Nowości

 • Pęczkowski Jan
  Jan Pęczkowski (1900 – 1969) Urodził się 30.07.1900 w Górkach Dąbskich (obecnie gmina Kcynia) jako syn Jana i Wiktorii z d. Wojtkowiak. Brał udział przy zajmowaniu koszar i gmachów we Wrześni, w wyzwalaniu Witkowa oraz w walkach o Zdziechowę, Szubin i Kcynię. Po zakończeniu walk powstańczych wcielony do WP pełnił służbę do 1921r. W okresie międzywojennym pracował jako stolarz u Czesława Kozłowicza we Wrześni, później otworzył własny warsztat usługowy. W czasie okupacji pracował przymusowo w Orzechowie w fabryce sklejek oraz skrzyń, aż do Po wojnie ponownie prowadził warsztat usługowy. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia […]
 • Krenz Franciszek
  Franciszek Krenz (1889 – 1938) Urodził się 28.10.1889r. w Powidzu. Jego rodzicami byli Augustyn (1862-1919) i Marianna z d. Wolna (1868-1937). Przed I wojną pracował jako górnik w Westfalii. Kiedy przebywał na urlopie u rodziny w Witkowie, wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Zaciągnął się do Kompanii Witkowskiej pod dowództwem Knasta. Brał udział w przejęciu szkoły na ul. Poznańskiej w Witkowie, a następnie w eskortowaniu żołnierzy niemieckich do Gniezna. W okresie międzywojennym wyjechał do pracy w kopalni we Francji. W połowie lat 30-tych powrócił do Witkowa. Po sprzedaniu domu nabył ziemię w Szczytnikach Czerniejewskich, gdzie zamieszkał. Zmarł w 1938r. i został pochowany na […]
 • Ogrodowczyk Franciszek
  Franciszek Ogrodowczyk (1900 – 1969) Urodził się 28.08.1900 w Westenfeld lub Wattenscheid (Niemcy) jako syn Wincentego i Wiktorii z d. Kuśnierek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. W 1930 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Heleną Dolatą. Mieszkali w Poznaniu ul. M. Mottego 3/14. Pracował jako technik, nadzorca robót melioracyjnych. W listopadzie 1932 r. rozpoczął naukę w szkole policyjnej w Mostach Wielkich koło Lwowa. W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Kozienicach. Był posterunkowym PP. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.956 z […]
 • Ogrodowczyk Józef
  Józef Ogrodowczyk (1898 – ?) Urodził się 3.01.1898 w Leithe (Niemcy) jako syn Wincentego i Wiktorii z d. Kuśnierek. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Od 27.12.1918 do 18.02.1919 w miejscowościach Września i Gniezno, pod dowództwem Nowaka. Po zakończeniu Powstania Wlkp. odbył służbę wojskową i jako żołnierz zawodowy pełnił ją do 1939 w 58 Pułku Piechoty oraz w Prokuraturze Wojskowej nr VII w Poznaniu. W 1933 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Elwirą Simińską. Mieli syna Konstantego. Podczas okupacji niemieckiej pracował na poczcie w Poznaniu jako pracownik fizyczny. W 1945 wyjechał do Skwierzyny gdzie pracował w Nadleśnictwie Skwierzyna. Dnia 01.01.1963 […]
 • Janiszewski Jan
  Jan Janiszewski (1897 – 1954) Jan Janiszewski urodził się 02.06.1897 w Gorzycach (gmina Miłosław) jako syn Franciszka i Stanisławy z d. Kaczmarek. Ożenił się ze Stanisławą Sobczak. W roku 1932 odznaczony został Medalem Niepodległości. Był strażnikiem granicznym. Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Zmarł we Wrześni 31.01.1954 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.
 • Nowicki Jan
  Jan Nowicki (1889 – ?) Urodził się 8.01.1889 w Kołaczkowie jako syn Antoniego i Antoniny z d. Wróblewskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Walczył w Kompanii Żnińskiej pod dowództwem por. Rydlewskiego o Żnin, Szubin, Rynarzewo, Paterek. Brał udział w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostawał w czynnej służbie w W.P. do 25.04.1919. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Od 15.11.1934 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Rogowie. Był posterunkowym PP. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.954 z dnia 1957-12-06.
 • Niezgódka Józef
  Józef Niezgódka (1893 – 1942) Urodził się w 14.01.1893 w Gorazdowie jako syn Franciszka i Józefy z d. Nowak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany 15.01.1934 (numer weryfikacji (8596). Mieszkał w Lesznie ul. Leszczyńskich 29. Był kupcem. Został odznaczony Medalem Niepodległości. Zginął w Oświęcimiu 8.09.1942.
