Jakubowski Wacław

Wacław Jakubowski (1898 – 1964) Urodził się 7.09.1898 w Sokolnikach jako syn Ludwika i Franciszki z d. Michalskiej.Został zweryfikowany jako powstaniec 19.09.1934 należał do Koła Opławiec pow. Bydgoszcz (numer weryfikacyjny 11592). Starał się o Medal Niepodległości, jednak jego wniosek został w 1938 r. odrzucony. Był drogomistrzem. Mieszkał w miejscowości Opławiec pow. Bydgoszcz. Zmarł 8.09.1964 w […]

Korcz Franciszek

Franciszek Korcz (1898 – 1991) Urodził się 25.08.1898 w Nowej Wsi Królewskiej jako syn Antoniego i Franciszki z d. Wawrzyniak. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego i brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w dalszych walkach. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co pod koniec życia został udekorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. W latach 20. był […]

Kozielczyk Jan

Jan Kozielczyk (1898 – 1973) Jan Kozielczyk urodził się 29.09.1898 w Niesłabinie (pow. Śrem) jako syn Walentego i Marianny z d. Stachowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.16874). Stopień wojskowy – ułan. Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Borzykowo 03.10.1936 r. Zweryfikowany powstaniec z dnia 26.11.1936 (nr […]

Przybylski Szczepan

Szczepan Przybylski (1899 – 1940) Urodził się 15 grudnia 1899 we Wrześni, syn Wawrzyna i Katarzyny Marciniak. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w latach 1906 – 1914 we Wrześni i Czekuszewie. W powstaniu wielkopolskim walczył pod Lesznem. Uczestnik wojny polsko bolszewickiej najpierw w 1 pułku strzelców wielkopolskich, a później w składzie 7 kompani 55 pułk piechoty […]

Szreybrowski Mieczysław Wincenty

Mieczysław Wincenty Szreybrowski (1896-1930) Urodził się 23.12.1896 w Opolu w rodzinie kupieckiej jako syn Mariana Wacława i Marii z Gomerskich. Po przeniesieniu się rodziny do Poznania był uczniem Gimnazjum Marii Magdaleny i należał do skautingu. W latach 1915-1917 służył w pruskim 73 pp w Hanowerze. Odniósł ciężkie rany i leczył się w Poznaniu. W okresie […]

Krasicki Kazimierz

Kazimierz Karsicki (1899 – 1964) Kazimierz Krasicki urodził się 28.06.1899 w Gozdowie-Młyn (pow. Września) jako syn Witolda i Józefy z d. Błociszewskiej. Ojciec Witold Krasicki zmarł w 1910 r. Kazimierz miał wtedy 11 lat.W Poznaniu ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej. Do 1918 roku pracował w banku jako woźny. Od 18.11.1918 wstąpił do tworzących się w […]

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Stasik Piotr

Piotr Stasik (1899-1979) Urodził się 19 lipca w Samostrzelu (pow. wyrzyski) jako syn Bartłomieja i Michaliny Budy. Po szkole powszechnej był robotnikiem rolnym na majątku. W 1918 zdezerterował z armii pruskiej i wstąpił do kompanii chobienickiej. Walczył pod Zbąszyniem, Babimostem i Nowym Kramskiem. Po powstaniu służył w 2 pułku strzelców wielkopolskich (56 pp), a następnie […]

Gendek Kazimierz

Kazimierz Gendek (1887 – 1961) Kazimierz Gendek urodził się 14.02.1887 w Goraninie (pow. Gniezno) jako syn Antoniego i Marianny Skarpińskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1918 r. do 20.2.1919 r .W sformowanej Kompanii Wrzesińskiej uczestniczył przy zdobywaniu koszar, w których stacjonował niemiecki baon 46. Pułku Piechoty. Następnie brał udział w walkach […]

Piskorski Mieczysław

Dawid Mieczysław Piskorski (1889 – 1947) Urodził się 1.01.1889 w Chwalibogowie jako syn Józefa i Marianny Adamczewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.2264). Służył w kompanii bezpieczeństwa Poznań. Od 5.07.1937 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Środa Wlkp. Zmarł 27.02.1947 r. Spoczywa w kwaterze Powstańców Wielkopolskich […]