Owczarzak Stanisław

Stanisław Owczarzak (1887 – 1953) Urodził się 01.05.1887 w miejscowości Sobiesiernie (pow. wrzesiński) jako syn Teofila i Konstancji z d. Półtorak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Stopień wojskowy – starszy marynarz. W 1912 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Melanią Konieczną. W 1913 r. urodziła się córka Irena.Od 20.11.1935 r. był członkiem Związku Weteranów […]

Owczarzak Stanisław

Stanisław Owczarzak (1889 – 1946) Urodził się 30.09.1889 we Wrześni (Zawodzie) jako syn Marianny Owczarzak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany 19.09.1934 r. (numer kartoteki 4384, numer Ref. Hist. 5134). Uczestniczył w oswobodzeniu Wrześni i Gniezna. W 1927 r. mieszkał we Wrześni ul. Zamkowa 27. W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek […]

Miernik Florian

Florian Miernik (1904 – 1964) Urodził się 9.04.1904 we Wrześni jako syn Marcina i Marianny z d. Wietrzyńskiej. W okresie przygotowawczym do Powstania Wielkopolskiego należał do skautów w drużynie im. Kazimierza Wielkiego, która współdziałała z organizatorami powstania na tym terenie. Wraz z innymi harcerzami brał udział w patrolach, działaniach rozpoznawczych, organizacji poczty i łączności. W […]

Paluszkiewicz Stanisław

Stanisław Paluszkiewicz (1888 – 1955) Urodził się 1.04.1888 w miejscowości Węgierskie (gmina Kostrzyn) jako syn Antoniego i Marianny z d. Deutsch. W czasie Powstania Wielkopolskiego pełnił służbę patrolową w Poznaniu. W 1920 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Suszczyńską. Ich dzieci to: Urszula (1921), Stanisław (1922), Irena (1925). W 1927 r. mieszkał we Wrześni ul. […]

Nowak Bronisław

Bronisław Nowak (1900 – 1927) Urodził się 1.07.1900 we Wrześni jako syn Wojciecha i Weroniki z d. Jaworskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkoplskim. Służył w kompanii ckm, której dowódcą był por. Trawiński. Uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego we Wrześni oraz w walkach pod Zdziechową i Gnieznem, Strzelnem, Mogilnem, Inowrocławiem, Szubinem, Paterkiem, Rynarzewem. Brał udział w […]

Miernik Adam

Adam Miernik (1900 – ?) Urodził się 23.11.1900 we Wrześni jako syn Marcina i Marianny z d. Wietrzyńskiej. Brał udział w powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Uczestniczył w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Jego wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Inowrocławiu ul. […]

Kryszak (Krysiak) Kazimierz

Kazimierz Kryszak (Krysiak) (1896 – ?) Urodził się 28.II.1896 r. w Goniczkach jako syn Jakuba i Katarzyny z d. Kobus. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w rozbrojeniu garnizonu we Wrześni, oswobodzeniu Witkowa, potyczce pod Zdziechową, w walkach o Inowrocław, Strzelno i Mogilno. Służył najpierw w Straży Celnej a […]

Kopczyński Józef

Józef Kopczyński (1880 – 1941) Urodził się 12.02.1880 w Kaczanowie jako syn Bartłomieja i Katarzyny z d. Kosmala. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w walkach o Szubin i Rynarzewo. W 1909 w Kaczanowie zawarł związek małżeński z Wiktorią Lisek. W 1932 ożenił się po raz drugi. Poślubił wtedy […]

Koczorowski Wojciech

Wojciech Koczorowski (1896 – 1927) Urodził się 3.04.1896 r. we Wrześni jako syn Wincentego i Tekli z d. Rubach. Brał udział w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin. 8.01.1919 dostał się do niemieckiej niewoli. W 1927 r. mieszkał we Wrześni na ul. Podgórnej. Był sekretarzem adwokackim. Należał do Związku Strzeleckiego, do Towarzystwa Powstańców  […]

Grobelniak Ignacy

Ignacy Grobelniak (1898 – 1942) Urodził się 13.07.1898 r. w Bieganowie jako syn Marcina i Michaliny z d. Kardasz. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej w Chociczy Wielkiej. W 1916 r. został wcielony do armii pruskiej. W czasie działań wojennych był dwa razy ranny. W listopadzie 1918 przebywał w szpitalu. Po […]