Nowości

 • Janiszewski Stanisław
  Stanisław Janiszewski (1884-1939) Stanisław Janiszewski urodził się 30.04.1884 we Wrześni jako syn Marcelego i Katarzyny z d. Balcerkiewicz.W 1914 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Pelagią Jaworską córką wrzesińskiego fabrykanta Franciszka Jaworskiego. Był członkiem Straży Ludowej w Kostrzynie. Należał do kostrzyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Rozstrzelany przez hitlerowskiego okupanta 04.11.1939 w lesie pod miejscowością Węgierskie. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.
 • Szymański Ignacy
  Ignacy Szymański (1901-1996) Ignacy Szymański urodził się 03.07.1901 w Broniszewie jako syn Franciszka i Wiktorii z d. Danielewicz. Dnia 27 grudnia 1918 r. jako ochotnik zgłosił się we Wrześni do formującej się kompanii wrzesińskiej. Następnie pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego, brał udział w walkach przeciwko Niemcom na odcinku Gniezno, Kcynia, Zbąszyń. Po zakończeniu Powstania Wlkp. został przydzielony do 3. Batalionu Piechoty i skierowany do Mołodeczna. Zdemobilizowany w 1920 r. Krótki okres czasu przebywał w Stanisławowie, pracując w majątku obszarniczym właściciela Krzymowskiego. W dniu 26 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego (69 pp Gniezno). W kampanii wrześniowej walczył w okolicach […]
 • Olejniczak Józef
  Józef Olejniczak (1892 – 1957) Józef Olejniczak urodził się 27.01.1892 w Biechowie jako syn Tomasza i Agnieszki z d. Roy. Wstąpił jako ochotnik dnia 6 stycznia 1919 r. do 1. kompanii kostrzyńskiej i brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zbąszyniem, Rawiczem, Rynarzewem, Gołańczem pod dowództwem sierż. Stanisława Małeckiego i por. Rau. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.955 z dnia 1957-12-06. Należał do ZBoWiD Koło Kostrzyn. Zmarł 31.12.1957 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.
 • Łuczak Tomasz
  Urodził się w dniu 9.12.1877 r. w Targowej Górce jako syn Józefa i Agnieszki z domu Jędrasiak. Wstąpił jako ochotnik do Plutonu Kostrzyńskiego przy 2 Kompanii Średzkiej i brał czynny udział w bitwach pod Kcynią, Nakłem, Szczepicami i Studzienką pod dowództwem Józefa Kasprowicza. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał w Kostrzynie przy ul. Średzkiej 23. Zweryfikowany wprzez ZG ZPW w dniu 7.10.1935 r. pod numerem 16599. Członek kostrzyńskiego koła Związku Powstańców Wielkopolskich i ZBoWiD -u. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/913 z dnia 12.11.1958 r. Zmarł 28.01.1961 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.
 • Tabaka Stanisław
  Stanisław Tabaka (1899 – 1972) Stanisław Tabaka urodził się 29.10.1899 w Psarach Polskich jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Górskiej. Jako ochotnik wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych we Wrześni. Walczył pod Zdziechową, Mątwami i Żninem. Zwolniony z wojska w 1922 r. w stopniu kaprala. Zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 (nr 13542). Mieszkał wtedy w Miłosławiu. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17. Zmarł 22.01.1972. Pochowany został na cmentarzu w Poniecu.
 • Witosławski Władysław
  Urodził się 27.06.1901 r. w Strzałkowie jako syn Wiktora i Wiktoriiz domu Kasprzak. Był członkiem Rady Żołnierskiej w Strzałkowie. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Strzałkowskiej. Ożenił się z Marią (1902 – 1976). Zmarł w dniu 18.04.1987 r. i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
 • Szymański Wincenty
  Wincenty Szymański (1896-1968) Wincenty Szymański urodził się 16.07.1896 w Chociczy Wielkiej jako syn Ludwika i Józefy z d. Czelusta. Brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zdziechową, Szubinem, Chodzieżą, Margoninem pod dowództwem por. Nowaka. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.17.-0.1046 z dnia 1958-12-17. Członek ZBoWiD Koło w Kostrzynie. Zmarł 16.05.1968 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.
