Cieślak Antoni

Antoni Cieślak (1900 – 1961)

Urodził się w dniu 19.05.1900 r. w Słomowie jako syn Antoniego i Rozalii z domu Lewandowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w 2. Kompanii Wrzesińskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

Mieszkał we Wrześni.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72.

Został zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w Poznaniu w dniu 7.11.1935 r. pod nr 17161. Należał do Koła Września tego Związku.

Zmarł w dniu 6.05.1961 r. w Grudziądzu.