Wojciechowski Franciszek

Franciszek Wojciechowski (1897 – ?) Franciszek Wojciechowski urodził się 30.11.1897 w miejscowości Żółcz jako syn Wawrzyna i Franciszki  z d. Obruszkiewicz. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako ułan. Zweryfikowany 19.09.1934 pod numerem 12121. W 1933 r. odznaczony Medalem Niepodległości. Po wojnie członek ZBoWiD – Koło Września.

Wawrzyniak Feliks

Feliks Wawrzyniak (1897 – 1985) Feliks Wawrzyniak urodził się 29.10.1897 w Siergiejewie (pow. słupecki, parafia Trąbczyn) jako syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Zielińskiej. Służył w WP w 2 Pułku Piechoty Legionów. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 został ranny w brzuch. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Mieszkał w Gutowie Małym. W […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Skaba Monika

Monika Skaba (1901 – 1983) Monika Gorażdża urodziła się w Niewiadomiu (pow. rybnicki) 05.05.1901 r. jako córka Franciszka i Franciszki. Wyszła za mąz za Mikołaja skabę. Mieszkała w Obłaczkowie. Rodzina został w czasie wojny wysiedlona do GG. Należała do ZBoWiD – Koło Września. Zmarła 07.10.1983 i pochowana jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1978) Urodził się w dniu 25.04.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wojciecha i Michaliny z domu Błaszczyk. Będąc w roku 1918 w armii niemieckiej zbiegł (zdezerterował). W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału wrzesińskiego, gdzie brał czynny udział w walkach o wyzwolenie Zdziechowy, Wikowa, Szubina i Budzynia do dnia 31.01.1919 r. […]

Benc Józef

Józef Benc (1900 – 1981) Józef Benc urodził się 22.06.1900 w Gozdowie. Jego rodzicami byli Szymon Benc i Elżbieta z d. Zając. Dnia 03.01.1919 wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych w Poznaniu i przydzielony został do oddziału por. Fenrycha. Wysłany został na front pod Szubinem, potem wcielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp, skąd przeniesiono go […]

Owczarzak Józef

Józef Owczarzak (1896 – ?) Józef Owczarzak urodził się we Wrześni 18.01.1896 jako syn Wawrzyna i Zofii z d. Zając. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Strzałkowie pod dowództwem por. Alojzego Nowaka i w jej składzie brał udział w walkach o oswobodzenie Witkowa. Następnie uczestniczył w walkach pod Zdziechową, Szubinem i […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1896 – 1978) Józef Olejniczak urodził się 22.02.1896 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Michała i Wiktorii Pyzdrowskiej. Ochotniczo walczył od dnia 24 stycznia do 15 marca 1919 r. w składzie 2 Kompanii wrzesińskiego batalionu powstańczego pod Kcynią, Szubinem, Rynarzewem i Zdunami, a od 15 marca 1919 r. przydzielony został do 8 Pułku […]