Bocheński Franciszek

Franciszek Bocheński (1903 – 1980) Urodził się 17.12.1903 roku w Rogoźnie jako syn Franciszka i Józefy. Wstąpił 28.12.1918 r. jako ochotnik do Straży Obywatelskiej w Poznaniu i brał udział z bronią w ręku przy zdobywaniu arsenału broni (Zeughaus) i Cytadeli. 20.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 15 Batalionu Saperów w Poznaniu pod dowództwem majora Butlera, dowódca […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1896 – 1978) Józef Olejniczak urodził się 22.02.1896 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Michała i Wiktorii Pyzdrowskiej. Uczęszczał do szkoły w Kaczanowie i Biechowie. W maju 1916 został powołany do armii niemieckiej i po przeszkoleniu wysłany na front francuski, gdzie przydzielono go do 144. pułku piechoty, a następnie do 449. pułku piechoty. […]

Sporek Jan

Jan Sporek (1900 – 1985) Jan Sporek urodził się 24.04.1900 w m. Ujsoły (pow. Żywiec) jako syn Jana i Karoliny z d. Paciorek. Brał udział w Powstaniu Śląskim. Mieszkał w Rajczy (pow. Żywiec). Żona Ludwika. Dzieci to: Ludwik, Tadeusz, Michał, Czesław, Emil, Leon, Helena. Przed wojną pracował jako robotnik leśny. Uczestnik kampanii wrześniowej. 19.09.1939 wzięty […]

Siwiak Sylwester

Sylwester Siwiak (1898 – 1983) Sylwester Siwiak urodził się 06.12.1898 w Mierzewie. Syn Józefa i Józefy z d. Roszkowiak. Po skończeniu szkoły rozpoczął pracę jako cieśla w firmie budowlanej p. Janowskiego w Witkowie. W 1916 roku został powołany do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim. Dnia 1 lutego 1919 r. wstąpił ochotniczo do organizującego się […]

Zakrzewski Franciszek

Franciszek Zakrzewski (1900-1991) Urodził się 19 listopada 1900 w Gnieźnie jako syn Józefa i Anny Drożdżewskiej. 28 grudnia 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych na terenie Gniezna i brał udział w opanowaniu koszar 6 pułku dragonów pruskich, a następnie walczył pod Zdziechową i Rynarzewem. Był żołnierzem 3 pułku ułanów w Gnieźnie (późniejszy 17 pułk ułanów). W […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Olejniczak Stanisław

Stanisław Olejniczak (1899-1981) Urodził się 3 kwietnia 1899 r.w miejscowości Obłaczkowo, powiat wrzesiński, w rodzinie Wawrzyńca i Marii z domu Wańska. Szkołę powszechną ukończył w Obłaczkowie. Brał udział w I wojnie światowej w armii pruskiej na froncie wschodnim. Do powstania zgłosił się 2 stycznia 1919 r.we Wrześni. W dniu 10 stycznia 1919 r.przeniesiony do 4 […]

Nowakowski Walenty

Walenty Nowakowski (1900 – 1990) Walenty Nowakowski urodził się 12.01.1900 w Słomowie. Syn Walentego i Stanisławy z d. Nowaczyk. Od 17.11.1918 należał do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Następnie został  przydzielony do 2 kompanii batalionu wrzesińskiego. Brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, w wyprawie na Szubin 08.01.1919. Tam został ranny […]

Kulczak Nikodem

Nikodem Kulczak (1896 – 1979) Urodzony 13 września 1896 r. w Gutowie Małym (pow. wrzesiński) jako syn Marcina i Marianny Pietrzak. W 1915 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim. 28 grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańcze go i walczył pod Zdziechową, Szubinem, Żninem i na linii Noteci, a następnie […]

Owczarzak Władysław

Władysław Owczarzak (1898 – 1987) Urodził się 01.06.1898 w Jaksicach (Inowrocław) jako syn Władysława i Teodozji z d. Stanisławskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kwieciszewie, którą ukończył w roku 1912. Następnie rozpoczął naukę w szkole zawodowej i równocześnie uczył się zawodu szewca. W roku 1916 został wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował w 1918 […]