Nowości

 • Wróblewski Ludwik
  Ludwik Wróblewski (1899-1970) Urodził się 23 lipca 1899 w Marzeninie (pow. wrzesiński) w wielodzietnej rodzinie rolniczej Tomasza i Rozalii Mańkowskiej. Ukończył 4-klasową szkołę powszechną, a później wyjechał w celach zarobkowych do Niemiec i pracował w kopalni w Altenbochum. Był tam aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W styczniu 1919 otrzymał rozkaz wyjazdu do kraju. Przez władze powstańcze we Wrześni został wcielony do kompanii zapasowej, która miała za zadanie oczyszczanie rejonu Poznania z niedobitków armii pruskiej. Jako żołnierz 1 pułku strzelców wielkopolskich (55 pp) brał udział w walkach na froncie ukraińskim, gdzie odniósł rany. W 1922 ukończył roczną szkołę leśną w Mokrzyskach […]
 • Benc Józef
  Józef Benc (1900 – 1981) Józef Benc urodził się 22.06.1900 w Gozdowie. Jego rodzicami byli Szymon Benc i Elżbieta z d. Zając. Dnia 03.01.1919 wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych w Poznaniu i przydzielony został do oddziału por. Fenrycha. Wysłany został na front pod Szubinem, potem wcielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp, skąd przeniesiono go do 15 pułku artylerii wielkopolskiej., w którym służył do stycznia 1923. Dnia 01.09.1934 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1.09.1939 brał udział w kampanii wrześniowej w ramach 17 pal. w Gnieźnie i walczył na całej długości frontu, aż do obrony Warszawy. Po […]
 • Pietrowicz Stefan
  Stefan Pietrowicz (1895-1945) Urodził się 31.08.1895 r. w Żydowie parafia Malczewo (powiat gnieźnieński). Był synem Michała i Marii z d. Komassa. W 1914 roku ukończył gimnazjum w Gnieźnie. W latach szkolnych był organizatorem tajnych kół gimnazjalnych Towarzystwa Tomasza Zana w Gnieźnie, Wrześni i Trzemesznie. W latach 1914-1916 studiował prawo na Uniwersytecie w Berlinie, angażując się w polskie życie akademickie i rzemieślnicze na obczyźnie. W 1916 powołany został do Cesarskiej Armii Niemieckiej, 6 Pułk Grenadierów im. Hrabiego Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski) z Poznania. Służył w Królewcu, następnie w Wilnie i Mińsku, gdzie pełnił funkcję tłumacza języka niemieckiego i rosyjskiego w […]
 • Bigosiński Władysław
  Władysław Bigosiński (1895 – 1977) Władysław Bigosiński urodził się 27.05.1895 w Goraninie. Był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Majorczyk. W 1902 roku rozpoczął naukę w szkole w Marzeninie, którą ukończył w roku 1909. Uczestniczył w strajku szkolnym. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w majątku Gulczewo. W 1914 r został powołany do armii niemieckiej, w której pozostał do końca wojny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako ochotnik w okresie od 28.12.18 do 20.02.1919. W ramach oddziałów formowanych na terenie powiatu wrzesińskiego skierowany został do grupy zabezpieczającej linie komunikacyjne na odcinku Września- Gniezno. Ożenił się w 1920 roku z Franciszką Knitter. […]
 • Kołtoniak Stefan
  Stefan Kołtoniak (1897 – 1965) Urodził się 13.07.1897 r. w Żabnie (powiat śremski) jako syn Antoniego i Marianny Gimzickiej. Na początku wielkiej wojny został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W czasie wybuchu powstania znalazł się w Wielkopolsce. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a następnie wrócił do rodziców do Żabna i wstąpił ochotniczo do tworzących się w Śremie oddziałów powstańczych. Z kompanią dolską pod dowództwem Tomasza Paula brał udział w walkach pod Rawiczem, Miejską Górką, Sarnową. W okresie międzywojennym zamieszkał we Wszemborzu (powiat wrzesiński), gdzie objął gospodarstwo poniemieckie. Prowadził je do końca życia. W 1938 […]
 • Kalczyński Eugeniusz
  Eugeniusz Kalczyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
 • Jaśniewicz Jan
  Jan Jaśniewicz (1895 – 1977) Jan Jaśniewicz urodził się 20.11.1895 w Oleśnicy (pow. słupecki) jako syn Antoniego i Marianny z d. Witkowskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Zagórowie. Następnie rozpoczął naukę w zawodzie stelmacha. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do kompanii budzyńskiej. Z kompanią tą brał udział z bronią w ręku w jej działaniach bojowych w odcinku Chodzież – Radwonki – Nakło – Kcynia do 20.02.1919 r. Po zakończeniu Powstania wszedł z wspomnianą kompanią w skład 4. Pułku Strz. Wlkp. i później został przeniesiony do 1. pułku saperów wlkp. Zdemobilizowany został w kwietniu 1921 r. W 1921 r. zawarł związek małżeński z […]
