Bogaczyk Józef

Józef Bogaczyk (1902-1975)

Urodził się we Wrześni 09.02.1902 jako syn Walentego Bogaczyka i Stanisławy z d. Staszak.

W okresie przygotowawczym do Powstania Wielkopolskiego na terenie miasta i powiatu Września w r. 1918 należał do grupy skautowskiej wrzesińskiej, która w całej pełni współdziałała z organizatorami powstania na tym terenie. W dniu 28.12.1918 brał udział z bronią w ręku podczas opanowania miasta oraz w harcerskiej służbie wartowniczej. W składzie wrzesińskiego batalionu powstańczego pod dowództwem Wiewiórowskiego brał udział w wyprawie gnieźnieńskiej – następnie przez okres trwania Powstania Wlkp. był nadal czynny w oddziale ubezpieczającym rejon. Wrześni. Szczegóły te są udokumentowane stwierdzeniami świadków oraz ujęte w opracowaniu „Września i powiat wrzesiński w Powstaniu Wielkopolskim.

I drużyna skautowska im. Kazimierza Wielkiego (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Trzeci od lewej Józef Bogaczyk
I drużyna skautowska im. Kazimierza Wielkiego (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk) Trzeci od lewej Józef Bogaczyk
1 wrzesińska drużyna skautowa im. Kazimierza Wielkiego - Józef Bogaczyk pierwszy z prawej
1 wrzesińska drużyna skautowa im. Kazimierza Wielkiego – Józef Bogaczyk pierwszy z prawej

W roku 1926 wyjechał za pracą do Francji. Tutaj wstąpił w końcu r. 1939 do formujących się oddziałów polskich, przebywając w nich do 25.07.1940. W okresie okupacji Francji jest czynny w francuskim ruchu oporu, a od 18.0.1944 do 09.08.1945 jako ochotnik w oddziałach francuskich.

W roku 1947 powraca do kraju.

W 1948 roku ożenił się z Janiną Iwińską (1911-2001) córką Józefa i Heleny z d. Frydrychowicz.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (Uchwała Rady Państwa nr: 07.26-0.276 z dnia 1962-07-26).

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Zmarł we Wrześni 14.09.1975. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Józef Bogaczyk - spis powstańców harcerzy
Józef Bogaczyk – spis powstańców harcerzy
01-02.06.1968 - 50 lecie wrzesińskiego harcerstwa - honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
01-02.06.1968 – 50 lecie wrzesińskiego harcerstwa – honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
Józef Bogaczyk - cmentarz komunalny we Wrześni
Józef Bogaczyk – cmentarz komunalny we Wrześni