Roszyk Michał

Michał Roszyk (1900 – 1975) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 11.09.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Marianny z domu Bartylak. Od połowy listopada 1918 r. wstąpił do Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Miłosław, która z dniem 28.12.1918 przekształciła się w Miłosławską Kompanię Powstańczą, w składzie wrzesińskiego […]

Nowicki Jan

Jan Nowicki (1889 – ?) Urodził się 8.01.1889 w Kołaczkowie jako syn Antoniego i Antoniny z d. Wróblewskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Walczył w Kompanii Żnińskiej pod dowództwem por. Rydlewskiego o Żnin, Szubin, Rynarzewo, Paterek. Brał udział w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostawał w czynnej służbie w W.P. […]

Jakubowski Stefan

Stefan Jakubowski (1885 – ?) Urodził się 16.07.1885 r. Był członkiem Rady Żołniersko – Robotniczej w Miłosławiu. Brał udział w przejęciu koszar we Wrześni. W lutym 1924 wstąpił jako ochotnik do 17 p.a.p. Został przydzielony do 2 baterii I dywizjonu. Z pułkiem tym walczył w okolicach Ostrowa, a później na froncie litewsko-białoruskim. W okresie międzywojennym […]

Słomian Bronisław

Bronisław Słomian (1888 – 1960) Urodził się 12.09.1888 w Miłosławiu jako syn Jana i Marianny z d. Krakowskiej. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Ożenił się w Miłosławiu w 1919 r. ze Stanisławą Kolecką ur. 27.03.1895 w Bugaju. Zmarł 10.10.1960. Spoczywa wraz z żoną w Gorzowie na cmentarzu parafialnym przy ul. Dobrej.

Wachowiak Stanisław

Stanisław Wachowiak (1890 – ) Urodził się w dniu 27.10.1890 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Jadwigi z domu Hugara. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zdemobilizowany w stopniu starszego ogniomistrza rezerwy. Z zawodu był kupcem. Mieszkał w Miłosławiu przy ul. Sienkiewicza 3. Należał do Koła […]

Tomczak Kazimierz

Kazimierz Tomczak (1892 – ) Urodził się w dniu 22.02.1892 r. w Mielżynku jako syn Edwarda i Anny z domu Steinbart. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 11.11.1918 r. do dnia 15.2.1919 r. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Brał udział w akcjach pod Strzałkowem, Witkowem, Zdziechową, Łabiszynem, Szubinem […]

Kuźniak Stanisław

Stanisław Kuźniak (1898 – 1976) Urodził się w dniu 5.11.1898 r. w Miłosławiu jako syn Michała i Konstancji z domu Szafrańskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został w 1918 r. ranny. W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącej się kompanii powstańczej w Miłosławiu (Kompania Miłosławska wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego) i pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego wyruszył […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899 – 1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem […]