Centralne Archiwum Wojskowe

Materiały, które udostępnił p. Tomasz Poniewierka znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie w zespole Samodzielny Referat Informacyjny DOK nr VII Poznań (syg. I.371.7/A. 48), zawierają korespondencję Komitetu Powiatowego do badań nad historią Powstania Wielkopolskiego z Towarzystwem do badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Referatem Historycznym przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr VII w latach 1927-1931, w tym listę 103 osób, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim lub w ruchu wolności na Pomorzu lub w ekspedycjach do Małopolski 1918/19 (Raport z 13.11.1927 r.).