Bocheński Franciszek

Franciszek Bocheński (1903 – 1980)

Urodził się 17.12.1903 roku w Rogoźnie jako syn Franciszka i Józefy.

Wstąpił 28.12.1918 r. jako ochotnik do Straży Obywatelskiej w Poznaniu i brał udział z bronią w ręku przy zdobywaniu arsenału broni (Zeughaus) i Cytadeli. 20.01.1919 r. wstąpił ochotniczo do 15 Batalionu Saperów w Poznaniu pod dowództwem majora Butlera, dowódca kompanii por. Mańka. Brał udział w walkach z niemieckim Grenzschutzem pod Wągrowcem, Szubinem i Kcynią.

Zamieszkały we Wrześni, członek ZBoWiD-u od 1962 roku. Nr leg. 282756.

Żona Józefa z d. Talar (ur. 02.06.1907 – zm. 01.06.1979).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr 06. 14-0. 218 z dnia 14.06.1965 roku.

Zmarł 07.02.1980 roku i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Franciszek Bocheński - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Bocheński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)