Nowości

 • Maliński Władysław
  Władysław Maliński (1898 – 1965) Urodził się w dniu 13.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Melanii z domu Zdzierskiej (Zdziarskiej). Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 30.12.1918 r. do 20.02.1919 r. W dniach 31.12.1918 r. i 1-3.01.1919 r. uczestniczył w rozbrajaniu ponad  300 żołnierzy Grenschutzu zamieszkałych w domach i szkole w Mogilnie. Dnia 04.01.1919 walczył w składzie kompanii mogileńskiej pod dow. Kausa z Mogilna o zdobycie Inowrocławia i dnia 07.01.1919 r. został ranny w lewą nogę (kolano). Po wyleczeniu i zakończeniu powstania pozostał w służbie czynnej w 1. Pułku Ułanów Wlkp. w Poznaniu do dnia 15.08.1919… Czytaj więcej: Maliński Władysław
 • Matecki Józef
  Józef Matecki (1896-1969) Urodził się 4 grudnia we Wrześni jako syn Józefa i Magdaleny Jakubowskiej. W 1914 zdał maturę w Gnieźnie i został wcielony do armii pruskiej. W grudniu 1918 wstąpił ochotniczo do oddziałów powstańczych i walczył na froncie północnym, odnosząc ciężkie rany pod Inowrocławiem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą kompanii przybocznej Naczelnego Wodza i oficerem ordynansowym przy sztabie 6 dp. W 1921 został dowódcą batalionu w 57 pp w Poznaniu. Od 1931 pracował w Departamencie Piechoty w Ministerstwie Spraw Wojskowych i był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Od 1937 był ppłk. dyplomowanym w Departamencie Dowodzenia Ogólnego. W 1939… Czytaj więcej: Matecki Józef
 • Zgoliński Maciej
  Maciej Zgoliński (1849 -1931) Urodził się 11.02.1849 r. w Borzykowie. Był synem Michała i Marianny z domu Garbowskiej. W 16.02.1874 r. w Bieganowie zawarł związek małżeński z Anną Furmaniak. Dzieci: Stanisław (1875), Jadwiga (1876), Pelagia (1879), Jan (1880), Marianna (1882), Rozalia (1884), Stefan (1886), Franciszek (1888 -1916, zginął we Francji w czasie I wojny światowej), Franciszka (1890), Balbina (1893), Joanna (1896), Stanisław (1898). Był założycielem szkoły przysposobienia rolniczego w Borzykowie oraz założył bibliotekę wiejską. W 1905 r. był założycielem kółka rolniczego, ściśle współpracującego z parafią w Kołaczkowie. Od 1906 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Rolnik” w Wrześni i utworzył filię… Czytaj więcej: Zgoliński Maciej
 • Ostojski Wacław
  Wacław Ostojski (1893 – 1977) Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i Szczecinie Dąbie (Altdamm). 10 marca 1919 r. uciekł z niewoli. Następnie pracował w sztabie 2. dywizji gen. Grudzielskiego w biurze sądowym Komorze, 11. Dywizji i 4 komp. 67 pp jako starszy sierżant na froncie północnym, później południowym. We wrześniu 1926 wraz z bratem Alfonsem założył… Czytaj więcej: Ostojski Wacław
 • Malinowski Władysław Hieronim
  Hieronim Malinowski (1896 – 1989) Urodził się 19.09.1896 w Gutowie Małym jako syn Jakuba i Władysławy z d. Białeckiej. Uczestniczył w strajku szkolnym 1906/1907. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w oswobodzeniu koszar we Wrześni a następnie walczył w szeregach  kompanii wrzesińskiej. Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim. Otrzymał przydział do 3. Pułku Ułanów Wlkp. w Gnieźnie. W pułku tym służył do 1939 r. jako podoficer zawodowy. W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Jego wnosek został odrzucony. Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas której został wzięty do niewoli. Do Grudziądza wrócił w 1940 r. i pracował jako kowal… Czytaj więcej: Malinowski Władysław Hieronim
 • Łyskawa Jan
  Jan Łyskawa (1898 – 1962) Urodził się 7.03.1898 w Obłaczkowie jako syn Józefa i Marianny z d. Ludwiczak. Od 02.02.1919 brał udział w Powstaniu Wlkp. Został wcielony do 4. kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył pod Szubinem, Paterkiem, Czarnkowem, Rynarzewem pod dowództwem komendanta Nowaka. W lutym 1919 r. w Ludwikowie został ranny. Następnie brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. W lipcu 1920 dostał się do niewoli bolszewickiej, w której przebywał do kwietnia 1921 r. Pozostał w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy. Mieszkał w Grudziądzu. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Za Wojnę 1918-1921, Brązowym Krzyżem Zasługi. W 1922 zawarł związek… Czytaj więcej: Łyskawa Jan
 • Łyskawa Jan
  Jan Łyskawa (? – ?)
