Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru […]

Maliński Władysław

Władysław Maliński (1898 – 1965) Urodził się w dniu 13.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Melanii z domu Zdzierskiej (Zdziarskiej). Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 30.12.1918 r. do 20.02.1919 r. W dniach 31.12.1918 r. i 1-3.01.1919 r. uczestniczył w rozbrajaniu ponad  300 żołnierzy Grenschutzu zamieszkałych w domach i szkole w […]

Łyskawa Jan

Jan Łyskawa (1898 – 1962) Urodził się 7.03.1898 w Obłaczkowie jako syn Józefa i Marianny z d. Ludwiczak. Od 02.02.1919 brał udział w Powstaniu Wlkp. Został wcielony do 4. kompanii Batalionu Średzkiego. Walczył pod Szubinem, Paterkiem, Czarnkowem, Rynarzewem pod dowództwem komendanta Nowaka. W lutym 1919 r. w Ludwikowie został ranny. Następnie brał udział w wojnie […]

Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971) Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska. W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), […]

Lisiecki Hieronim

Hieronim Lisiecki (1899 – 1980) Syn Andrzeja i Katarzyny z domu Bałek. Ur. 27.01.1899 r. w Szubinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w którym zdał tzw. małą maturę. Następnie wcielony do armii niemieckiej. Od marca 1917 r. walczył na froncie zachodnim we Francji. Tam też został ranny w dłoń, na […]

Krzyżaniak Walenty

Walenty Krzyżaniak (1889 – 1948) Walenty Krzyżaniak urodził się 22.01.1889 w Gozdowie jako syn Mikołaja i Julianny z d. Nowak. W 1914 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Teresą Izydorek. Dzieci: Józef, Stefania, Mieczysław, Genowefa, Telesfor, Henryk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17284). Walczył w Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w […]

Krygier Leon

Leon Krygier (1898 – 1955) Urodził się 25.06.1898 r. w Szemborowie jako syn Mikołaja i Heleny z domu Kantorczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie tapicera. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej, skąd w dniu 14.12.1918 r. został zwolniony. Brał udział w Powstaniu Wlkp. na terenie powiatu wrzesińskiego. Od dnia 22.01.1919 […]

Królak Józef

Józef Królak (1877 – ?) Józef Królak urodził się 28.06.1877 r. w Przybysławiu jako syn Walentego i Marianny z d. Sobczyk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17096) w stopniu szeregowca. Walczył pod Rawiczem, Sarnową i Zdunami. W 1906 r. w USC w Żerkowie zawarł związek małżeński z Marią Szymenderą. Mieli troje […]