Wrzesińska grupa skautów w Drużynie im. Kazimierza Wielkiego