Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. W 1919 był ochotnikiem 8 pp i walczył w powstaniu wielkopolskim. W 1921 został zwolniony do cywila. W latach 1922-1939 był księgowym i […]

Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981) Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym. Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową […]

Rabski Władysław

Władysław Rabski (1898-1919) Urodził się 10 października w Miłosławiu. Był synem Władyslawa i Heleny z domu Hübscher. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim służąc w stopniu szeregowca w Kompanii Telefonicznej 4. Pułku Strzelców Wlkp. Zmarł z chorób 13 sierpnia 1919 w Gnieźnie i tam został pochowany. Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Grobelniak Antoni

Antoni Grobelniak (1901 – ?) Urodził się we Wrześni 23.05.1901. Był synem Walentego i Agnieszki z d. Trojanowicz. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego. Powstaniec, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1938 r. mieszkał w miejscowości Podzamek Golubski pow. Wąbrzeźno. Starał się wtedy o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Zakrzewski Mieczysław

Mieczysław Zakrzewski (1901 — 1945) Urodził się 08.10.1901 we Wrześni jako syn Józefa  i Marianny z d. Pałczyńskiej. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańczego, z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o dolinę Noteci – do […]

Wolniewicz Adam

Adam Wolniewicz (1895 – 1919) Adam Wolniewicz urodził się 16.12.1895 w Winiarach k. Gniezna jako syn Sylwestra i Katarzyny z d. Jurek. Jako starszy szeregowy we Wrzesińskim Batalionie Powstańczym brał udział w potyczce pod Zdziechową Uczestniczył w wyprawie Wiewiórowskiego na Szubin. Walka o to miasto 08.01.1919 zakończyła się niepowodzeniem, a ciężko ranny podczas walk dowódca […]

Kuliński (Kukliński) Marcin

Marcin Kuliński (Kukliński) (1900 – 1919) Urodził się 07.11.1900 w Szczytnikach Czerniejewskich jako syn Piotra i Rozalii z d. Jaworskiej. Powstaniec ochotnik, szeregowy, który z 1. Kompanią Poznańsko-Czerniejewską dowodzoną przez ppor. J. Bogackiego wyruszył z Poznania na front północny Powstania – 10.01.1919. W dniu 11 stycznia uczestniczył w bitwie o Żnin. (dca ppor. Jan Tomaszewski). […]

Petzold Stanisław

Stanisław Petzold (1903 – 1943) Urodził się we Wrześni 29.09.1903 jako syn Michała i Marianny z d. Błaszczyk. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego.. W czasie wojny aresztowany. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Skazany 03.06.1942 na 5 lat obozu. Proces odbył się w Trzemesznie. Wyrok został wydany przez Senat Karny Wyższego Sądu […]

Puzdrakiewicz Antoni

Antoni Puzdrakiewicz (1902 – 1973) Antoni Puzdrakiewicz urodził się 31.05.1902 we Wrześni jako syn Aleksandra i Stanisławy z d. Bogacińskiej. Jako członek utworzonej w 1917 r. na terenie miasta Września organizacji harcerskiej, brał czynny udział w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego. Z chwilą wybuchu Powstania w grupie harcerzy pełnił służbę wartowniczą. Od 16.01.1919 r. brał udział […]