Nowości

 • Stasik Piotr
  Piotr Stasik (1899-1979) Urodził się 19 lipca w Samostrzelu (pow. wyrzyski) jako syn Bartłomieja i Michaliny Budy. Po szkole powszechnej był robotnikiem rolnym na majątku. W 1918 zdezerterował z armii pruskiej i wstąpił do kompanii chobienickiej. Walczył pod Zbąszyniem, Babimostem i Nowym Kramskiem. Po powstaniu służył w 2 pułku strzelców wielkopolskich (56 pp), a następnie – do 1939 – w 3 pułku lotniczym na poznańskiej Ławicy. Miał specjalność elektromontera. Podczas kampanii wrześniowej przedostał się do Rumunii, a od 1940 służył w lotnictwie francuskim. Po upadku Francji przedostał się do Anglii, gdzie był mechanikiem w 317 dywizjonie myśliwskim i 304 dywizjonie […]
 • Gendek Kazimierz
  Kazimierz Gendek (1887 – 1961) Kazimierz Gendek urodził się 14.02.1887 w Goraninie (pow. Gniezno) jako syn Antoniego i Marianny Skarpińskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1918 r. do 20.2.1919 r .W sformowanej Kompanii Wrzesińskiej uczestniczył przy zdobywaniu koszar, w których stacjonował niemiecki baon 46. Pułku Piechoty. Następnie brał udział w walkach powstańczych w południowo- zachodniej Wielkopolsce pod Lesznem. W 1932 został odznaczony Medalem Niepodległości. Był przodownikiem PP. W 1919 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Gertrudą Minikowską, która zmarła w 1920 r. Jego drugą zoną była Czesława (2.06.1896 – 5.02.1990). Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady […]
 • Piskorski Mieczysław
  Dawid Mieczysław Piskorski (1889 – 1947) Urodził się 1.01.1889 w Chwalibogowie jako syn Józefa i Marianny Adamczewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.2264). Służył w kompanii bezpieczeństwa Poznań. Od 5.07.1937 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Środa Wlkp. Zmarł 27.02.1947 r. Spoczywa w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej.
 • Dębowski Bolesław
  Bolesław Dębowski (1894 – ) Urodził się w dniu 26.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Michała i Wiktorii z domu Weichmann. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej. Od października 1918 r. wstąpił do tajnej wówczas organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w Poznaniu. Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako wcielony do 3. Pułku Strzelców Wlkp., przemianowanego następnie na 57. Pułk Piechoty Wlkp. Awansował do stopnia sierżanta i powierzono mu dowodzenie plutonem łączności. W wojnie z bolszewikami w dniu 15 maja 1920 r. podczas odwrotu pod Grossowem wykazał się indywidualną odwagą, ratując pułk przed poważnymi […]
 • Sikorski Florian
  Florian Sikorski (1901 – 1974) Urodził się 8.03.1901 we Wrześni jako syn Antoniego i Katarzyna z d. Pietrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.4113). Od 6.06.1935 był członkiem członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Poznań Główna. Został zweryfikowany jako powstaniec 9.07.1935 (nr weryfikacji 16204). W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Był ślusarzem. Mieszkał w Poznaniu ul. Główna 31. Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika. Zmarł 25.09.1974. Spoczywa na cmentarzu w Myśliborzu.
 • Pietrzykowski Franciszek
  Franciszek Pietrzykowski (1889-1971) Urodził się 28 stycznia 1889 w m. Wilczków (obecnie pow. sieradzki gmina Goszczanów) jako syn Pawła i Antoniny Kuraś. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako ogrodnik w Kaliszu. W 1910 został powołany do armii rosyjskiej. W 1916 trafił do niewoli niemieckiej, ale w listopadzie 1918 zbiegł i przedostał się do Poznania. Wstąpił do oddziałów powstańczych i 28 grudnia brał udział w szturmie na Prezydium Policji, a później znalazł się wśród zdobywców Ławicy. Do końca powstania walczył w rejonie Zbąszynia. Pozostał w wojsku i do 1935 służył jako podoficer administracyjny w 68 pp we Wrześni. Miał stopień sierżanta. […]
 • Zarzycki Florian
  Florian Zarzycki (1894 – 1957) Urodził się 26.02.1894 we Wrześni jako syn Romana i Józefy Karpińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany jako powstaniec 9.3.1934 (nr weryfikacyjny 9712). W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Tczewie, ul. Dworcowa 21. Był kierownikiem Komunalnej Kasy Oszczędności. Jego żoną był Stefania Żynda, z którą zawarł związek małżeński w 1927 r. w Kościerzynie. Miał z nią dwie córki: Izabelę i Barbarę. Zmarł 20.08.1957 w Szczecinie. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym we Wrześni 24.08.1957 r.
