Mencel Bolesław

Bolesław Mencel (1895 – 1972) Urodził się 31.10.1895 r. w Pyzdrach jako syn Michała i Józefy z domu Bąk. W 1896 r. rodzina przeprowadziła się do Miłosławia. W 1914 roku został wcielony do Armii Niemieckiej, biorąc udział w I wojnie światowej, i tam został ranny 19.05.1915 r. W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do Kompanii […]

Dybalski Antoni

Antoni Dybalski (1891 – 1980) Urodził się w dniu 2.01.1891 r. w Budach jako syn Franciszka i Franciszki z domu Nachowiak. Powołany do służby w Armii Niemieckiej służył podczas I wojny światowej w stopniu Musketier w 12. Kompanii Infanterie-Regiment nr 67 w Metzu, gdzie podczas walk w dniach od 5 do 8.12.1914 r. został ciężko […]

Genge Edmund

Edmund Genge (1900 – 1984) Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Marii z domu Domińskiej. Wstąpił 28.12.1918 r. do powstańczej Kompanii Miłosławskiej, będącej częścią Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego, w składzie której wyruszył w początku stycznia do akcji w rejonie Inowrocławia. Pod Inowrocławiem wszedł ze swoim oddziałem w skład 1. Pułku […]

Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Sikora Zygmunt

Zygmunt Sikora (1891- 1919) Zygmunt Sikora urodził się w Poznaniu 26.04.1891 jako syn Jana i Emilii z d. Dullin. Mieszkał w Kołaczkowie. W powstaniu walczył jako kapral Batalionu Wrzesińskiego. Poległ pod Szczepicami (gm. Kcynia, pow. nakielski) 31.01.1919. Pochowany został w Kołaczkowie. W 1938 r. pośmiertnie odznaczony został Medalem Niepodległości.

Budzyński Roman Jan

Urodził się w dniu 30.07.1882 r. w Wygodzie Grabowskiej jako syn Karola i Franciszki z domu Pietraszewskiej. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Miłosławiu. Następnie podjął pracę w biurze magistrackim, a od 15 roku przystąpił do nauki zawodu w Gnieźnie w firmie Gosienieckiego. Jako pomocnik pracował tam przez 10 lat. […]

Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Stachowiak Tomasz

Tomasz Stachowiak (1899-1979) Urodził się w dniu 22.11.1899 r. w Laer Bochum jako syn Tomasza i Franciszki. W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącej się Wrzesińskiej Kompanii Cekaemów, z którą pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego wyruszył na front północny, w boje o Szubin, Kcynię i pod Rynarzewo. W 1919 r. został wcielony do 68. Pułku […]

Grześkowiak Kazimierz

Kazimierz Grześkowiak (1899-1966) Urodził się w dniu 24.02.1899 r. w Lipiu jako syn Stanisława i Katarzyny z domu Bolewicz. Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemickiej był ciężko ranny w 1918 r. W grudniu 1918 r. zgłosił się do tworzącej się Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego w Miłosławiu pod dowództwem Władysława Wiewiórowskiego. […]