Pluciński Edward

Edward Pluciński (1896 – ?) Edward Pluciński urodził się 10.10.1896 r. w Marzeninie jako syn Józefa i Marianny z d. Dominiczak. Jako ochotnik w dniu 01.01.1919 wstąpił do Kompanii Wrzesińskiej i z bronią w ręku brał udział w walkach o wyzwolenie miejscowości Zdziechowa, Szubin, Rynarzewo, Margonin. Po zakończeniu powstania pozostał w WP do 31.01.1930 jako […]

Olejniczak Bronisław

Bronisław Olejniczak (1891 – 1956) Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej. W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. […]

Pawlaczyk Wincenty

Wincenty Pawlaczyk (1898 – 1971) Wincenty Pawlaczyk urodził się 26.05.1898 w Grzybowie Chrzanowice jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Dutkiewicz. W 1916 został powołany do armii niemieckiej. W pierwszych dniach grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się na terenie powiatu wrzesińskiego kompanii Straży i Bezpieczeństwa, a następnie od 28.12.1918 do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Brał […]

Ostojski Jan

Jan Ostojski (1894 – 1976) Jan Ostojski urodził się 31.05.1894 r. w Wilkowyi jako syn Franciszka i Michaliny z d. Reszelskiej. W latach 1905-1908 uczestniczył w strajku szkolnym we Wrześni. Od sierpnia 1915 do 1917 przebywał w szpitalu wojskowym we Wrocławiu jako ranny na leczeniu. 14.01.1919 zgłosił się do wojsk powstańczych we Wrześni. Mimo kalectwa […]

Ostojski Wacław

Wacław Ostojski (1893 – 1977) Urodził się 03.08.1893 w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Borzykowie. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem. Dnia 08.01.1919 raniony bagnetem w dłoń dostał się do niewoli niemieckiej w Bydgoszczy i […]

Ostojski Alfons

Alfons Ostojski (1899-1968) Alfons Ostojski urodził się 25.08.1899 r. w Pogorzelicy jako syn Walentego i Antoniny z d. Boreckiej. Z Batalionem Wrzesińskim brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Szubinem, Rynarzewem, Kcynią pod dowództwem por. Wietrzyńskiego. W okresie 1919-1922 w Wojsku Polskim. W 1938 otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w […]

Olejniczak Franciszek

Franciszek Olejniczak (1897-1976) Urodził się 09.12.1897 w Obłaczkowie jako jedno z siedmiorga dzieci Wawrzyna i Marianny Wańskiej. Po ukończeniu 4-klasowej szkoły w Obłaczkowie pracował w gospodarstwie rodziców. W 1916 został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie rumuńskim, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji skierowano go na front wschodni. 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1895 – 1972) Józef Olejniczak urodził się 12.03.1895 w Obłaczkowie jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Wańskiej. Dnia 28.12.1918 wstąpił  jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej, w której pod dowództwem ppor. Nowaka z bronią w ręku brał udział przy zajęciu Wrześni, a następnie w walkach pod Szubinem, Kcynią, Rynarzewem. Zwolniony 12.06.1919. Dnia 21.07.1920 […]

Mularczyk Wojciech

Wojciech Mularczyk (1895 – 1978 ) Wojciech Mularczyk urodził się w Słomowie 21.04.1895 jako  syn Augusta i Antoniny z d. Szymkowiak. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do powstańczego Batalionu Wrzesińskiego, należąc już przedtem do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa od 15.12.1918 r. Z Kompanią Wrzesińską brał udział w potyczce o Zdziechowę pod Gnieznem oraz […]