Nowości

 • Wroniecki Edmund
  Edmund Wroniecki (1854 – 1938) Urodził się 24.10.1854 w Buku jako syn Karola Wronieckiego i i Salomei z d. Kliks. Ożenił się w 1883 r. z Anną Paciorkiewicz (1861 – 1930). Małżeństwo miało siedmioro dzieci. Założyciel Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Władysława Wiewiórowskiego we Wrześni. W 1924 r. otrzymał odznakę pamiątkową przyznawaną przez Generalny Związek Powstańców i Wojaków w Poznaniu w kategorii „powstaniec zasługi”. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Był pierwszym polskim dyrektorem Urzędu Pocztowego we Wrześni. Zmarł we Wrześni 26.04.1938 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.
 • Majchrzak Michał
  Michał Majchrzak (1896-1943) Urodził się 26.08.1896 w Chybach k. Kiekrza jako syn kolejarza Ignacego i Antoniny z d. Małyszka, ale dzieciństwo spędził w Poznaniu. W 1915 został wcielony do armii pruskiej (28 batalion saperów), skąd zdezerterował 31 grudnia 1918 i zgłosił się do oddziału powstańczego. Po kampanii ukończył Wielkopolską Szkołę Podoficerów Rezerwy w Biedrusku, przeniesioną w trakcie nauki do Grudziądza. Wiosną 1920 brał udział w wyprawie kijowskiej jako dowódca plutonu. Podczas kontrofensywy walczył w rejonie Łomży, Pułtuska, Nasielska i Modlina. W 1923 otrzymał przydział do 68 pp we Wrześni. W jednostce był szefem 1 kompanii w 1 batalionie w stopniu […]
 • Budzyński Roman Jan
  Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Franciszki z domu Pietraszewskiej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Miłosławiu. Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako pomocnik pracował tam przez 10 lat. Od roku 1904 do 1906 r. pełnił służbę w Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12, Frankfurt an der Oder. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zamieszkał w Miłosławiu, gdzie prowadził swój zakład malarski. Ożeniony z […]
 • Zdun Stefan
  Urodził się 18.08.1890 r. w Miłosławiu jako syn Walentego i Magdaleny z d. Woźniak. Ożenił się z Zofią Cebulską. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.8733). Mieszkał w Poznaniu. Był pracownikiem PKP. W 1936 r. starał się Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony. Zmarł w Poznaniu 1.04.1944 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym na Miłostowie. Opracowała: Ewa Alicja Slomska
 • Zdun Antoni
  Urodził się 7.01.1893 r. w Miłosławiu jako syn Walentego i Magdaleny z d. Woźniak. W 1916 r. ożenił się w Poznaniu z Władysławą Hoffmann. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.8732). Mieszkał w Poznaniu. Był urzędnikiem kolejowym. W 1937 r. starał się Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony. Zmarł 18.09.1960 roku w Poznaniu, spoczął na poznańskim cmentarzu Junikowo. Opracowała: Ewa Alicja Slomska
 • Wize Feliks
  Felik Wize (1869 – 1928) Urodził się 17.10. 1869 w Michorzewie jako syn Filipa Wize i Emilli z d. Rakowskiej. Matka Feliksa – Emilia Rakowska urodziła się we Wrześni 29.04.1844 r. Ożenił się 8.02.1898 w Poznaniu z Marią Haliną Antoniną Urbanowską. Była ona córką zasłużonego Wielkopolanina Telesfora Napoleona Urbanowskiego oraz Katarzyny z Krzyżanowskich. Ojciec Marii, urodzony w 1839 r. w Targowej Górce, ukończył Szkołę Centralną Sztuk i Rzemiosł w Paryżu, po której otrzymał patent inżyniera cywilnego ze szczególnym odznaczeniem w mechanice i budowie maszyn. Później pracował na Kolei Żelaznej Parysko-Orleańskiej, a następnie przy budowie Kolei Petersburskiej. Brał udział w powstaniu […]
 • Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem
  Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową w tamtejszym pułku piechoty. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej odbył praktyki rolnicze w majątkach w Ptaszkowie, Chwałkowicach i Saksonii. W 1913 r. wydzierżawił majątek Gajewo. Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i walczył w ramach 3. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 21 […]
 • Mencel Jan
  Jan Mencel (1897 – 1936) Urodził się 6.07.1897 w Miłosławiu jako syn Michała i Ernestyny z d. Bąk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach kompanii miłosławskiej. Ranny w czasie walk przeleżał kilka miesięcy w szpitalu. Od 14.05.1936 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Miłosław. Należał do Stronnictwa Demokratycznego. Był dekarzem. Został odznaczony Medalem Niepodległości. W 1936 r uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Zmarł w szpitalu we Wrześni 21.10.1936 r. Spoczywa na cmentarzu w Miłosławiu.
