Danielewski Józef

Józef Danielewski (1877- 1960)

Józef Danielewski

Urodził się w dniu 22.02.1877 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Klary z domu Tomaszewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Uczestniczył w oswobadzaniu Poznania. Od 3.01.1919 w policji w Poznaniu. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Z zawodu był zecerem. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Poznańskiej.

W 1907 r. w Poznaniu ożenił się z Martą Wardzińską. Mieli dwie córki: Wandę (1909) i Cecylię (1917).

Zweryfikowany przez ZG Związku Powstańców Wlkp. w dniu 14.11.1935 r. pod nr 17292.

Należał do Koła Jeżyce Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 od dnia 10.06.1934 r.

Zmarł w dniu 4.04.1960 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym jeżyckim.