Tabaka Stanisław

Stanisław Tabaka (1899 – 1972) Stanisław Tabaka urodził się 29.10.1899 w Psarach Polskich jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Górskiej. Jako ochotnik wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych we Wrześni. Walczył pod Zdziechową, Mątwami i Żninem. Zwolniony z wojska w 1922 r. w stopniu kaprala. Zweryfikowany jako powstaniec 20.12.1934 (nr 13542). Mieszkał wtedy w […]

Orłowski Stefan

Stefan Orłowski urodził się 28.08.1895 w Psarach Polskich jako syn Antoniego i Józefy z d. Pieczyńskiej. Do 14 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Janowie. Następnie wyuczył się w Strzałkowie zawodu murarza. Następnie wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii i tam pracował do wybuchu wojny. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. 28.12.1918 wstąpił […]

Łopatka Stanisław

Stanisław Łopatka (1884 -1944) Stanisław Łopatka urodził się 26.10.1884 w Murzynowie Kościelnym jako syn Michała i Anny z d. Jędraszak. Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w kompanii wrzesińskiej. Uczestniczył w potyczce pod Zdziechową, w bitwie o Szubin. Ożenił się w 1920 r. z Józefą Ziętek (I voto Ranke) (1888-1977). Z […]

Defitowski Feliks

Feliks Defitowski (1894 – 1962) Urodził się w dniu 2.11.1894 w Budziłówku jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Stachowiak. W 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim m. in. pod Verdun i nad Sommą. Od połowy listopada 1918 r. pełni służbę w wrzesińskich oddziałach Służby Straży i Bezpieczeństwa, przygotowujących późniejsze […]

Kozłowski Władysław

Urodził się 11.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Józefa i Małgorzaty z domu Radnieckiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od listopada 1918 r. w walkach pod Zdziechową, Witkowem, Inowrocławiem, Żninem, Rynarzewem i Szubinem. Pod koniec lutego 1919 r. został przydzielony do 1. pac wlkp. Brał udział w walkach na linii Odolanów-Zduny-Krotoszyn. Zdemobilizowany został w […]

Nowicki Florian

Florian Nowicki (1900-1940) Ur. 26 kwietnia 1900 roku we Wrześni, syn Antoniego i Marianny z domu Koteckiej. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego w grudniu 1918 i walczył na froncie północnym. Po 1920 był funkcjonariuszem Policji Państwowej we Wrześni. W 1934 roku przeniesiony z policji województwa lwowskiego do województwa pomorskiego. Służbę pełnił w Toruniu, początkowo w […]

Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Suchorski Bolesław

Bolesław Suchorski (1900-1986) Urodził się w dniu 24.02.1900 r. w Chlebowie jako syn Józefa i Julii z domu Maciejewskiej. W czasie od 27.12.1918 do 8.01.1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, w walkach pod Gnieznem, Zdziechową, Żninem i Szubinem. Po zakończeniu powstania zgłosił się do Wojska Polskiego we Wrześni. Z dniem 27.03.1920 r. przydzielony został […]

Lipiecki Ignacy

Ignacy Lipiecki (1896 – 1971) Ignacy Lipiecki urodził się 14.01.1896 w Białężycach jako syn Józefa i Barbary z d. Kaczmarek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.18137). Uczestniczył w walkach pod Brzózkami i Potulicami. Był przodownikiem Straży Granicznej. Kierował Placówką Straży Celnej „Gródek” (1926), Placówką Straży Granicznej I linii „Ruda” (1928). Następnie […]