Komosiński Jan

Jan Komosiński (1891 – ?) Urodził się 31.10.1891 w Książnie jako syn Walentego i Józefy z d. Siankowskiej. Od 24.09.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Pleszew. Został zweryfikowany jako powstaniec 17.12.1936 r. (numer weryfiakcji 20245, numer kartoteki 13077). Mieszkał w Pleszewie ul. Hallera 21. Był poborcą podatkowym.

Hyżorek Franciszek

Franciszek Hyżorek (1895 – 1950) Urodził się w dniu 28.01.1895 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Katarzyny z domu Stachowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie Kompanii Miłosławskiej. Walczył pod Zdziechową, Szubinem. Następnie wcielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w maju 1921 roku w stopniu szeregowca z […]

Grześkowiak Franciszek

Franciszek Grześkowiak (1897 – 1945) Urodził się w dniu 24. 03.1897 r. w Józefowie (Hildenhof Vorwerk niedaleko Lubonieczka) powiat Środa jako syn Antoniego i Marii z domu Szczepańskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Czarnotkach. Gdy miał 16 lat uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pracy w cukrowni w Środzie Wlkp. Doznał obrażeń obu nóg. Przez okres dwóch […]

Grześkowiak Ludwik

Ludwik Grześkowiak (1898 – 1985) Urodził się w dniu 15.08.1898 w Chociczce jako syn Stanisława (1857 – 1932) i Tekli (1864 -1938) z domu Stawowej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej w Obłaczkowie. Po jej ukończeniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1916 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Uczestniczył […]

Binkowski Edmund

Edmund Binkowski (1898 – 1978) Urodził się w dniu 23.10.1898 r. w Bardzie jako syn Marcina i Anny z domu Paciorkiewicz. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny w 1918 r. Wstąpił ochotniczo w dniu 08.02.1919 r. do 1. Baonu Saperów Wlkp. w składzie którego brał udział w walkach na odcinku […]

Glapa Ignacy

Ignacy Glapa (1897-1973) Urodził się w dniu 30.07.1898 r. w Książnie jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Filipiak. 19 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do 2. Eskadry Lotniczej w Poznaniu-Ławicy. Pod dowództwem por. pilota Łuczaka wyruszył z bazą lotniczą do Klęki pow. Jarocin, skąd dokonywane były naloty w czasie walk powstańczych na front zachodni […]

Bukowski Adam

Adam Bukowski (1880 – ?) Urodził się w dniu 24.08.1880 r. w Pogorzelicy jako syn Jana i Anieli z domu Kiszka. Z zawodu był ogrodnikiem. Podczas I wojny światowej służąc w Armii Niemieckiej został w 1917 r. ciężko ranny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. W jarocińskich koszarach na przełomie sierpnia i września 1918 r. powstała […]

Brandt Nikodem

Nikodem Brandt (1870 – 1938) Urodził się w dniu 14.09.1870 r. w Miłosławiu jako syn Antoniego i Józefy z domu Bydłowskiej. W 1901 zawarł w Krzywiniu związek małżeński z Jadwigą Wojciechowską. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10327) Wstąpił ochotniczo w szeregi Kompanii Krzywińskiej pod. dowództwem Metodego Stelmachowskiego a później Jana Namysła […]

Binkowski Czesław

Czesław Binkowski (1900 – 1984) Urodził się w dniu 17.07.1900 r. w Bardzie jako syn Marcina i Anny z domu Paciorkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Walczył w styczniu i lutym 1919 r. pod Zbąszyniem w składzie 1. Kompanii Średzkiej. W dniu 2.03.1919 r. został ciężko ranny, przebywał w szpitalu w Poznaniu przez 4 miesiące. […]

Darowny Andrzej

Andrzej Darowny (1897 – ?) Urodził się w dniu 27.10.1897 r. w Pałczynie jako syn Tomasza i Agnieszki z domu Szymoniak. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Miłosławiu. W listopadzie 1916 r. został wcielony do armii niemieckiej. W dniu 2 stycznia 1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Poznaniu.Brał udział w ataku na lotnisko Ławica pod […]