Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Kołodzinski Jan

Jan Kołodzinski (1900-1982) Urodził się w dniu 31.05.1900 r. w Orzechowie jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Nowak. W końcu grudnia 1918 r. wyjechał do Poznania i tam wstąpił do tworzących się oddziałów piechoty. Po dwutygodniowym pobycie w Poznaniu, utworzono oddział, który wyruszył pod Kcynię i Rynarzewo. Oddział ten liczył 50 ludzi. Walk nie […]

Sikora Zygmunt

Zygmunt Sikora (1891- 1919) Zygmunt Sikora urodził się w Poznaniu 26.04.1891 jako syn Jana i Emilii z d. Dullin. Mieszkał w Kołaczkowie. W powstaniu walczył jako kapral Batalionu Wrzesińskiego. Poległ pod Szczepicami (gm. Kcynia, pow. nakielski) 31.01.1919. Pochowany został w Kołaczkowie. W 1938 r. pośmiertnie odznaczony został Medalem Niepodległości.

Tomaszewski Józef

Józef Tomaszewski (1896-1944) Urodził się w dniu 28.02.1896 r. w Kaczanowie jako syn Stanisława i Marianny z domu Łopatka. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czeszewie. Został wcielony w 1914 r. do Armii Niemieckiej. Po zawieszeniu broni zgłosił się w dniu 26.11.1918 r. do czeszewskiego oddziału Republiki Czeszewskiej. 6 stycznia 1919 r. wszedł w skład batalionu […]