Tomczak Kazimierz

Kazimierz Tomczak (1900 – 1963) Urodził się 3.02.1900 w Miłosławiu jako syn Ludwika i Marianny z d. Węgorek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wstapił jako ochotnik do tworzącej się kompanii miłosławskiej. Brał udział w walkach o Inowrocław i Złotniki pod Inowrocławiem (źródło: CAW WBH SRI DOK VII I.371.7/A.45). Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim. […]

Antoszewski Franciszek

Franciszek Antoszewski (1896–1977) Urodził się w dniu 22.11.1896 r. w Czeszewie jako syn bednarza Teofila i Teresy z domu Antoszewskiej [Teofil Antoszewski, syn Tomasza, urodził się w dniu 5.07.1871 r. w Kopcu powiat Gostynin]. Powstaniec wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9315). W końcu grudnia 1918 r. wstąpił do tworzącego się Oddziału w Miłosławiu pod dowództwem […]

Sikora Zygmunt

Zygmunt Sikora (1891- 1919) Zygmunt Sikora urodził się w Poznaniu 26.04.1891 jako syn Jana i Emilii z d. Dullin. Mieszkał w Kołaczkowie. W powstaniu walczył jako kapral Batalionu Wrzesińskiego. Poległ pod Szczepicami (gm. Kcynia, pow. nakielski) 31.01.1919. Pochowany został w Kołaczkowie. W 1938 r. pośmiertnie odznaczony został Medalem Niepodległości.

Madaj Józef

Józef Madaj (1901 – 1988) Urodził się w dniu 16.03.1901 r. w Miłosławiu jako syn Kazimierza i Wilhelminy z domu Lipert. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W styczniu 1919 r. wstąpił jako niepełnoletni do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem komendanta Plucińskiego. Służył jako strażnik graniczny […]

Roszyk Michał

Michał Roszyk (1900 – 1975) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Urodził się w dniu 11.09.1900 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Marianny z domu Bartylak. Od połowy listopada 1918 r. wstąpił do Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Miłosław, która z dniem 28.12.1918 przekształciła się w Miłosławską Kompanię Powstańczą, w składzie wrzesińskiego […]

Nowicki Jan

Jan Nowicki (1889 – ?) Urodził się 8.01.1889 w Kołaczkowie jako syn Antoniego i Antoniny z d. Wróblewskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Walczył w Kompanii Żnińskiej pod dowództwem por. Rydlewskiego o Żnin, Szubin, Rynarzewo, Paterek. Brał udział w zdobyciu pociągu pancernego pod Rynarzewem. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostawał w czynnej służbie w W.P. […]

Jakubowski Stefan

Stefan Jakubowski (1885 – ?) Urodził się 16.07.1885 r. w Brzeczce jako syn Bogusława i Balbiny z d. Stołowskiej. Był członkiem Rady Żołniersko – Robotniczej w Miłosławiu. Brał udział w przejęciu koszar we Wrześni. W lutym 1924 wstąpił jako ochotnik do 17 p.a.p. Został przydzielony do 2 baterii I dywizjonu. Z pułkiem tym walczył w […]

Słomian Bronisław

Bronisław Słomian (1888 – 1960) Urodził się 12.09.1888 w Miłosławiu jako syn Jana i Marianny z d. Krakowskiej. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Ożenił się w Miłosławiu w 1919 r. ze Stanisławą Kolecką ur. 27.03.1895 w Bugaju. Zmarł 10.10.1960. Spoczywa wraz z żoną w Gorzowie na cmentarzu parafialnym przy ul. Dobrej.