Maćkowiak Józef

Józef Maćkowiak (1900 – 1983)

Józef Maćkowiak

Urodził się 2.02.1900 r. w Sokolnikach jako syn szewca Franciszka i Marianny z domu Łyskawa.

Zaangażował się w działalność patriotyczną od dnia 8.12.1918 r., gdy wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział, wstępując do powstańczej kompanii wrzesińskiej, w Powstaniu Wlkp. od dnia 27.12.1918 r. Walczył z Niemcami jako sekcyjny pod Zdziechową, Kcynią, Łabiszynem i Rynarzewem oraz dwukrotnie pod Szubinem, pod dowództwem Nowaka. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w stopniu ułana.

Zatrudniony w straży granicznej, mieszkał w Przyszowicach koło Rybnika.

W 1929 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Kozielską, z którą miał córkę Genowefę (1930) i syna Mieczysława (1936).

Należał do Koła Rybnik Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r., do którego wstąpił 22.04.1935 r. Zweryfikowany został w dniu 3.09.1936(numer kartoteki 11520, numer Ref. Hist. 18989) – Koło Knurów.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.

Uchwałą W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 5.10.1983 r. w Rybniku.