Jakubowski Stefan

Stefan Jakubowski (1885 – ?) Urodził się 16.07.1885 r. w Brzeczce jako syn Bogusława i Balbiny z d. Stołowskiej. Był członkiem Rady Żołniersko – Robotniczej w Miłosławiu. Brał udział w przejęciu koszar we Wrześni. W lutym 1924 wstąpił jako ochotnik do 17 p.a.p. Został przydzielony do 2 baterii I dywizjonu. Z pułkiem tym walczył w […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899 – 1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Rólewicz (Rulewicz). Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod […]

Dębicki Kazimierz

Kazimierz Dębicki (1877 – 1961) Urodził się w dniu 1.03.1877 r. w Borzykowie jako syn Andrzeja i Agnieszki z domu Nowak. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej służył w 4. Kompanii Landsturm-Bataillon I, Schroda (później nazwana V. 17). Podczas bitwy w lutym 1915 r. dostał się do niewoli. Z niewoli rosyjskiej powrócił w […]

Duszczak Stanisław

Stanisław Duszczak (1898 – ?) Urodził się w dniu 7.05.1898 r. w Miłosławiu jako syn Ignacego i Klementyny z domu Jakubowskiej. Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej był trzykrotnie ranny: raz w 1917 r. i dwukrotnie w 1918 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Miłosławskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. W 1919 […]

Bydłowski Andrzej

Andrzej Bydłowski (1900–1967) Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Bronisławy z domu Ciszyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zawodzie zduna. Został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej w czerwcu 1918 r. Służył w 5. Garde-Regiment zu Fuß w Spandau. Zdezerterował z wojska i przystąpił do powstańców […]

Budzyński Roman Jan

Jan Roman Budzyński (1882 – 1932) Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Franciszki z domu Pietraszewskiej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Miłosławiu. Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako […]

Banaszak Roman

Roman Banaszak (1890 – 1962) Urodził się 07.02.1890 w Krępkowie  jako syn Franciszka i Antoniny Marciniak. W styczniu 1914 w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Kazimierą Klimas. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. W 1935 r. był członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu. W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. […]