 • Kolaszewski Adam
  Adam Kolaszewski (1888 – 1954) Urodził się 1.12.1888 w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Marcjanny Zajdowicz. Podczas I wojny światowej był żołnierzem 10.kompanii 46. Infanterie-Regiment. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się 31 maja 1924 w Poznaniu ze Stanisławą Majsnerowską (1895-1927). Po śmierci żony w 1927 r. zawarł drugi związek małżeński z Heleną Żwawiak. Zmarł 8.05.1954 w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym na Naramowicach.
 • Kałążny Andrzej
  Andrzej Kałążny (1880 – 1965) Urodził się 06.11.1880 r. w Krotoszynie jako syn Stanisława i Zofii z d. Radajewskiej. W dniu 30.11.1918 r. przystąpił do Straży Ludowej w Krotoszynie. 31.12.1918 r. ochotniczo wstąpił do Baonu Krotoszyńskiego, brał udział w walkach przy wyzwoleniu Krotoszyna, następnie pod Zdunami i Borownicą. Jako kapral dowodził plutonem, który wziął do niewoli oficera niemieckiego i 3 żołnierzy. Walczył też pod Sulmierzycami. W Baonie Krotoszyńskim był do 01.03.1919 r. Od 1961 r. przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka, potem w DPS Września. Następnie przebywał w Psarach w Domu Pomocy Społecznej, gdzie zmarł. Odznaczony […]
 • Menes Michał
  Michał Menes (1897 – 1974) Urodził się 23.09.1897 w Nekli jako syn Franciszka i Wiktorii z d. Michalak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.19510). Zmarł 13.03.1974. Spoczywa na cmentarzu w Nekli.
 • Szambelański Andrzej
  Andrzej Szambelański (1875 – 1942) Urodził się 19.10.1875 w Żernikach jako syn Kazimierza i Jadwigi z d. Kaczmarek. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w I Kompanii Wrzesińskiej. W 1898 zawarł związek małżeński z Marianną Łabędzką (1881-1937). Zmarł 13.08.1942. Spoczywa na cmentarzu w Opatówku.
 • Marciniak Jan
  Jan Marciniak (1884-1942) Urodził się w Mikuszewie w dniu 9.12.1884 r. w jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Kościckiej. Podczas I wojny światowej został powołany do slużby w Armii Niemieckiej. Służył w 9. Kompanii Landwehr Infanterie Regiment nr 26 i w 1916 r. został ranny. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Podczas II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i skierowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zginął w Dachau 10.11.1942.
 • Korcz Franciszek
  Franciszek Korcz (1898 – 1991) Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był ochotnikiem Wojska Polskiego i służył w jednostce lotniczej na poznańskiej Ławicy. Ukończył kurs nauczycielski i przez krótki czas zajmował się pracą pedagogiczną. Od 1932  był mieszkańcem Gałęzewic, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Na początku okupacji został aresztowany przez hitlerowców, ale nie znaleziono dowodów na udział w […]
 • Stelmachowski Metody
  Metody Stelmachowski (1885-1927) Urodził się 14 maja we Wrześni jako syn Ksawerego – architekta, budowniczego i właściciela ziemskiego – oraz Ludwiki z Hundtów-Ośno. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu oraz studia rolnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Przed 1914 gospodarował w rodzinnym majątku w Brzozowicach na Mazowszu. W 1914 służył w armii pruskiej, a następnie szkolił ochotników Polskiej Organizacji Wojskowej (zaboru pruskiego). Na czele kompanii krzywińskiej walczył o wyzwolenie Wolsztyna. Od 1 kwietnia 1919 był starostą powiatu Poznań-Wschód, a w połowie roku otrzymał nominację na starostę rawickiego, początkowo z siedzibą w Jutrosinie. Miał duże zasługi w spolszczeniu urzędów i instytucji na ziemi […]
 • Stelmachowski Bronisław