 • Sobocińska Marianna
  Marianna Sobocińska (1898 – 1974) Urodziła się 12.09.1898 w Sławnie (pow. gnieźnieński) jako córka Franciszka Tomaszewskiego i Stanisławy z domu Florkowskiej. Jako bufetowa znalazła pracę w restauracji Barralla, przy ówczesnej ulicy Kolejowej w Strzałkowie. Podsłuchując rozmów, dowiedziała się, że Niemcy planują akcję zaczepną. Informację tę przekazała powstańcom, jednak w efekcie zmuszona została się ukrywać. W okresie walk była sanitariuszką, członkiem Czerwonego Krzyża i niosła pomoc powstańcom. Brała udział w organizowaniu amunicji i broni z niedużą grupą, którą zorganizowała w Żninie. Zdobytą broń przechowywała u siebie w domu i następnie wspólnie z towarzyszami broni i amunicję dostarczała oddziałom powstańczym. Po powstaniu… Czytaj więcej: Sobocińska Marianna
 • Łuczak Stanisław
  Stanisław Łuczak (1888 – 1971) Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska. W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), Stanisława (1923), Halina (1928). Stanisław pracował w majątku w Chobienicach. W 1914 został powołany do armii pruskiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 10.1.1919 r. w walkach o Kopanicę, Babimost i okolicę do końca powstania, pod dowództwem chor. Kudlińskiego. Został… Czytaj więcej: Łuczak Stanisław
 • Lisiecki Hieronim
  Hieronim Lisiecki (1899 – 1980) Syn Andrzeja i Katarzyny z domu Bałek. Ur. 27.01.1899 r. w Szubinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w którym zdał tzw. małą maturę. Następnie wcielony do armii niemieckiej. Od marca 1917 r. walczył na froncie zachodnim we Francji. Tam też został ranny w dłoń, na skutek czego stracił kciuk i część 2 palców. W listopadzie 1918 r. wykorzystał zajścia podczas przewrotu politycznego w Niemczech i nie czekając formalnego zwolnienia, opuścił szeregi wojska. Natychmiast udał się w rodzinne strony i przybył do Szubina, gdzie włączył się w organizację Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Prowadził… Czytaj więcej: Lisiecki Hieronim
 • Szalbierz Teofil
  Teofil Szalbierz (1882 – 1950) Urodził się 30.10.1882 w Sędziwojewie jako syn Franciszka i Józefy z d. Jarmuszkiewicz. W 1912 r. zawarł związek małżeński z Leokadią Mokracką (1889-1952). Dzieci: Seweryna (1913), Stanisława (1916), Kazimierz (1919), Stefania (1921), Janina (1924), Marian (1931). Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowego. Został zweryfikowany jako powstaniec 9.07.1935 (numer kartoteki 8561, numer Ref. His. 16275). Mieszkał wtedy w Poznaniu, Rynek Jeżycki 3. Należał do Koła Górczyn. Zmarł w Poznaniu 26.05.1950 r. Spoczywa na Cmentarzu Jeżyckim.
 • Krzyżaniak Walenty
  Walenty Krzyżaniak (1889 – 1948) Walenty Krzyżaniak urodził się 22.01.1889 w Gozdowie jako syn Mikołaja i Julianny z d. Nowak. W 1914 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Teresą Izydorek. Dzieci: Józef, Stefania, Mieczysław, Genowefa, Telesfor, Henryk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17284). Walczył w Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany w listopadzie 1920 r. z 159 pp w stopniu sierżanta. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Poznań Dębiec (data wstąpienia 04.02.1935). Został zweryfikowany jako powstaniec 22.05.1935 (nr weryfikacji 15057, numer kartoteki 7520). Mieszkał w Poznaniu ul. Rydzyńska… Czytaj więcej: Krzyżaniak Walenty
 • Krygier Leon
  Leon Krygier (1898 – 1955) Urodził się 25.06.1898 r. w Szemborowie jako syn Mikołaja i Heleny z domu Kantorczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie tapicera. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej, skąd w dniu 14.12.1918 r. został zwolniony. Brał udział w Powstaniu Wlkp. na terenie powiatu wrzesińskiego. Od dnia 22.01.1919 r. skierowany do Poznania do 1. Pułku Artylerii, z którym brał udział w walkach na froncie zachodnim. Następnie został przeniesiony do 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. Brał udział w wojnie z bolszewikami. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. W 1920 r. w Poznaniu ożenił się z Heleną Michalak.… Czytaj więcej: Krygier Leon
 • Królak Józef
