Wolniewicz Adam

Adam Wolniewicz (1895 – 1919) Adam Wolniewicz urodził się 16.12.1895 w Winiarach k. Gniezna jako syn Sylwestra i Katarzyny z d. Jurek. Jako starszy szeregowy we Wrzesińskim Batalionie Powstańczym brał udział w potyczce pod Zdziechową Uczestniczył w wyprawie Wiewiórowskiego na Szubin. Walka o to miasto 08.01.1919 zakończyła się niepowodzeniem, a ciężko ranny podczas walk dowódca […]

Antkowiak Franciszek

Franciszek Antkowiak (1890 – 1953) Franciszek Antkowiak urodził się 19.08.1890 w Chociczy Małej jako syn Franciszka i Józefy Dąbrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu szeregowca (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9290). Zweryfikowany w dniu 22.02.1934 (nr 4978). Zmarł 03.06.1953 r. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą (1896-1975) na cmentarzu parafialnym w Żydowie.

Wojtaszek Jan

Jan Wojtaszek (1894 – ) Jan Wojtaszek urodził się 25.11.1894 w miejscowości Czarny Sad (pow. Krotoszyn, gmina Koźmin) jako syn Franciszka i Marianny z d. Ratajskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich – I.487.8002). Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna. Był kołodziejem. Po wojnie […]

Weiss Franciszek

Franciszek Weiss (1890 – 1962) Franciszek Weiss urodził się 03.04.1892 w miejscowości Karna (pow. Wolsztyn) jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Przybyła. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu wachmistrza (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7040). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Gutowie. Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców […]

Wojciechowski Franciszek

Franciszek Wojciechowski (1897 – ?) Franciszek Wojciechowski urodził się 30.11.1897 w miejscowości Żółcz jako syn Wawrzyna i Franciszki  z d. Obruszkiewicz. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako ułan. Zweryfikowany 19.09.1934 pod numerem 12121. W 1933 r. odznaczony Medalem Niepodległości. Po wojnie członek ZBoWiD – Koło Września.

Wawrzyniak Feliks

Feliks Wawrzyniak (1897 – 1985) Feliks Wawrzyniak urodził się 29.10.1897 w Siergiejewie (pow. słupecki, parafia Trąbczyn) jako syn Wawrzyńca i Franciszki z d. Zielińskiej. Służył w WP w 2 Pułku Piechoty Legionów. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W 1919 został ranny w brzuch. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Żonaty, ojciec 2 dzieci. Mieszkał w Gutowie Małym. W […]

Pawlak Józef

Józef Pawlak (1894 – 1946) Syn Andrzeja Pawlaka i Józefy z domu Przybyła. Urodził się 24 marca 1894 roku w miejscowości Wszembórz (powiat Września) w Wielkopolsce. W 1908 roku ukończył Szkołę Ludową we Wszemborzu. Po ukończeniu szkoły podjął pracę jako murarz. W listopadzie 1914 został powołany do armii pruskiej, służył w 5 Kompanii 345 pułku […]

Nawrocki Stanisław

Stanisław Nawrocki (1889-1970) Urodził się 18 września w Nowym Folwarku jako syn rolnika Andrzeja i Agnieszki Chojnackiej. W 1904 ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Nowym Folwarku. W 1909 wyjechał w celach zarobkowych do Nadrenii, gdzie do sierpnia 1914 pracował jako górnik w kopalni Arenberg. Na początku wojny został powołany do armii niemieckiej i wcielony do […]

Szymkowiak Jan

Jan Szymkowiak (1897 – 1958) Jan Szymkowiak urodził się w Słomowie 16.08.1897 jako syn Antoniego i Magdaleny z d. Zielińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.6248) jako kanonier. Zweryfikowany przez ZG ZPW dnia 19.09.1934 (nr 12039). W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Psarach Polskich. Po wojnie […]