 • Ptaszyński Wojciech
  Wojciech Ptaszyński (1900 – ) Urodził się 14.04.1900 w Nadarzycach jako syn Antoniego i Katarzyny z d. Stefańskiej. Po zdezerterowaniu z armii niemieckiej wstąpił do tworzącego się Batalionu Wrzesińskiego. Walczył z 1. Kompanią, biorąc czynny udział z bronią w ręku w potyczkach pod Szubinem, Kcynią, Łabiszynem i Rynarzewem pod dowództwem por. Nowaka. Od dnia 01.04.1919 r. wcielony został do 1. Pułku Piechoty w Poznaniu gdzie przebywał do 22.04.1922 r. Następnie służył w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy do wybuchu drugiej wojny światowej. Od roku 1939 do 1943 przebywał w Wilnie, gdzie przynależał do A.K. Dnia 28.10.1944 wstąpił do II Armii […]
 • Wszelaki Stanisław
  Stanisław Wszelaki (1901 – 1958) Urodził się 10.04.1901 roku we Wrześni jako syn Ignacego i Zofii z d. Kubiaczyk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Został zweryfikowany 11.04.1934 (nr weryfikacji 9916). Ożenił się 06.01.1928 roku w Szamotułach z Heleną Michalską (1908-1988). W 1936 roku mieszkał w Sycynie (pow. obornicki). W czasie II wojny więzień obozów KL Natzweiler, Dachau i Flossenbürg . Zmarł 04.10.1958. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.
 • Olek Ignacy
  Ignacy Olek (1894 – ?) Urodził się 23.07.1894 w Stanisławowie jako syn Jana i Agnieszki z d. Urbaniak. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 10.01.1919 do 15.05.1920 w Kompanii Wrzesińskiej. Szlak boju: Września, Marzenin, Czerniejewo, Żydowo, Gniezno, Trzemeszno, Kcynia, Nakło, Rynarzewo, Bydgoszcz. Wszelkie dokumenty prawdziwości powyższego złożył do weryfikacji członków ZBoWiD w Zarządzie Okręgowym w Poznaniu. W styczniu 1921 w Ostrowie Kościelnym poślubił Ludwikę Wojciechowską. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04. Uchwałą RP W 15/72 mianowany na stopień podporucznika.
 • Zimny Michał
  Urodził się 14.09.1894 r. w Bierzglinku, jako syn Tomasza i Magdaleny z domu Bagrowskiej. Do 1910 r. przebywał w domu przy rodzicach. Następnie rozpoczął pracę w fabryce w której pracował 4 lata. Jako poborowy został wcielony do wojska niemieckiego i służył w nim 5 lat. Po powrocie z wojska zamieszkał z rodzicami w Gulczewie do 18.12.1918 r. a 20 grudnia wstąpił jako ochotnik do służby w wojsku powstańczym we Wrześni. Będąc w oddziale wrzesińskim walczył w Zdziechowej. Dalszy udział w walkach to szlak bojowy przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę do Inowrocławia. Po powstaniu wrócił do domu rodzinnego. W 1920 r. […]
 • Kuźniarek Stanisław
  Urodził się 10.04.1899 r. w Babinie jako syn Marcina i Antoniny z domu Smuszkiewicz. Wstąpił jako ochotnik dnia 10.01.1919 r. do oddziałów powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach powstańczych o Szubin, Rynarzewo i okoliczne miejscowości. Po zakończeniu powstania pozostawał w 15. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu do grudnia 1922 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Babinie, gdzie był urzędnikiem gospodarczym. Ożeniony ze Stanisławą (1916 – 2013) mieszkał w miejscowości Góry. Należał do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. od 21.03.1937 r. Został zweryfikowany przez Zarząd Główny ZWPN […]
 • Olek Ludwik
  Ludwik Olek (1886 – ?) Urodził się 04.08.1886 w Dąbrowie (pow. Września). Jego rodzicami byli Bartłomiej Olek i Konstancja Warczygłowa. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.1283). Walczył w 2. Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem Stanisława Robakowskiego. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Wejherowo. Zweryfikowany jako powstaniec 24.01.1935 (numer weryfikacyjny 14560).