 • Melewski Teodor
  Teodor Melewski (1900 – 1971) Urodził się 1.11.1900 w Starkówcu Piątkowskim (niem. Pontkau) jako syn Michała i Jadwigi z d. Stefaniak. Wstąpił jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej. Brał czynny udział z bronią w ręku w walkach przeciwko Niemcom przy wyzwoleniu Witkowa, Gniezna, Szubina, Budzynia, Następnie został przydzielony do 9 baterii zapasowej 14 pap. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Z WP został zwolniony w dniu 05.12.1921 r. w stopniu plutonowego. W 1925 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Janiną Chojnacką. Od 2.10.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Czwartacy w Poznaniu. Zweryfikowany został 9.01.1936 (numer weryfikacji […]
 • Mroczkowski Lucjan Ludwik
  Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Był organizatorem drużyn powstańczych w powiecie wolsztyńskim. Jako dowódca komp. brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 3.01.1919 r. do 12.02.1919 r. w ramach Baon „Wolsztyn”, w walkach o m. Rakoniewice, Wolsztyn, Kopanica i Kargowa. Został ranny w walkach o Kopanicę w dniu 12.02.1919 […]
 • Nowacki Jan
  Jan Nowacki (1889 – ?) Jan Nowacki urodził się 24.05.1889 w miejscowości Gutenpaaren (Niemcy) jako syn Wojciecha i Weroniki Błoszyk. W 1916 r. zawarł związek małżeński. Miał pięcioro dzieci: Antoniego, Jadwigę, Franciszka, Kazimierza, Henryka i Jana. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.760) w drużynie powstańców z Obry. Następnie został wcielony do 11. Kompanii 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich (62 pp). Zdemobilizowany w 1919 r. stopniu starszego szeregowego. W 1939 roku należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna. Był kolejarzem. Mieszkał w Strzałkowie na ul. Powidzkiej 10.
 • Nowicki Marceli
  Marceli Nowicki (1894 – 1968) Marceli Nowicki urodził się 06.12.1894 r. w Gorazdowie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Nowaczyk. W 1909 r. ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę ogrodnictwa w Dreźnie. W 1914 r. został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Jako ochotnik wstąpił w szeregi Kompanii Wrzesińskiej. Uczestniczył w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Mącznikami, Rogowem, Żninem i Szubinem pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego i porucznika Alojzego Nowaka. Dnia 03.02.1919 przeniesiony został do 1. Pułku Ułanów Wlkp. pod dowództwo pułkownika Pajewskiego, gdzie pozostał do 1939 w stopniu chorążego zawodowego. […]
 • Szcześniak Kazimierz
  Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Podczas I wojny światowej (od 11.10.1914 r.) zmobilizowany został do armii niemieckiej. Wcielony został do 7. Kompanii Landwehr Infanterie Regiment nr 19 i jako podoficer w 1915 r. a oficer (Leutnant d. R.) w 1918 r. walczył przede wszystkim na froncie […]
 • Czyż Stanisław
  Stanisław Czyż (1894 – 1967) Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz. Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w walkach pod Nakłem, Szubinem, Rynarzewem). Następnie z 58 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nadany przez Naczelnego Wodza dnia 14.10.1920 r.). Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. W 1925 r. ożenił się z Józefą Deska. Z zawodu był piekarzem. Mieszkał w Nekli. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r. Zmarł 27.11.1967 w Starczanowie. Spoczywa na cmentarzu w Nekli.
 • Majewski Andrzej
  Andrzej Majewski (1895 – 1954) Urodził się 22.11.1895 w Bierzglinie jako syn Józefa i Cecylii z d. Mikołajczak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. W 1921 r. w Szemborowie zawarł związek małżeński z Antoniną Popek. Miał dwóch synów: Jana i Edwarda i córkę Wiktorię. Od 17.02.1936 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkał wtedy w Kruczu p. Czarnków. W 1938 starał się Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Po wojnie mieszkał w Siedlisku (gmina Trzcianka). Prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 27.12.1954. Spoczywa na cmentarzu w Trzciance.
