 1928 do wybuchu wojny pracował w koszarach we Wrześni.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 5202 z dnia 19.09.1934).

W 1936 r. starał się o Medal Niepodległości. Kapituła wniosek odrzuciła.

W sierpniu 1939 roku został powołany do wojska z przydziałem do 1. kompanii wartowniczej w Gnieźnie. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w składzie 69 pp. Pod Sochaczewem dostał się do niewoli niemieckiej, skąd po przewiezieniu do Kalisza został zwolniony. W 1940 wywieziony został do Niemiec do pracy przymusowej. Do Polski wrócił w 1945 r. Po wyzwoleniu pracował jako szewc w Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”.

Po wojnie członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (08.01.1969 r.)

Członek ZBoWiD Koło Września, do którego wstąpił 03.02.1958.

Zmarł 08.10.1987 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Władysław Owczarzak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Owczarzak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Owczarzak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Owczarzak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)