Maćkowiak Józef

Urodził się 2.02.1900 r. w Sokolnikach jako syn szewca Franciszka i Marianny z domu Łyskawa.

Zaangażował się w działalność patriotyczną od dnia 8.12.1918 r., gdy wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział, wstępując do powstańczej kompanii wrzesińskiej, w Powstaniu Wlkp. od dnia 27.12.1918 r. Walczył z Niemcami jako sekcyjny pod Zdziechową, Kcynią, Łabiszynem i Rynarzewem oraz dwukrotnie pod Szubinem, pod dowództwem Nowaka. Zdemobilizowany w stopniu ułana.

Zatrudniony w straży granicznej, mieszkał w Przyszowicach koło Rybnika.

Należał do Koła Rybnik Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r., do którego wstąpił 22.04.1935 r. Zweryfikowany został w dniu 3.09.1936 pod numerem 18989.

Zmarł 5.10.1983 r. w Rybniku.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.