Nowości

 • Kapsa Leon
  Leon Kapsa
 • Antkowiak Franciszek
  Franciszek Antkowiak (1890 – 1953) Franciszek Antkowiak urodził się 19.08.1890 w Chociczy Małej jako syn Franciszka i Józefy Dąbrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu szeregowca (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9290). Zweryfikowany w dniu 22.02.1934 (nr 4978). Zmarł 03.06.1953 r. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą (1896-1975) na cmentarzu parafialnym w Żydowie.
 • Wojtaszek Jan
  Jan Wojtaszek (1894 – ) Jan Wojtaszek urodził się 25.11.1894 w miejscowości Czarny Sad (pow. Krotoszyn, gmina Koźmin) jako syn Franciszka i Marianny z d. Ratajskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich – I.487.8002). Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna. Był kołodziejem. Po wojnie był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Mieszkał w Węgierkach.
 • Weiss Franciszek
  Franciszek Weiss (1890 – 1962) Franciszek Weiss urodził się 03.04.1892 w miejscowości Karna (pow. Wolsztyn) jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Przybyła. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu wachmistrza (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7040). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Gutowie. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna, w którym pełnił funkcję wiceprezesa. Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Zmarł w 1962 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
 • Wojciechowski Franciszek
  Franciszek Wojciechowski (1897 – ?) Franciszek Wojciechowski urodził się 30.11.1897 w miejscowości Żółcz jako syn Wawrzyna i Franciszki  z d. Obruszkiewicz. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako ułan. Zweryfikowany 19.09.1934 pod numerem 12121. W 1933 r. odznaczony Medalem Niepodległości. Po wojnie członek ZBoWiD – Koło Września.
 • Wawrzyniak Feliks
  Feliks Wawrzyniak (1897 – 1985) Feliks Wawrzyniak urodził się 29.10.1897 w Siergiejewie (pow. słupecki, parafia Trąbczyn) jako syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Zielińskiej. Służył w WP w 2 Pułku Piechoty Legionów. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 został ranny w brzuch. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Mieszkał w Gutowie Małym. W sierpniu 1940 został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Następnie był więźniem obozu w Buchenwaldzie i Mittelbau-Dora. Był współpracownikiem oddziału Leona Wesołowskiego „Wichury” („Zielony Trójkąt”). Został zaprzysiężony 03.07.1945 przez L. Najrzała. Był sądzony przez WSO w Poznaniu. Na rozprawie niejawnej w więzieniu we Wrześni 25.09.1945 […]
 • Pawlak Józef
  Józef Pawlak (1894 – 1946) Syn Andrzeja Pawlaka i Józefy z domu Przybyła. Urodził się 24 marca 1894 roku w miejscowości Wszembórz (powiat Września) w Wielkopolsce. W 1908 roku ukończył Szkołę Ludową we Wszemborzu. Po ukończeniu szkoły podjął pracę jako murarz. W listopadzie 1914 został powołany do armii pruskiej, służył w 5 Kompanii 345 pułku piechoty (skonfigurowany jako związek pułków Infanterie-Regiment Leimbach-Zerener w Toruniu). Ciężko ranny w styczniu 1916 na froncie wschodnim, spędził kilka miesięcy w szpitalu, w sierpniu 1916 roku powrócił na front. W czasie Powstania Wielkopolskiego od 28 grudnia 1918 roku do 31 maja 1919 pełnił służbę w […]
 • Poturalski Józef
  Urodził się w dniu 20.08.1849 r. we Wrześni. Wstąpił do seminarium w Poznaniu w 1871 r.
 • Przysiuda Wojciech
  Urodził się w Mikuszewie w dniu 8.04.1900 r. jako syn Kacpra i Franciszki z domu Marciniak
 • Grześkowiak Kazimierz
  Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. Wraz z Kompanią w dniu 28.12.1918 r. wyruszył do Wrześni w celu zajęcia koszar wojskowych. Następnie wraz z oddziałem odbył szlak bojowy przez Strzałkowo, Żydowo, Witkowo, Trzemeszno, Mogilno, Inowrocław i Szubin. Brał udział w potyczkach aż do zakończenia powstania. Zdemobilizowany w stopniu bombardiera. Był z […]
 • Nawrocki Stanisław
  Stanisław Nawrocki (1889-1970) Urodził się 18 września w Nowym Folwarku jako syn rolnika Andrzeja i Agnieszki Chojnackiej. W 1904 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Nowym Folwarku. W 1909 wyjechał w celach zarobkowych do Nadrenii, gdzie do sierpnia 1914 pracował jako górnik w kopalni Arenberg. Na początku wojny został powołany do armii niemieckiej i wcielony do 8 pułku artylerii pieszej w Metzu, z którym brał udział w walkach na froncie zachodnim i południowym. Uczestniczył jako żołnierz w powstaniu wielkopolskim, a w 1920, po przeszkoleniu w Wieleniu nad Notecią, został funkcjonariuszem Straży Celnej i był strażnikiem na granicy polsko-gdańskiej. Od 1926 pracował […]
 • Szymkowiak Jan
  Jan Szymkowiak (1897 – 1958) Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier. Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039). W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Psarach Polskich. Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich  – Koło Września. Zmarł w Psarach Polskich 05.01.1958 r.