 • Robakowski Stanisław
  Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 – 1902 odbył obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Do wybuchu wojny podejmował prace na terenie Niemiec, działając przy okazji w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Wezwany został do służby wojskowej w okresie I wojny światowej. Ukończył ją w stopniu plutonowego. W połowie 1918 r. osiedlił się […]
 • Trawiński Józef
  Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany pruski. Walczył na froncie wschodnim, służąc w 11. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 52 z Gubina. Walki toczyli w Galicji (Lwów), w okolicach Hrubieszowa i Brześcia Litewskiego. W sierpniu 1915 r. został ciężko ranny, będąc w randze Unteroffizier (podoficera – odpowiednik stopnia kaprala). Powróciwszy z wojny, stał […]
 • Fengler Stanisław
  Stanisław Fengler (1902-1978) Urodził się 18 października w Poznaniu jako syn Andrzeja i Klementyny Wieczorkiewicz. W 1917 ukończył szkołę powszechną oraz półroczny kurs księgowych. Wstąpił jako ochotnik harcerski do kompanii Straży i Bezpieczeństwa Włoszakowice w dniu 15.12.1918 i brał udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wlkp. Od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych grupy Leszno – Kaszczory. Po zakończeniu działań powstańczych pozostał jako ochotnik w służbie w 6 pułku strzelców granicznych do 10.08.1919 r. Od lutego 1920 był praktykantem w Komisariacie Obwodowym w Kępnie, a od 1921 sekretarzem. Po odbyciu służby wojskowej był […]
 • Bujakiewicz Ignacy
  Ignacy Bujakiewicz (1895-1971) Ignacy Bujakiewicz urodził się 30 lipca w Rzemiechowie (pow. krotoszyński) jako syn Marcina i Marianny z d. Ratajczyk. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kuklinowie, a następnie we Wrocławiu. Po jej ukończeniu praktykował w zawodzie ślusarz-mechanik. Od 1914 służył w armii niemieckiej. Walcząc na froncie zachodnim, został ciężko ranny. Przewieziony został do szpitala we Wrocławiu. Jesienią 1918 wrócił do Kobylina. Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył o wyzwolenie Kobylina oraz na froncie pod Zdunami i Rawiczem w kompanii Gajowczyka. Na początku lutego 1919 zgłosił się ochotniczo w koszarach na Jeżycach i wcielony został do […]
 • Frydrychowicz Antoni
  Antoni Frydrychowicz (1898 – 1977) Antoni Frydrychowicz urodził się we Wrześni 22.03.1898 roku jako syn Andrzeja i Ludwiki z d. Szwarc. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w oddziałach powstańczych z Wrześni jako dowódca 2 plutonu karabinów maszynowych pod dowództwem W. Wiewiórowskiego i Józefa Trawińskiego. Od 27.12.1918 do początku stycznia 1919 przy oswobodzeniu Wrześni, Witkowa i udział w walkach pod Zdziechową. Od 08.01.1919 udział w walkach o Szubin, gdzie został ciężko ranny w lewą nogę. Po wyleczeniu jako instruktor w kompanii garnizonowej we Wrześni, a później zwolniony z 57 p.p. w stopniu sierżanta. W okresie międzywojennym […]
 • Frąckowiak Ignacy
  Ignacy Frąckowiak (1901 – 1958) Urodził się w Pięczkowie w dniu 26.07.1901 r. jako syn Piotra i Antoniny z domu Kauczka. Po powrocie z frontu I wojny światowej, gdzie był w bitwach w dniu 21.02. oraz 31.03 do 30.04.1915 r. ciężko ranny. W dniu 17.01.1919 r. do formującego się 1. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w akcjach zmierzających do umocnienia opanowanego rejonu Poznań – Biedrusko, akcjach bojowych w różnych częściach frontu wielkopolskiego w składzie 1. Pułku Strzelców Wlkp. do 20.02.1919 r. Następnie pozostał w czynnej służbie w tym pułku. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. W 1925 r. zawarł związek małżeński […]
 • Chełmikowski Walenty
