Jagodziński Kazimierz

Kazimierz Jagodziński (1889 – ?)

Kazimierz Jagodziński

Urodził się we Wrześni 14.01.1889 jako syn Józefa i Salomei z d. Suszczyńskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.14282). Walczył w kompanii wrzesińskiej w stopniu szeregowca. Brał udział w potyczce pod Zdziechową i bitwie o Szubin 8.01.1919. Tam został ranny w lewe ramię i wzięty do niewoli niemieckiej. Z niewoli wrócił w maju 1919 r.

W 1922 w Gnieźnie ożenił się z Franciszką Krzymińską. Dzieci: Helena (1923), Edmund (1924), Urszula (1925).

W 1938 roku otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Gnieźnie ul. Mickiewicza 6. Był rzeźnikiem.

Został zweryfikowany przez ZG ZPW pod numerem 26533 (numer kartoteki 18751).

Kazimierz Jagodziński - Lech 1938-09-24 Nr 219
Kazimierz Jagodziński – Lech 1938-09-24 Nr 219