  Bronisław Stelmachowski (1883-1940) Urodzony 17 maja we Wrześni jako syn Ksawerego i Ludwiki z Hundtów. Uczęszczał do gimnazjum w Gnieźnie, a następnie do GimnazjumMarii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1903 zdał maturę. Studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze. Pierwszy egzamin prawniczy zdał w listopadzie 1906 w Celle, a w 1908 obronił w Getyndze pracę doktorską. Po zdaniu kolejnego egzaminu w Berlinie w 1911 otworzył praktykę adwokacką w Ostrowie Wlkp. W 1916 został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmobilizowany do armii pruskiej, redagował jako oficer niemieckojęzyczne dzienniki wojenne. 20 grudnia 1918 przyjechał z Grodna na urlop i […]
 • Dembiński Franciszek
  Franciszek Dembiński (1894 – 1941) Urodził się 14.10.1894 w Pięczkowie jako syn Józefa i Józefy z d. Tomas. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w II Kompanii Średzkiej. Został lekko rany w walkach o Szubin. W 1921 ożenił się z Antoniną Bartylak z Mikuszewa. Miał z nią 5 dzieci. Mieszkali w Mikuszewie. Został aresztowany przez Gestapo 31.06.1940 r. Był więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie (od 16.08.1940), później obozu koncentracyjnego w Neuengamme (od 10.12.1940) a następnie obozu koncentracyjnego w Dachau. Zmarł 18.05.1941 w Dachau. Został pochowany na Munchen Perlacher Forst. Został upamiętniony na tablicy znajdującej się na figurze Matki Boskiej w Mikuszewie ufundowanej […]
 • Witczak Piotr
  Piotr Witczak (1898 – 1980) Urodził się w Mystkach w dniu 21.06.1898 r. jako syn Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Stankowskiej. Ochotnik – brał udział w walkach w Wrześni, Gnieźnie, Zdziechowie, Kcyni, pod Szubinem i Rynarzewem. Pionier Ziem Odzyskanych. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wówczas w Warszawie. Był majstrem wiertniczym. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/975 z dnia 28.12.1957 r. Uchwałą RP W 2/72 mianowany na podporucznika. Zmarł 05.06.1980. Spoczywa w Lipkach Wielkich. Uzupełnienia p. Andrzej Nawojczyk
 • Klejniak Jan
  Jan Klejniak (1884 – 1967) Urodził się 01.05.1884 w Gozdowie jako syn Michała i Ludwiki z d. Kwiatkowskiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w oswobadzaniu Poznania w dniach 27 i 28 grudnia na ulicy Podgórnej, Alejach Marcinkowskiego i Placu Wolności, a następnie na Łazarzu w rozbrajaniu posterunku policji obw. 9. Potem, aż do połowy lutego 1919 działał w Straży Ludowej. W 1908 roku ożenił się z Jadwigą Koszutą (1885-1920). Jego drugą żoną był Władysława Dalkowska (1887-1955). Po raz trzeci ożenił się w 1956 r. Od 12.03.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1937 odrzucono jego […]
 • Krzyżaniak Walenty
  Walenty Krzyżaniak (1889 – 1948) Walenty Krzyżaniak urodził się 14.01.1889 w Gozdowie jako syn Mikołaja i Julianny z d. Nowak. W 1914 zawarł związek małżeński z Teresą Izydorek. Dzieci: Stefania, Mieczysław, Genowefa, Telesfor, Henryk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17284). Walczył w Kompanii Wrzesińskiej. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Poznań Dębiec (data wstąpienia 04.02.1935). Został zweryfikowany jako powstaniec 22.05.1935 (nr 15057). Mieszkał w Poznaniu ul. Rydzyńska 12. Był magazynierem. W 1938 r. odrzucono jego wniosek o Medal Niepodległości. Zmarł w Poznaniu 22.01.1948. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.
 • Dziubek Jan
  Jan Dziubek (1899 – ?) Jan Dziubek urodził się 18.11.1899 w Gozdowie jako syn Walentego i Marianny z d. Wojciechowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12168). Ożenił się w 1923 roku w Gozdowie z Magdaleną Śliwczyńską (1903-1985). Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Września (data wstąpienia 01.09.1934). Został zweryfikowany jako powstaniec 19.10.1934 (nr 11520).