Budzyński Marian

Marian Budzyński (1900 – 1965)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Urodził się w Miłosławiu w dniu 1.02.1900 jako syn Ignacego i Stanisławy Budzyńskiej z domu Girzewskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Był powstańcem Kompanii Miłosławskiej.

Zmarł w dniu 24.06.1965 r. w Inowrocławiu.