Kołtoniak Stefan

Stefan Kołtoniak (1897 – 1965) Urodził się 13.07.1897 r. w Żabnie (powiat śremski) jako syn Antoniego i Marianny Gimzickiej. Na początku wielkiej wojny został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim. W czasie wybuchu powstania znalazł się w Wielkopolsce. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a następnie wrócił do rodziców do Żabna […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o linię Noteci – do końca stycznia 1919. Dalej brał udział w […]

Szyfter Stanisław

Stanisław Szyfter (1868-1948) Powstaniec wielkopolski, działacz społeczny. Urodzony 02.05.1868 r. w Stęszewie jako syn kupca Piotra i Marii Wejchan. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Przez kilkadziesiąt lat, z przerwą na jednoroczną służbę w artylerii pruskiej, był administratorem dóbr w różnych majątkach wielkopolskich. W 1918 zgłosił się do służby pozaliniowej w powstaniu, mając już skończone […]

Woźniak Józef

Józef Woźniak (1896 – 1978) Józef Woźniak urodził się 04.02.1896 w Słomowie. Był synem Antoniego i Balbiny z d. Kosmala. Ukończył 4-klasową szkołę podstawową w Słomowie. Następnie uczęszczał do szkoły dokształcającej we Wrześni, jednocześnie ucząc się zawodu krawca u mistrza krawieckiego. Po ukończeniu nauki pracował w swoim zawodzie jako czeladnik. W 1916 r. powołany został […]

Woźniak Franciszek

Franciszek Woźniak (1892-1958) Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Skokach (pow. wągrowiecki) jako syn Józefa i Apolonii Szelągiewicz. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Skokach, a następnie terminował jako malarz pokojowy w Murowanej Goślinie. W 1912 został powołany do służby w armii niemieckiej i zwolniony do cywila 4 grudnia 1918. 27 grudnia zgłosił akces do […]

Grześkowiak Leon

Leon Grześkowiak (1900-1975) Urodził się w dniu 6.03.1900 r. w Jarosławcu powiat Środa Wlkp. jako syn Jana i Elżbiety z domu Zajdowicz. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 6.01.1919 r. do 27.01.1919 r. pod Szubinem w Kompanii Miłosławskiej pod dowództwem ppor. Nowaka. Następnie przeszedł do kompanii łączności w […]

Witczak Józef

Józef Witczak (1897-1940) Urodził się 19.03.1897 we Wrześni jako syn spichrzowego Wawrzyna i Marianny Plewy. W czasie wojny 1914-1918 został zmobilizowany do armii pruskiej. W grudniu 1918 zgłosił się ochotniczo do wrzesińskiej kompanii powstańczej i walczył na froncie północnym. Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie w WP w 4. pułku Strzelców Wielkopolskich (58 pp), a […]

Sierszuła Wacław

Wacław Sierszuła (1897 – 1971) Wacław Sierszuła urodził się w Jarocinie 19.09.1897 jako syn Józefa i Józefy z d. Bilskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii jarocińskiej. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. W 1929 we Wrześni zawarł związek małżeński z Janiną Janiszewską (1895-1965). Był mistrzem malarskim. Przed i w czasie wojny swój zakład […]