Leżała Stefan

Stefan Leżała (1892 – )

Stefan Leżała

Urodził się 23.08.1892 w Cieślach Małych jako syn Leona i Katarzyny z d. Trzybińskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w oswobodzeniu Jarocina. Później uczestniczył w walkach na odcinku Szubina i Zbąszynia, jako dowódca plutonu. W dniach od stycznia 1919 r. do kwietnia 1920 r. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Od 16.01.1935 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Janikowo (pow. Inowrocław).

Zweryfikowany powstaniec (nr 18863 z dnia 18.06.1936).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06.