  Józef Królak (1877 – ?) Józef Królak urodził się 28.06.1877 r. w Przybysławiu jako syn Walentego i Marianny z d. Sobczyk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17096) w stopniu szeregowca. Walczył pod Rawiczem, Sarnową i Zdunami. W 1906 r. w USC w Żerkowie zawarł związek małżeński z Marią Szymenderą. Mieli troje dzieci: Stefana, Helenę i Zofię. Został zweryfikowany jako powstaniec dnia 20.12.1934 (numer weryfikacji 13306, numer kartoteki 5606). Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych – Koło Żerków. W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Żerkowie. Był listonoszem. W 1939 był członkiem… Czytaj więcej: Królak Józef
 • Koszutski Kazimierz
  Kazimierz Koszutski (1892 – 1984) Urodził się 3.02.1892 r. w Gałęzewie jako syn Witolda i Marii z domu Granatowicz. Podczas I wojny światowej, służąc w armii niemieckiej w 7. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 90 z Wismaru, został ranny w 1916 i 1917 r. Do szeregów powstańców wstąpił w dniu 14.01.1919 r. Wcielony do 1. Kompanii Strzelców Wlkp. walczył pod Zbąszyniem (Nowy Świat, Nowy Dwór). Dowódcami byli por. Manyś i Borkowski. W wyniku dwumiesięcznych walk pod Zbąszyniem siły niemieckie zostały wyparte. Powstańcy w tej okolicy napotykali na wiele trudności i niebezpieczeństw, gdyż mieszkańców tej okolicy stanowiła w większości ludność pochodzenia… Czytaj więcej: Koszutski Kazimierz
 • Komosiński Jan
  Jan Komosiński (1891 – ?) Urodził się 31.10.1891 w Książnie jako syn Walentego i Józefy z d. Siankowskiej. Od 24.09.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Pleszew. Został zweryfikowany jako powstaniec 17.12.1936 r. (numer weryfiakcji 20245, numer kartoteki 13077). Mieszkał w Pleszewie ul. Hallera 21. Był poborcą podatkowym.
 • Jankowiak Stefan
  Stefan Jankowiak (1896 – ?) Urodził się 6.12.1896 we Wrześni jako syn Michała i Apolonii z d. Sowińskiej. Służył w armii niemieckiej. Podczas I wojny był trzykrotnie ranny. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zdemobilizowany w stopniu kaprala. W 1928 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Jadwigą Adamską. Mieli córkę Wandę Janinę (1928) i syna Janusza Michała (1932). Został zweryfikowany 30.05.1934 (numer weryfikacji 10427, numer kartoteki 2991). W 1937 roku otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Poznaniu ul. Marszałka Focha 119 (obecnie Głogowska). Był urzędnikiem kolejowym.
 • Kołodziejski Jan
  Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodził się 29.11.1897 w Grabowie Królewskim jako syn Feliksa i Marianny z d. Szymańskiej. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie Królewskim. W kwietniu 1914 rozpoczął naukę u mistrza budowlanego L. Radnieckiego w Strzałkowie. W czerwcu 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. 8.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 5. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Biedrusku. Z tą kompanią brał udział w odsieczy Lwowa. Podczas bitwy pod Glinną-Nawarią 20.04.1919 został ciężko ranny. Po wyjściu ze szpitala wojskowego we Lwowie wrócił do tej samej formacji. Wraz ze swoim pułkiem brał udział w walkach pod Lesznem-Rawiczem a… Czytaj więcej: Kołodziejski Jan
 • Kołacki Jan
  Jan Kołacki (1896 – 1953) Jan Kołacki urodził się 28.05.1896 r. w Marianowie (parafia Ostrowo nad Gopłem) jako syn Szczepana i Marianny z d. Śmigiel. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.16306). W składzie baonu nadgoplańskiego brał udział w walkach o Kruszwicę, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Brzozę. Następnie przydzielony do 5. Pułku Strzelców Wielkopolskich (59 pp) a następnie do 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich (17 Pułk Ułanów). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w stopniu starszego ułana w 1921 r. z 17. Pułku Ułanów. Ożenił się w 1921 r. w Gnieźnie z Anną Ulatowską (1895-1953). Od dnia 23.12.1934 był… Czytaj więcej: Kołacki Jan
 • Kapella Kazimierz
  Kazimierz Kapella (1884 – 1942) Urodził się w dniu 21.02.1884 r. w Radłowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Polowczyk. Ojciec był urzędnikiem gospodarczym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gnieźnie i Janowcu. Od 1902 należał do Towarzystwa Sokół w Gnieźnie a później w Berlinie. Od 1905 do 1907 r. służył w armii niemieckiej (54 pp). W latach 1907-1914 pracował jako urzędnik w firmie budowlanej Lerche & Nippert w Berlinie. W 1911 w Oranienburgu zawarł związek małżeński z Marią Jankow. Miał trzech synów. W sierpniu 1914 r. został zmobilizowany do armii niemieckiej (4 pp w Tylży). W wojsku niemieckim awansował… Czytaj więcej: Kapella Kazimierz