Bogucki Wawrzyn

Wawrzyn Bogucki (1891-)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Urodził się w dniu 31.07.1891 r. we Wszemborzu jako syn Franciszka i Antoniny z domu Wawrzyniak.

Powołany do Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej służył jako pionier (saper) w I Bataillon 1 Feld Kompagnie Pionier-Regiment nr 29 z Poznania i w Lesie Argońskim w okresie od 23 do 31 lub Bagatelle Pavillon w dniu 23 i 26 10.1914 został ranny.