Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1899 – 1981) Franciszek Grześkowiak urodził się w Gozdowie 18.11.1899 jako syn Józefa i Marianny z d. Dębickiej. Do grudnia 1918 r. służył w armii niemieckiej, od stycznia 1919 r. w oddziałach powstańczych. Brał udział w walkach o Ławicę oraz na froncie pod Lesznem i Wschową. Po walkach powstańczych pełnił służbę w 1 […]

Grześkowiak Ludwik

Ludwik Grześkowiak (1898 – 1985) Urodził się w dniu 15.08.1898 w Chociczce jako syn Stanisława (1857 – 1932) i Tekli (1864 -1938) z domu Stawowej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej w Obłaczkowie. Po jej ukończeniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Uczestniczył […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10846). W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978) Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie. W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w […]

Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979) Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek. W latach 1905-1913 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. W 1917 roku powołany został do armii niemieckiej. Po załamaniu frontu niemieckiego powrócił do Wrześni i wstąpił ochotniczo do Kompanii Wrzesińskiej. Po oswobodzeniu miasta Wrześni i […]

Jerzykiewicz Tadeusz

Tadeusz Jerzykiewicz (1898 – 1976) Urodził się we Wrześni 15.06.1898 jako syn Ludwika Jerzykiewicza i Walentyny z d. Gawlak. Z końcem grudnia 1918 r. wstąpił w szeregi Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. W składzie kompanii karabinów maszynowych tego oddziału brał udział z bronią w ręku w działaniach pod Zdziechową, obu bitwach o Szubin (08.01 i 11.01), a […]

Kramer Jan

Jan Kramer (1898-1990) Urodził się 30.09.1898 w Pawłowicach (pow. jarociński) jako syn administratora majątku Jana i Antoniny Majchrzak. W latach 1905-1907 brał aktywny udział w strajku szkolnym w Śmiełowie, wskutek czego rodzina była represjonowana. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej, a 3 listopada 1918 zgłosił swój akces do oddziałów powstańczych. Walczył w różnych oddziałach […]

Graczyk Stefan

Stefan Graczyk (1898 – 1982) Urodził się 03.07.1898 roku w Marzeninie jako syn Franciszka i Stanisławy z d. Czerniak. Dnia 30.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzonego Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Został przydzielony do 2. Kompanii, której dowódcą był Ignacy Wietrzyński. Brał udział w potyczce pod Zdziechową oraz Szubinem. W składzie 2. Pułku Artylerii Polowej toczył walki pod […]

Balcerek Józef

Józef Balcerek (1899 – 1978) Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Gorańcu pow. Gniezno jako syn Andrzeja i Stanisławy zd. Pieczyńskiej. W 1917 został powołany do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu został skierowany na front zachodni, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). Uczestniczył w zdobywaniu  koszar […]