Śmigielski Adam

Adam Śmigielski (1892-1976) Urodził się 24.12.1892 w Lubiniu (pow. Kościan) jako syn Wincentego i Zofii z d. Walewicz. W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się kompanii powstańczej w Dolsku pow. Śrem, która następnie weszła w skład batalionu śremskiego (Chosłowski). W składzie 3 Kompanii tego batalionu bierze udział z bronią w ręku w działaniach bojowych […]

Tomczak Marian Józef

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. […]

Stanisławski Władysław

Urodził się w dniu 23.06.1900 r. w Białobrzegu koło Pyzdr jako syn Jana Nepomucena i Apolonii z domu Przepióra. W dniu 2.05.1917 r. wstąpił do organizacji wojskowej pod dowództwo nauczyciela Żarneckiego. Wchodziła w skład Polskiej Organizacji Wojskowej, Obwód 1a Okręgu IV Łódź. Komendantem placówki był Ignacy Nietopiel (1898-1977) z Wrąbczynka o pseudonimie Sęp, jego zastępcą […]

Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978) Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie. W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w […]

Stencel Ksawery

Ksawery Stencel (1898 – 1979) Urodził się 03.12.1898 w Gostomku (obecnie pow. kościerski). Syn Ksawerego i Marty Literskiej. Uczęszczał do 4-klasowej szkoły w Zdunowicach. Po ukończeniu szkoły zamieszkał u wujka w miejscowości Łubiana. 10.10.1916 został powołany do armii niemieckiej (141. pułk piechoty w Grudziądzu). Następnie został wcielony do kompanii polowej tego samego pułku i wyjechał […]

Bindulski Nikodem

Nikodem Bindulski (1900-1985) Urodził się w dniu 8.09.1900 r. w Sołecznie jako syn Marcina i Katarzyny z domu Jóźwiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyjechał do Berlina, do siostry Marii, która tam mieszkała i wspólnie z mężem prowadziła restaurację (w pobliżu Bramy Brandenburskiej). Uczył się handlu, prowadzenia restauracji i kupiectwa, co wykorzystał później, po założeniu rodziny […]

Waszak Marcin

Marcin Waszak (1901-1984) Urodził się 02.10.1901 r. w Sokołowie jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny Marciniak. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni, z którym brał udział w potyczce pod Zdziechową, bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 a następnie w walkach o linię Noteci. Po zakończeniu Powstania pozostał w […]

Staniszewski Franciszek

Franciszek Staniszewski (1895-1981) Urodził się 28 stycznia 1895 we Wrześni jako syn Jana i Michaliny Szczepańskiej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej we Wrześni. W 1911 rozpoczął naukę jako uczeń ciesielski. W 1914 roku został powołany do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie rosyjskim i francuskim. W grudniu 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobywaniu […]

Matuszczak Franciszek

Franciszek Matuszczak (1900-1982) Urodzony 28 grudnia 1900 r. w Staniewie (pow. krotoszyński) jako syn Michała i Agnieszki Łąkowskiej. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. kompanii bezpieczeństwa w Poznaniu i brał udział pod dowództwem ppor. Krauzego w walkach o Kcynię, Szubin i Rynarzewo, a następnie w rejonie Kopanicy, Wielkiego Grójca i Nowej Wsi. Od […]