 • Olek Marcin
  Marcin Olek (1893 – 1967) Urodził się 03.11.1893 w Sokolnikach jako syn Bartłomieja i Konstancji z d. Warczygłowa. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.1284). Zmarł 17.03.1967 r. w Zielonej Łące (pow. Pleszew).
 • Olek Mieczysław
  Mieczysław Olek (1885 – ?) Urodził się 05.12.1885 we Wrześni. Jego rodzicami byli Andrzej Olek i Teofila z d. Czarnecka. Wraz ze swoimi braćmi Stanisławem i Wacławem brał czynny udział w służbie patrolującej i odwachowej w miesiącu grudniu 1918 i w styczniu 1919 r. Od 04.02.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Września. Mieszkał we Wrześni ul. Mickiewicza 6.
 • Tomczak Marian Józef
  Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. został przeniesiony do 2. Batalionu 9. Pułku Strzelców Wlkp. w Wągrowcu i pełnił służbę do września 1919 r. Wówczas został zwolniony na skutek reklamacji. W okresie międzywojennym pracował jako mistrz ceramiki w Krochmalni Staw do 1939 r. Podczas wojny został wywieziony do Generalnej Guberni. Po […]
 • Matecki Mieczysław
  Mieczysław Matecki (1901 – 1985) Urodził się 25.10.1901 we Wrześni jako syn Wawrzyna i Marcjanny z d. Zaporowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.19230). Został zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 r. (nr weryfikacyjny 13356). Mieszkał wtedy w Gnieźnie ul. Trzemeszeńska 82. Był kupcem. W 1937 odrzucono jego wniosek o Medal Niepodległości. W 1938 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. Zmarł 24.12.1985 r. w Gnieźnie. Spoczywa w Gnieźnie na cmentarzu św. Krzyża.
 • Nowicki Michał
  Michał Nowicki (1900 – 1999) Michał Nowicki urodził się we Wrześni 11.09.1900 jako syn Agnieszki Nowickiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918. Wstąpił do oddziału powstańczego w Gnieźnie i walczył z bronią w ręku w miejscowościach: Gniezno, Zdziechowa, Szubin, Rynarzewo, Potulice. Dowódcą jego oddziału był por. Łakomy. Po zakończeniu walk powstańczych służył nadal w WP do października 1921. Ostatnią jednostką, w której służył był 10 Pułk Strzelców Wlkp. Od 01.06.1935 należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Został zweryfikowany jako powstaniec dnia 04.06.1936 (nr 18498), będąc członkiem Koła Gniezno. W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. […]
 • Czarczyński Mieczysław
  Mieczysław Czarczyński (1898-1928) Urodził się w dniu 19.12.1898 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Heleny z domu Szymańskiej. Podczas I wojny światowej służył w Armii niemieckiej i został w 1918 r. ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Dowodził plutonem w akcji na Żnin. Był właścicielem Hotelu Pod Białym Orłem (Hotel Bazar), w którym odbywały się zebrania weteranów Powstania Wlkp. Był działaczem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Miłoslawiu. Zmarł w dniu 13.10.1928 r.