Weiss Franciszek

Franciszek Weiss (1890 – 1962) Franciszek Weiss urodził się 03.04.1892 w miejscowości Karna (pow. Wolsztyn) jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Przybyła. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu wachmistrza (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7040). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Gutowie. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców […]

Skaba Monika

Monika Skaba (1901 – 1983) Monika Gorażdża urodziła się w Niewiadomiu (pow. rybnicki) 05.05.1901 r. jako córka Franciszka i Franciszki. Wyszła za mąż za Mikołaja Skabę. Mieszkała w Obłaczkowie. Rodzina został w czasie wojny wysiedlona do GG. Należała do ZBoWiD – Koło Września. Zmarła 07.10.1983 i pochowana jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Janiszewski Stanisław

Stanisław Janiszewski (1884-1939) Stanisław Janiszewski urodził się 30.04.1884 we Wrześni jako syn Marcelego i Katarzyny z d. Balcerkiewicz.W 1914 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Pelagią Jaworską córką wrzesińskiego fabrykanta Franciszka Jaworskiego. Był członkiem Straży Ludowej w Kostrzynie. Należał do kostrzyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Rozstrzelany przez hitlerowskiego okupanta 04.11.1939 w lesie pod miejscowością Węgierskie. […]

Szymański Ignacy

Ignacy Szymański (1901-1996) Ignacy Szymański urodził się 03.07.1901 w Broniszewie jako syn Franciszka i Wiktorii z d. Danielewicz. Dnia 27 grudnia 1918 r. jako ochotnik zgłosił się we Wrześni do formującej się kompanii wrzesińskiej. Następnie pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego, brał udział w walkach przeciwko Niemcom na odcinku Gniezno, Kcynia, Zbąszyń. Po zakończeniu Powstania Wlkp. został […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1892 – 1957) Józef Olejniczak urodził się 27.01.1892 w Biechowie jako syn Tomasza i Agnieszki z d. Roy. Wstąpił jako ochotnik dnia 6 stycznia 1919 r. do 1. kompanii kostrzyńskiej i brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zbąszyniem, Rawiczem, Rynarzewem, Gołańczem pod dowództwem sierż. Stanisława Małeckiego i por. Rau. […]

Tabaka Stanisław

Stanisław Tabaka (1899 – 1972) Stanisław Tabaka urodził się 29.10.1899 w Psarach Polskich jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Górskiej. Jako ochotnik wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych we Wrześni. Walczył pod Zdziechową, Mątwami i Żninem. Zwolniony z wojska w 1922 r. w stopniu kaprala. Zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 (nr 13542). Mieszkał wtedy w […]

Szymański Wincenty

Wincenty Szymański (1896-1968) Wincenty Szymański urodził się 16.07.1896 w Chociczy Wielkiej jako syn Ludwika i Józefy z d. Czelusta. Brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zdziechową, Szubinem, Chodzieżą, Margoninem pod dowództwem por. Nowaka. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.17.-0.1046 z dnia 1958-12-17. Członek ZBoWiD Koło w Kostrzynie. Zmarł […]

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Strzelczyk Franciszek

Franciszek Strzelczyk (1897-1966) Franciszek Strzelczyk urodził się 29.09.1897 we Wrześni jako syn Szczepana i Agnieszki z d. Koralewskiej. Od 1916 zatrudniony był na kolejce wąskotorowej, ale rok później został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim. W listopadzie 1918 zdezerterował i po przybyciu do Wrześni zgłosił się na ochotnika do […]

Waszak Telesfor

Telesfor Waszak (1898 – ) Telesfor Waszak urodził się 05.01.1898 w Kołaczkowie jako syn Piotra i Wiktorii z d. Urbaniak. W okresie od 27.12.1918 r. do 20.01.1919 r. przebywał w oddziałach powstańczych w Poznaniu, do których przyłączył się ochotniczo po powrocie z wojny światowej. W czasie od 21.01.1919 r. do 20.02.1919 r. w składzie Batalionu […]