Lipiński Ignacy

Ignacy Lipiński (1900-) Urodził się w dniu 18.03.1900 r. w Starkowcu jako syn Michała i Agnieszki. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po powstaniu wstąpił do Straży Granicznej, gdzie pełnił służbę do wybuchu II wojny światowej. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2001 z dnia 22.12.1969 r.

Donaj Jan

Jan Donaj (1895-1967) Jan Donaj (1895-1967) Urodził się w dniu 27.04.1895 r. w Poświętnie (ówczesny powiat śmigielski, obecnie wolsztyński ,gmina Przemęt) jako syn Andrzeja i Marianny zdomu Józefczak.Pochodził zrodziny ziemiańskiej, która ma korzenie francuskie. Rodzina była wielodzietna, miał 8 braci i 4 siostry.Podczas pierwszej wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim […]

Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß […]

Baranowski Franciszek

Franciszek Baranowski (1894 – 1945) Urodził się 4.09.1894 w Bugaju jako syn Wojciecha i Julianny z d. Sypniewskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej w Miłosławiu rozpoczął praktykę w zakładzie ślusarsko-mechanicznym p. Matuszewskiego w Miłosławiu, uczęszczając jednocześnie do tamtejszej szkoły rzemieślniczej. W latach 1909-1911 uczęszczał do Szkoły Handlowej w Gnieźnie. W roku 1912 rozpoczął pracę w fabryce […]

Glapa Ignacy

Ignacy Glapa (1897-1973) Urodził się w dniu 30.07.1898 r. w Książnie jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Filipiak. 19 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. Eskadry Lotniczej w Poznaniu-Ławicy. Pod dowództwem por. pilota Łuczaka wyruszył z bazą lotniczą do Klęki pow. Jarocin, skąd dokonywane były naloty w czasie walk powstańczych na front zachodni […]

Dębowski Bolesław

Bolesław Dębowski (1894 – ) Urodził się w dniu 26.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Michała i Wiktorii z domu Weichmann. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej. Od października 1918 r. wstąpił do tajnej wówczas organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego w Poznaniu. Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako […]

Marciniak Jan

Jan Marciniak (1884-1942) Urodził się w Mikuszewie w dniu 9.12.1884 r. w jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Kościckiej. Podczas I wojny światowej został powołany do slużby w Armii Niemieckiej. Służył w 9. Kompanii Landwehr Infanterie Regiment nr 26 i w 1916 r. został ranny. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. […]

Wilhelm Ignacy

Ignacy Wilhelm (1891 – 1957) Ignacy Wilhelm urodził się 06.07.1891 w Poznaniu jako syn Jana i Marianny z d. Pawlickiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Kompanii Miłosławskiej. Ożenił się z urodzoną w Kębłowie Wiktorią Głowacką (1885-1867). Mieszkał w Lipiu. W 1919 wraz z rodziną wyprowadził się do Poznania. Zmarł w Poznaniu 28.05.1956. Pochowany […]