 • Marszał Władysław
  Władysław Marszał (1896 – 1978) Urodził się 3.09.1896 w Świątnikach Małych (pow. Gniezno) jako syn Michała i Wiktorii z d. Szydlarskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej odbył jednoroczne przeszkolenie rolnicze we Wrześni. Mieszkał w Otocznej. W kwietniu 1917 r. został powołany do armii niemieckiej i wysłany na front francuski. W październiku 1918 dostał urlop i do wojska już nie wrócił. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w II Kompanii Wrzesińskiej pod Zdziechową, Szubinem. Podczas walki o Szubin 8.01.1919 został ranny odłamkiem szrapnela w prawe ramię. Wieczorem został przewieziony wraz z innymi rannymi do szpitala w Szubinie. Następnego dnia zostali przetransportowani do […]
 • Matuszak Bronisław
  Bronisław Matuszak (1899 – ?) Urodził się 13.10.1899 w Bystrzycy (pow. Mogilno) jako syn Antoniego i Teofili z d. Zawierucha. W latach 1906 – 1913 uczęszczał do szkoły powszechnej w Trzemesznie. W 1917 r. został powołany do armii niemieckiej i przydzielony do 6. Pułku grenadierów w Poznaniu. Wiosną 1918 został wysłany na front francuski. W maju 1918 został ranny i przebywał w szpitalu wojskowym w Marle we Francji. Po wyzdrowieniu wrócił ponownie na front. W październiku został ponownie ranny i wysłany do szpitala w Bawarii. Otrzymał urlop, z którego już do wojska nie wrócił. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Brał […]
 • Mühlnickel Józef
  Józef Mühlnickel (1897 – ?) Urodził się w dniu 26.02.1897 r. w Nekli jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Lepczyk. Rodzice wzięli ślub w nekielskim kościele w 1893 r. Z małżeństwa w Nekli urodził się poza Józefem syn Wacław, także powstaniec wielkopolski. Pozostałe dzieci urodziły sie po przeprowadzce do Poznania na Wildę, która nastąpiła w 1898 r. Józef uczęszczał do szkoły ludowej w Poznaniu, a następnie uczył się ślusarstwa w warsztatach kolejowych, gdzie pracował do rozpoczęcia I wojny światowej. W dniu 16.12.1914 r. powołany został do niemieckiego wojska. Został wysłany do Döberitz w celu szkolenia w obsłudze dział jako […]
 • Michalski Ludwik
  Ludwik Michalski (1891 – 1959) Urodził się 08.08.1891 roku w Chociczy Wielkiej (Września) jako syn Jana i Antoniny z d. Heyduczak. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 roku do powstańczego batalionu wrzesińskiego, z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem i późniejszych walkach o linię Noteci – do 20.02.1919 roku. Następnie ze względu na nadwyrężone zdrowie, przekazany do Straży Ludowej, z której został zwolniony w końcu marca 1919. Od 26.02.1935 roku członek Związku Weteranów Powstań Narodowych RP. Mieszkał wtedy w Nadarzycach. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Uchwałą Rady Państwa nr 02.26-0.51. z dnia 1958-02-26 odznaczony […]
 • Mroczkowski Aleksander Jan
  Aleksander Jan Mroczkowski (1893 – 1933) Urodził się w dniu 18.06.1893 r. w Nowej Wsi Królewskiej jako syn kierownika szkoły Władysława i Marty z domu Paszkiewicz. Po ukończeniu gimnazjum w Gnieźnie naukę kontynuował w Seminarium Nauczycielskim w Rawiczu. W 1914 r. jako ochotnik służył w Armii Niemieckiej. W stopniu Vizefeldwebela w 11. Kompanii Infanterie-Regiment nr 333 w 1916 r. został lekko ranny, a w 1918 r. w wyniku wypadku doznał skaleczenia. Jego oddział, w którym pelnił funkcję łącznościowca, walczył na froncie rumuńskim. Powrócił do domu w grudniu 1918 r. i wstąpił do 2. Pułku Strzelców Wlkp. W czerwcu 1919 r. […]
 • Wietrzyński Ignacy
  Ignacy Wietrzyński (1892-1980) Urodził się 1.02.1892 w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn kowala Antoniego i Marcjanny Niedzielskiej. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Kaczanowie, a następnie gimnazjum w Lesznie, gdzie zdobył zawód technika melioranta. Od 1912 odbywał służbę w armii pruskiej, kończąc ją w stopniu sierżanta. Był żołnierzem wojny 1914-1918. Od 1918 mieszkał w Borzykowie. W okresie listopad-grudzień 1918 był organizatorem i dowódcą borzykowskiej kompanii Straży i Bezpieczeństwa. W okresie walk zbrojnych dowodził 2 kompanią batalionu wrzesińskiego. Dnia 31.12.1918 r. brał udział w walce o Zdziechowę pod Gnieznem, gdzie kwaterował sztab pułku i batalion piechoty. Przyczynił się w dużej mierze […]