 • Błaszak Stanisław
  Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni batalionu pod dowództwem Wiewiórowskiego. Brał udział z bronią w ręku w potyczce pod Zdziechową oraz w służbie garnizonowej do 31.01.1919 r. Ożenił się 14.05.1919 r. z Władysławą Orsztynowicz. Mieli trójkę dzieci: Janinę (1919), Helenę (1921) i Edmunda (1923). Od 1921r. był pracownikiem PKP. W 1923 […]
 • Strzelczyk Franciszek
  Franciszek Strzelczyk (1897-1966) Franciszek Strzelczyk urodził się 29.09.1897 we Wrześni jako syn Szczepana i Agnieszki z d. Koralewskiej. Od 1916 zatrudniony był na kolejce wąskotorowej, ale rok później został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim. W listopadzie 1918 zdezerterował i po przybyciu do Wrześni zgłosił się na ochotnika do kompanii por. Józefa Trawińskiego. Od 27 grudnia brał udział w akcjach zbrojnych – W Witkowie, Zdziechowej, Strzelnie, Inowrocławiu, Złotnikach i Chmielniku. 27 stycznia 1919 został wcielony do 59 pp w Inowrocławiu iw dalszych walkach został ranny. Z powodu postawy i stopnia zaangażowania stawiany był za […]
 • Waszak Telesfor
  Telesfor Waszak (1898 – ) Telesfor Waszak urodził się 05.01.1898 w Kołaczkowie jako syn Piotra i Wiktorii z d. Urbaniak. W okresie od 27.12.1918 r. do 20.01.1919 r. przebywał w oddziałach powstańczych w Poznaniu, do których przyłączył się ochotniczo po powrocie z wojny światowej. W czasie od 21.01.1919 r. do 20.02.1919 r. w składzie Batalionu Wrzesińskiego brał udział w działaniach bojowych na odcinkach Nakło, Piła, Rynarzewo, Bydgoszcz. Następnie służył w Wojsku Polskim do połowy 1922 roku. Zdemobilizowany w stopniu starszego ułana. Dnia 07.05.1937 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej  – Koło Borzykowo. W 1938 starał się o Medal […]
 • Mencel Bolesław
  Bolesław Mencel (1895 – 1972) Urodził się 31.10.1895 r. w Pyzdrach jako syn Michała i Józefy z domu Bąk. W 1896 r. rodzina przeprowadziła się do Miłosławia. W 1914 roku został wcielony do Armii Niemieckiej, biorąc udział w I wojnie światowej, i tam został ranny 19.05.1915 r. W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do Kompanii Miłosławskiej pod dowództwem Wiewiórowskiego, a następnie 20.12.1918 r. został przydzielony do kompanii wartowniczej w Borzykowie. 28.12.1918, to jest w dniu powstania, udał się do Wrześni, skąd z Kompanią Miłosławską wyruszył do walk o zdobycie Zdziechowy, Szubina, Mogilna, Inowrocławia. W Inowrocławiu pozostał do końca powstania. Udział […]
 • Grodziński Ignacy
  Ignacy Grodziński (1900-1970) Urodził się w dniu 29.07.1900 r. w Dzielicach powiat Krotoszyn jako syn Józefa i Marii z domu Ostój. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 1.01.1919 do 15.04.1919 r. walcząc przy wyzwoleniu miasta Krotoszyna, następnie pod Zdunami, Ostrzeszowem i Kępnem pod dowództwem por. Jernajczyka, służąc w 4. Kompanii I.Batalionu. Po zakończeniu powstania odbył dalszą służbę wojskową w 3. Pułku Saperów Kolejowych w Legionowie. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Mieszkałw Koźminie. Ożeniony z Anną (1905-1995). Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 9.03.1934 pod numerem 9493. Należał do Koła Koźmin ZPW. Zmarł w dniu 23.11.1970 r. w […]
 • Woźniak Ludwik
  Ludwik Woźniak (1900 – 1970) Ludwik Woźniak urodził się 21.06.1900 w Psarach Polskich jako syn Rocha i Julianny z d. Rybackiej. Należał do Kompanii Straży i Bezpieczeństwa w Borzykowie dowodzonej przez Wietrzyńskiego. Brał udział z bronią w ręku w walkach pod Zdziechową, Szubinem i w rejonie Kcynia – Żnin z Kompanią Borzykowską w Batalionie Wrzesińskim pod dowództwem Wiewiórowskiego, a następnie pod dowództwem Nowaka. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pełnił obowiązkową służbę wojskową w Wojsku Polskim do końca 1922. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.950 z dnia 1964-07-30. Zmarł we Wrześni 01.02.1970 r.
