Grześkowiak Ludwik

Ludwik Grześkowiak (1898 – 1985)

Urodził się w dniu 15.08.1898 w Chociczce jako syn Stanisława (1857 – 1932) i Tekli (1864 -1938) z domu Stawowej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej w Obłaczkowie. Po jej ukończeniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Ludwik Grześkowiak w wojsk pruskim (zdjęcie udostępnił Waldemar Grześkowiak)
Ludwik Grześkowiak w wojsk pruskim (zdjęcie udostępnił Waldemar Grześkowiak)

W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Uczestniczył w I wojnie światowej i w 1918 r. został ranny.

W grudniu 1918 r. przebywał we wrzesińskich koszarach. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczego Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Uczestniczył w akcjach powstańczych we Wrześni, Zdziechowej, Witkowie, dwukrotnie pod Szubinem i pod Rynarzewem. Służył jako celowniczy karabinu w Kompanii CKM-ów pod dowództwem Józefa Trawińskiego.

Po zakończeniu Powstania Wlkp. wszedł w skład 2. Kompanii C.K.M. – ów 4. Pułku Strzelców Wlkp., w których służył do r.1921.

Po zwolnieniu z wojska pracował w rolnictwie.

Ożenił się 4.06.1922 r. w Dubnie z Antoniną Oborską (1902 -1995), z którą miał dwoje dzieci: Alfreda i Alodię.

W ramach programu zasiedlania ziem wschodnich w 1921 r. wyjechał na Wołyń. Po zasiedleniu sprzedał jednak tamtejsze gospodarstwo i w 1931 r. objął 18 hektarowe gospodarstwo rolne w Chociczce.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się w dniu 27.09.1939 r. do niewoli pod Warszawą. Przebywał w niewoli w obozie jenieckim D.U. Lag. 6 w Köln, skąd zwolniony jako robotnik przymusowy pracował na roli w okolicach miasta Monschau.

W 1945 r. powrócił z niewoli i zamieszkał w Chociczy, a następnie we Wrześni. W okresie stalinowskim zaliczono go do kułaków i represjonowano. W 1967 r. przeszedł na emeryturę.

Ludwik Grześkowiak (zdjęcie udostępnił Waldemar Grześkowiak)
Ludwik Grześkowiak (zdjęcie udostępnił Waldemar Grześkowiak)

Zmarł w dniu 30.11.1985 r. i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu komunalnym.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nr 1522-74-43
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.19-0.46 z dnia 19.02.1958 r., nr C-3638
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Ludwik Grześkowiak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ludwik Grześkowiak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)