Wietrzyński Stanisław

Stanisław Wietrzyński (1895 – 1985)

Urodził się 05.05.1895 roku w Kaczanowie jako syn Józefa i Józefy z d. Budzyńskiej.

Od 11.11.1918 r. do 11.01.1919 r. w POW Pyzdry, brał udział z bronią w ręku przy rozbrajaniu Niemców na odcinku Jarocin, Słupca. W dniu 11.01.1919 r. wstąpił ochotniczo w szeregi Powstańców Wlkp. 20.05.1920 r. przeniesiony do PKU Środa i zwolniony do rezerwy 7.02.1921 r.

W 1937 poślubił Stanisławę Szczepaniak (1909-1980). Był mistrzem rzeźnickim.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29.

Uchwałą W 15/72 mianowany na stopień podporucznika.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Zmarł we Wrześni 30.11.1985 Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Stanisław Wietrzyński
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Wietrzyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)