 • Sobczak Kazimierz
  Kazimierz Sobczak (1899 – 1971) Urodził się w dniu 26.02.1899 r. w Nekli jako syn Ignacego i Józefy z domu Królak. W Nekli ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W 1907 r. brał udział w strajku szkolnym w Bierzglinku. Jako żołnierz pruski zdezerterował z bronią w ręku i wstąpił w dniu 19.01.1919 r. ochotniczo do wrzesińskiego oddziału powstańczego pod dowództwem Alojzego Nowaka. W składzie 2 Kompanii Batalionu Wrzesińskiego brał udział w walkach powstańczych na odcinku Kcynia – Nakło. W walkach pod Szczepicami został lekko ranny w głowę i prawą nogę. Po wyleczeniu w początku lutego skierowany został do oddziałów powstańczych na […]
 • Olejniczak Bronisław
  Bronisław Olejniczak (1891 – 1956) Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej. W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Zmarł 30.04.1956 w Psarach Małych.
 • Sierszulski Antoni
  Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 odbywał służbę wojskową w 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70. Pułk Piechoty w Pleszewie). Ukończył dwuletnie studium nauczycielskie i objął w sierpniu 1922 r. posadę nauczyciela w Szemborowie a następnie Mikuszewie, gdzie pracował do września 1939 r. W czasie okupacji został aresztowany, lecz zwolniony i […]
 • Skaba Monika
  Monika Skaba (1901 – 1983) Monika Gorażdża urodziła się w Niewiadomiu (pow. rybnicki) 05.05.1901 r. jako córka Franciszka i Franciszki. Wyszła za mąz za Mikołaja skabę. Mieszkała w Obłaczkowie. Rodzina został w czasie wojny wysiedlona do GG. Należała do ZBoWiD – Koło Września. Zmarła 07.10.1983 i pochowana jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.
 • Spychała Antoni
  Antoni Spychała (1889 – ) Antoni Spychała urodził się 01.01.1889 w Sokołowie jako syn Michał i Marianny z d. Dembickiej. W powstaniu walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. W 1910 zawarł związek małżeński z Weroniką Kotecką. Mieszkali w Bierzglinku. Po II wojnie światowej był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.
 • Smoczyński Piotr
  Piotr Smoczyński (1899 -1962) Piotr Smoczyński urodził się 27.06.1899 r. w Gąsiorowie (pow. Jarocin) jako syn Jakuba i Anastazji Durczak. Od 28.12.1918 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach oddziałów Powstańców Wlkp. na terenie Jarocina, Miejskiej Górki, Krotoszyna, Rawicza. Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 19.09.1934 (nr 11965). Mieszkał we Wrześni. Był  mistrzem szczotkarsko-koszykarskim. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06. Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Zmarł we Wrześni w 1962 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.
 • Stanisławski Władysław
  Urodził się w dniu 23.06.1900 r. w Białobrzegu koło Pyzdr jako syn Jana Nepomucena i Apolonii z domu Przepióra.
 • Rewers Franciszek
  Urodził się 18.01.1899 r. w Kornatach jako syn Piotra i Józefy z domu Zielińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W dniu 1.06.1917 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Służył w 258. Kompanii Sanitarnej w Poznaniu. Po przeszkoleniu jako sanitariusz został wysłany na front zachodni, do 258. Szpitala Polowego. Od 1918 r. był przeszkolony jako dyplomowany pielęgniarz. W listopadzie 1918 r. zbiegł z wojska i przebywał u rodziców. Z dniem 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do szpitala wojskowego w Poznaniu. Następnego dnia został wysłany do Gniezna a stamtąd do Wągrowca i dalej do Szubina i Rynarzewa. Jako pielęgniarz pracował […]