Witkowski Sylwester

Urodził się 28.12.1901 r. w Sierakowie (pow. słupecki), jako syn Józefa i Pelagii z domu Nowak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, po czym odbywał służbę jako podoficer zawodowy w 17. Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie do września 1939 r.

Podczas II wojny światowej brał udział w wojnie obronnej 1939 r. w składzie 17 Dywizji Piechoty. Mieszkał we Wrześni, gdzie następnie pracował na PKP. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Zweryfikowany na podstawie zaświadczenia Centralnego Archiwum Wojskowego nr 4312 z dnia 31.12.1971 r.

Żonaty z Franciszką (1907 – 1982) z domu Szumiłowską (1907 – 1982), mieli syna Maksymiliana.

Zmarł 17.03.1981 r. i został pochowany we Wrześni.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 8.05.1975 r.
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06.-0.196 z dnia 6.03.1974 r.
  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
  • Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918 – 1921”.