Słomian Teodor

Teodor Słomian (1892 – 1955) Urodził się w dniu 25.02.1892 r. w Miłosławiu jako syn właściciela domu Jana i Marianny z domu Krakowskiej. Z zawodu był piwowarem. Walczył w składzie Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Odznaczył się odwagą przy zdobywaniu Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. W 1938 r. został odznaczony […]

Jackowiak Aleksander

Aleksander Jackowiak (1895 – 1984) Urodził się w dniu 9.02.1895 r. w Mikuszewie jako syn Franciszka i Michaliny z domu Matuszak. Podczas I wojny światowej wcielony został do Armii Niemieckiej i służył w 9. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 6 z Muskau. W 1916 r. walcząc na froncie zachodnim został ranny. Brał udział w Powstaniu […]

Grabowski Franciszek

Franciszek Grabowski (1876 – 1953) Urodził się w dniu 30.08.1876 r. w Solcu jako syn Walentego i Zofii z domu Ratajczak. Z zawodu był rolnikiem. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Ożenił się w dniu 25.01.1902 r. w Czeszewie ze Stanisławą Krychowską (1877-) z Orzechowa. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Zmarł w […]

Pańczak Leon

Leon Pańczak (1903-1967) Urodził się w dniu 8.04.1903 r. w Pięczkowie powiat Środa Wlkp. jako syn Andrzeja i Jadwigi z domu Matuszak. Wstąpił ochotniczo do tworzących się oddziałów powstańczych. Początkowo brał udział w rozbrajaniu Niemców w powiecie wrzesińskim a następnie walczył w 8. pułku strzelców wielkopolskich pod dowództwem Leona Kasprowiaka. Po zwolnieniu z wojska pracował […]

Pera Ignacy

Ignacy Pera (1902 – 1987) Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wincentego i Marii z domu Nowaczyk. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Był uczestnikiem Zlotu Harcerstwa Wielkopolskiego w Wierzenicy w 1918 r. Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. uczestniczył w działaniach zleconych drużynie harcerskiej przez Radę […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Maryański Marcin

Marcin Maryański (1899 – 1973) Urodził się w dniu 13.11.1899 r. w Chudzicach powiat Środa Wlkp. jako syn Stanisława i Wiktorii z domu Pilz. Nazwę Chudzice, leżące na północ od Szlachcina, jako gminę przekształcono w Hedingen a obszarowi dworskiemu nadano nazwę Kahlhorst. W czasie I wojny światowej służył w armii pruskiej na froncie francuskim, jako […]

Nowak Jan

Jan Nowak (1902-1964) Urodził się w dniu 22.01.1902 r. w Biechowie jako syn Walentego i Marii z domu Patrzykąt. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Biechowie, a po jej ukończeniu pracował w miejscowym majątku. W 1919 r. został powołany do Batalionu Średzkiego. Służył na froncie północnym i południowym pod Miejską Górką, Żarnowem pow. Rawicz, oraz Szubinem, […]

Bączkowski Marcin

Marcin Bączkowski (1888-1948) Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana i Reginy z d. Korszlak.Zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chmielewską (1885-1985). Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii. Przydzielony wojskowo był do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim […]