Ziętek Konstanty

Konstanty Ziętek (1897 – 1974)

Konstanty Ziętek urodził się 16.02.1897 w Zielińcu jako syn Franciszka i Marianny z d. Szykownej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w przejęciu koszar w Gnieźnie, w walkach o Zdziechowę, Świątniki, Sokolniki, Młynkowo oraz Nakło z kompanią Szalińskiego. Dnia 03.02.1919 r. wcielony został do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (55 pp).

Po wojnie był w Nakle radnym Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej. Był założycielem Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej oraz założycielem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Nakło.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.974 z dnia 1957-12-28.

Uchwałą W 33/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 17.09.1974. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Nakle.

Konstanty Ziętek - cmentarz parafialny w Nakle
Konstanty Ziętek – cmentarz parafialny w Nakle