 • Adamski Antoni
  Antoni Adamski (1900 – 1976) Antoni Adamski urodził się 09.05.1900 w Chociczy jako syn Ignacego i Rozalii z d. Chojnackiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik od dnia 28.12.1918 r. w baonie bezpieczeństwa w Poznaniu pod dowództwem sierż. Grodzkiego. Brał udział w walkach ulicznych i przy zajmowaniu obiektów wojskowych i państwowych. Po opanowaniu Poznania przez oddziały powstańcze, wyjechał na front i brał udział w walkach pod Babimostem, Kargową i Zbąszyniem pod dowództwem kpt. Hęclika jako szeregowiec. W roku 1921 został zdemobilizowany. Zweryfikowany jako powstaniec 12.08.1933 (nr 8037). Należał do Koła Związku Powstańców Wielkopolskich Poznań […]
 • Gaweł Kazimierz
  Kazimierz Gaweł (1900 – 1969) Kazimierz Gaweł urodził się 10.02.1900 w Chociczy Wielkiej jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Batalionie Wrzesińskim w II kompanii pod dowództwem Wiewiórowskiego. Uczestniczył w walkach o Zdziechowę, Szubin, Rynarzewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do dnia 30.11.1938 r. Służył w 68 pp. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Zmarł 13.11.1969 r. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gnieźnie.
 • Ziętek Konstanty
  Konstanty Ziętek (1897 – ?) Konstanty Ziętek urodził się 16.02.1897 w Zielińcu jako syn Franciszka i Marianny z d. Szykownej. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w przejęciu koszar w Gnieźnie, w walkach o Zdziechowę, Świątniki, Sokolniki, Młynkowo oraz Nakło z kompanią Szalińskiego. Dnia 03.02.1919 r. wcielony został do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (55 pp). Po wojnie był w Nakle radnym Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej. Był założycielem Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej oraz założycielem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Nakło. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.974 z dnia 1957-12-28. Uchwałą W […]
 • Antkowiak Franciszek
  Franciszek Antkowiak (1890 – 1953) Franciszek Antkowiak urodził się 19.08.1890 w Chociczy Małej jako syn Franciszka i Józefy Dąbrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu szeregowca (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9290). Zweryfikowany w dniu 22.02.1934 (nr 4978). Zmarł 03.06.1953 r. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą (1896-1975) na cmentarzu parafialnym w Żydowie.
 • Walczak Stanisław
  Stanisław Walczak (1897 – ?) Stanisław Walczak urodził się 15.11.1897 w Grabowie jako syn Marcina i Józefy z d. Błaszak. Dnia 3 stycznia 1919 wstąpił ochotniczo do 3. kompanii utworzonej w Jarocinie. Brał udział w walkach na odcinku pod Zdunami, Zbąszyniem i Rawiczem pod dowództwem ppor. Krysztofiaka. Po odzyskaniu niepodległości pracował jako stolarz w Drezdenku. W 1936 r. starał się o Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w miejscowości Dąbrówka Ludomska pow. Oborniki.Był członkiem ZBoWiD. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.758 z dnia 1968-12-18.Uchwałą RP W 34/72 mianowany na podporucznika.
 • Nowicki Stanisław
  Stanisław Nowicki (1897 – 1963) Stanisław Nowicki urodził się 27.04.1897 we Wrześni jako syn Elżbiety Nowickiej. Dnia 05.11.1936 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło we Wrześni. Zmarł 21.11.1963 r. we Wrześni i spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.
 • Jankowiak Michał
  Michał Jankowiak (1899 – 1967) Urodził się 20.08.1899 roku w Gorazdowie (Września), syn Walentego i Marii. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Grupie Leszno pod Pawłowicami i Kąkolewem. Brał udział także w III Powstaniu Śląskim pod ówczesnym Gutentag i Ziębowicami, gdzie został ranny nabywając stałe inwalidztwo. Zmarł 22.07.1967 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.