  Walenty Chełmikowski (1901 – 1970) Urodził się w dniu 10.02.1901 r. w Marzeninie jako syn Antoniego i Heleny z domu Jasińskiej. Zgłosił się na ochotnika do Kompanii Miłosławskiej w wieku 17 lat w dniu 31.12.1918 r. Wraz z oddziałem został wysłany na pomoc w rejon Inowrocławia. Kolejno brał udział w walkach o Strzelno i Inowrocław oraz następnie w odcinku Inowrocław – Bydgoszcz w grupie Cymsa do 20.02.1919 r. Oddział został wcielony do formującego się 5. Pułku Strzelców Wlkp., w którym służy do końca 1920 r. Zdemobilizowany w stopniu starszego strzelca. Mieszkał w Sobiesierniach. Żona Katarzyna (1903 -1978). W czasie działań […]
 • Ruciński Antoni
  Antoni Ruciński (1892 – 1946) Antoni Ruciński urodził się 01.01.1892 w Karminku (pow. Pleszew) jako syn Kazimierza i Franciszki z d. Blandzi. Walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział w oswobodzeniu Poznania, następnie uczestniczył w walkach pod Kcynią, Nakłem i Paterkiem. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Następnie służył w 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich (68 pp). W listopadzie 1923 r. zawarł związek małżeński z Genowefą Stępniak (1903- 1978). Zmarł we Wrześni 10.08.1946 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
 • Biniek Jan
  Jan Biniek (1897 – 1952) Jan Biniek urodził się 06.09.1897 w miejscowości Uciechów (gmina Odolanów, pow. Ostrów Wlkp.) jako syn Józefa i Cecylii z d. Marszałek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Batalionie Ostrowskim. W 1927 r. w USC w Książu zawarł związek małżeński z Antoniną Urbańską. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w Poznaniu 30.04.1952 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
 • Balcerek Józef
  Józef Balcerek (1899 – 1978) Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Gorańcu pow. Gniezno jako syn Andrzeja i Stanisławy zd. Pieczyńskiej. W 1917 został powołany do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu został skierowany na front zachodni, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). Uczestniczył w zdobywaniu  koszar w Gnieźnie. Brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową i Szubinem, gdzie został ranny. Po wyleczeniu zgłosił się ochotniczo do formowanego wówczas w Gnieźnie 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego (późniejszy 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich). Zdemobilizowany został w 1921 r. Po zwolnieniu z […]
 • Czyż Stanisław
  Stanisław Czyż (1894 – 1967) Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w walkach pod Nakłem, Szubinem, Rynarzewem). Następnie z 58 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nadany przez Naczelnego Wodza dnia 14.10.1920 r.). Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. W 1925 r. ożenił się z Józefą Deska. Z zawodu piekarz, zam. Nekla, członek nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r. Zmarł 27.11.1967 w Starczanowie. Spoczywa na cmentarzu w Nekli.
 • Wąsiewicz Kazimierz
  Kazimierz Wąsiewicz (1900-1976) Urodził się w dniu 4.03.1900 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Kazimiery z domu Maciejewskiej. W dniu 27.12.1918 wstąpił do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego na czele której stał komendant Pluciński. W składzie tej kompanii brał udział w walkach o wyzwolenie Wrześni, Gniezna, Zdziechowy, Strzelna, Mogilna i Inowrocławia. Po zakończeniu walk został wcielony do 5. Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszego 59. Pułku Piechoty) i walczył w ramach 3. Kompanii pod dowództwem por. Gutowskiego na froncie Złotniki, Tarkowo, Rynarzewo, Wierzchosławice, Bydgoszcz, Brzozy. W 5. Pułku Strzelców Wlkp. służył do 1921. W okresie międzywojennym pracował jako rzeźnik […]
 • Matuszczak Franciszek
  Franciszek Matuszczak (1900-1978) Urodził się w dniu 25.04.1900 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wojciecha i Michaliny z domu Błaszczyk. Uczęszczał do szkoły podstawowej, a od 1915 r. praktykował jako uczeń kupiecki w firmie Świderskiego w Miłosławiu. Wcielony w marcu 1918 r. do Armii Niemieckiej zdezerterował z niej w listopadzie 1918 r. Służył w Grenadier-Regiment König Wilhelm I (2. Westpreußisches) Nr.7. Do domu po 11 listopada przybył z pełnym ekwipunkiem i uzbrojeniem. W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału wrzesińskiego, gdzie brał czynny udział w walkach o wyzwolenie Zdziechowy, Witkowa, Szubina i Budzynia do dnia 31.01.1919 r. pod dowództwem […]