Gacek Teodor

Teodor Gacek (1889 – 1976) Urodził się 13.03.1889 r. w Pianówce (Guhren) koło Lubasza (Czarnków) jako syn Adama i Marianny z domu Tuczyńskiej. Wstąpił do oddziałów Powstania Wlkp. które organizował Mikołaj Szypa, późniejszy dowódca 3. Kompanii II Baonu Czarnkowskiego i walczył jako dowódca plutonu w bitwie ulicznej w Czarnkowie i na śluzie na Noteci w […]

Gaweł Stanisław

Stanisław Gaweł (1895 – 1981) Urodził się 27.04.1895 r. w Dzierżnicy jako syn Piotra i Katarzyny z d. Majchrzak. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Z 2. kompanią wrzesińską brał udział w potyczce pod Zdziechową i w bitwie o Szubin. Tam został ranny i wzięty przez Niemców do niewoli. Przebywał w […]

Frąckowiak Stanisław

Stanisław Frąckowiak (1900 – 1961) Urodził się 13.11.1900 w Zasutowie jako syn Telesfora i Franciszki z d. Witczak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487. 12520). Następnie służył w 61 pp. Zdemobilizowany w stopniu strzelca. Pracował jako maszynista. Mieszkał w miejscowości Sarnów (gmina Łagisza, pow. Będzin). Ożenił się w 1922 z Karoliną […]

Cnotliwy Józef

Józef Cnotliwy (1888 – 1961) Urodził się 16.02.1888 w Bieganowie jako syn Michała i Katarzyny z d. Grabarczyk. Walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od dnia 31 grudnia 1918 r. do dnia 18 lutego 1919 r. Dnia 31 grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego na terenie miasta Ostrowa, gdzie brał […]

Binkowski Edmund

Edmund Binkowski (1898 – 1978) Urodził się w dniu 23.10.1898 r. w Bardzie jako syn Marcina i Anny z domu Paciorkiewicz. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny w 1918 r. Wstąpił ochotniczo w dniu 08.02.1919 r. do 1. Baonu Saperów Wlkp. w składzie którego brał udział w walkach na odcinku […]

Dera Władysław

Władysław Dera (1899-1974) Władysław Dera urodził się 13.06.1899 w Gutowie Małym jako syn Antoniego i Wiktorii Nowakowskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 29.12.18 do 20.02.19 r. Walczył w 2. Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Robakowskiego przy oswabadzaniu Wrześni, następnie brał udział w walkach Mogilno – Strzelno – […]

Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967) Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz. Ukończył szkołę powszechną w Gułtowach a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do jej zakończenia. Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w […]

Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976) Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności. Jako ochotnik brał udział w […]

Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976) Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. Z armii pruskiej […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10846). W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w […]