Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968)

Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny.

W 1919 był ochotnikiem 8 pp i walczył w powstaniu wielkopolskim. W 1921 został zwolniony do cywila.

W latach 1922-1939 był księgowym i kasjerem w Zarządzie Miejskim Września. Brał udział w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli niemieckiej pod Sochaczewem. Przebywał w obozie jenieckim w Norymberdze. Po powrocie do Wrześni w 1940 był pracownikiem rachuby.

W marcu wraz z rodziną został wysiedlony do Janowa Lubelskiego i był referentem działu nasiennego w Spółdzielni Syndykatu Lubelskiego, a następnie magazynierem w Radomiu.

Po powrocie do Wrześni znalazł zatrudnienie w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni. W 1952 został mianowany kierownikiem Referatu Finansowego, a od 1955 kierował referatem księgowym w Wydziale Finansowym PPRN. W 1959 otrzymał nominację na kierownika referatu centralnej księgowości, budżetu i rewizji oraz głównego księgowego Budżetu Państwowego. W 1960 został mianowany rewidentem. 31 grudnia 1967 przeszedł na emeryturę.

Zarówno w okresie przedwojennym, jak i po 1945 był nauczycielem w szkolnictwie zawodowym.

Był żonaty z Seweryną Kulecką i miał troje dzieci: Irenę, Piotra i Zdzisława.

Zmarł 4 grudnia 1968 i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni, a w latach późniejszych grób przeniesiono na cmentarz komunalny.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Stanisław Lange - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Lange – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)