Orcholski Władysław

Władysław Orcholski (1895 -1987)

Urodził się w dniu 6.10.1895 r. w Miłosławiu jako syn syn pokojowego Józefa i Marianny z domu Ginther.

W dniu 28.12.1918 r. wstąpił do powstańczej Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego i wyruszył z nią przez Gniezno do walki o oswobodzenie Mogilna, Strzelna, Kruszwicy. Brał udział w zdobyciu poczty w Inowrocławiu. Następnie wstąpił do 3. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wlkp. w Inowrocławiu. Brał udział w oswobodzeniu Nowej Wsi, Złotnik i Tarkowa.

Z zawodu był rzemieślnikiem.

Zmarł w dniu 4.05.1987 r. w Miłosławiu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.

Władysław Orcholski - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Orcholski – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)